SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten

Nr. 227 - OKTOBER 1999


MÅNEDSKALENDER FOR APRIL 2000.

08.10. -10. årgang karakterblade med hjem.
11-10. - 12.10.  Elevfotografering.
11.10. -Forældrekonsultation i 3.A.
13.10. - 14.10.Forældrekonsultation i 5.A/C.
15.10. -Idrætsdag.
16.10. - 24.10.EFTERÅRSFERIE.
16.10. -Dragedag i 0.A
25.10. - 19.11.10. årgang på "Brobygning".
26.10. - 27.10.Forældrekonsultation i 2.A.
26.10. -Skolebestyrelsesmøde.
28.10. -Forældresamtaler i 0.C.
28.10. -Pædagogisk råds møde.
29.10. -9. årgang karakterblade med hjem.
01.11. -Halvdelen af 3.B til skolesundhedsplejerske.
01.11. - 02.11.Samtaledag for alle elever.
02.11. - 03.11.Forældrekonsultation i 9.A.
04.11. -Ny KONTAKT udkommer.


OMBYGNING AF SKOVBOSKOLEN.
I forbindelse med ombygning/renovering af Skovboskolen påbegyndes flytning til andre lokaler.

Der undervises ikke i specialcenteret i uge 41. Eleverne bliver i deres klasser.

I uge 41 flytter sprogbørnehaveklassen til lægeværelset.

SFO'en er lukket i uge 42 (efterårsferien). Der er sendt breve til alle forældre.


SKOLEBUSKØRSEL.
18. oktober starter der en ny skolebuskørsel.
Der vil blive husstandsomdelt foldere fra HT i uge 41, hvor man kan læse alt om den nye kørsel.
Eleverne skal forsynes med et nyt legitimationskort.
Månedskort til skolebussen kan ikke længere købes på skolens kontor, men der henvises til Køge, Roskilde station. Der arbejdes i øjeblikket fra HT's side på, at der bliver udsalgssteder i Skovbo Kommune.


MOTIONSDAG - FREDAG DEN 15. OKTOBER 1999.
Skovboskolen afholder igen i år motionsdag sidste skoledag før efterårsferien.
Alle elever møder denne dag kl. 08.05 og får fri kl. 11.35.
Der sker en masse forskellige aktiviteter denne dag, og det vil være en god idé, at børnene er omklædte hjemmefra.
Mogens Brøndum - Bente Nielsen - Helle Therkildsen - Annelise Pedersen


CYKELHÆRVÆRK
Vi har på skolen været udsat for flere eksempler på cykelhærværk. Gårdvagterne er meget opmærksomme på problemet, men skolen skal gøre opmærksom på at gårdvagten går rundt, og at cyklerne derfor ikke er under konstant opsyn. Vedrørende erstatning skal henvendelse rettes til eget forsikringsselskab.
Bent Elhegn
skoleleder


P-PLADS.
AF- OG PÅLÆSNING AF ELEVER.

I hele byggeperioden skal parkering og af- og pålæsning af elever ske på Skovbohallens P-plads. Se i øvrigt færdselskontaktlærers beskrivelse.
Bent Elhegn
skoleleder


LUSSINGE-SYGE.
Der er konstateret lussingesyge også kaldet den 5. børnesygdom på Skovboskolen. Lussingesyge er en virussygdom, der hovedsaglig rammer børn i 5 - 15 års alderen, men personer i alle aldersklasser kan smittes. Virusen overføres fra en person til en anden ved luftbårne dråber fra næse og svælg f.eks. ved host og nys.
Der gøres opmærksom på, at gravide, som ikke har haft lussingesyge er i særlig risiko, men vil man vide mere om lussingesygen, kan man kontakte egen læge eller via Internettets Netdoktor nedtage fakta om lussingesygen.


UNGDOMSSKOLEN INFORMERERER.
Den 20. september 1999 lød startsignalet til den nye sæson.
Der er undervisning i gang på Borup Skole, Ejby Skole og Skovboskolen. Desuden er der undervisning på Jonstrupgården i Osted (kend din hest) samt i Maglegårdsbadet i Roskilde (dykning).
Der er udleveret kalenderbog til alle folkeskoleselever og bag i den er der tilmeldings-seddel.
Der er stadig plads på holdene, så hvis nogle af tilbudene har interesse, kan I kontakte lærerne på holdet eller ungdomsskolekontoret på telefon 56 82 20 23.
Jørgen Blond
Ungdsomsskoleleder


FRA SKOLEVEJLEDEREN.
Traditionen tro afholder Skovboskolen erhvervsuge (E-uge) i uge 48. "E-ugen" omfatter alle elever 7. og 8. og 9. årgang inkl. 7. klasse fra Gørslev Skole, som i løbet af ugen vil arbejde specielt med emner, der har at gøre med uddannelses-og erhvervsorientering.
Vi håber også i år, at kunne byde velkommen til forældre som gæstelærere. Det lokale erhvervsliv har allerede sagt ja til at medvirke ved afvikling af ugens program.
Særligt program for ugen bliver hjemsendt medio november 1999.
Med venlig hilsen
Niels Ole Nielsen
SkolevejlederSkolebestyrelsesmødet 28. september 1999

1. Regler for anvendelse af Skovboskolens computer og netværk
Peter Pedersen fortalte skolebestyrelsen om skolens hjemmeside, som alle, der har netværk i hjemmet, kan gå ind på.
Adressen er: HYPERLINK http://www.skovboskolen.dk - og den er bestemt et besøg værd.
Der vil man bl.a. kunne finde skolens elektroniske "Emma Gad", dvs. etiske regler for, hvordan man opfører sig på nettet. Edb sproget vil blive taget op i skole-bestyrelsen på et senere tidspunkt.

2. Ombygning netop nu
Ekstraudgave af Kontakten vil fortælle alt om byggeriet.

3. Temadag - virksomhedsplan
En virksomhedsplan er påbegyndt og vil løbende blive revideret og udvidet.
Selvstyrende lærergrupper er et af de nye tiltag, som der arbejdes på sammen med pædagogisk råd.
Skovboskolen deltager fra januar i en udvidet form for kontraktstyring, men endnu kendes præmisserne ikke.

4. Samtaleblad
Skole/hjem-samtalerne vil fra foråret få tilført et samtaleblad (for 3. - 7. klasserne), som skal udfyldes og returneres inden konsultationerne.

5. Julearrangement den 26. november
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for der bliver et arrangement om aftenen fra 18 - 21. Hvordan fastlægges helt på næste skolebestyrelsesmøde.

6. Økonomi - netop nu
Punktet vil være på hver gang.

7. Meddelelser
Lussingesyge er konstateret - se information i Kontakten.
Gitte Lyhne er ansat som lærer pr. 1.11.1999.
Elin Hermansen er bevilget orlov pr. 1.10.1999.
Ny svampeundersøgelse sættes i værk.
Cykelhærværk - tages op i Kontakten.
Fælles Udvalget for Skolerne i Skovbo (FUSS) har udsat mødet til 11.11.1999.
Møde med Kontaktforældrene bliver den 2. november - sæt kryds i kalenderen allerede nu.FESTER PÅ SKOLERNE I SKOVBO.

Nu da "festsæsonen" er ved at gå i gang, er det på sin plads at fortælle om, hvordan festerne holdes.

OPSYN.
For at skabe den nødvendige tryghed ved festerne, er der ansat personale og de såkaldte SSP-vagter, der sørger for opsynet.

FESTERNES AFHOLDELSE.
Vi afholder 2 fester pr. aften. En for 6. - 7. klasserne og en for 8. klasse til og med 18 år. Disse foregår på to forskellige skoler i kommunen - se plan nedenfor.

FESTERNE ER ALKOHOLFRI.
Det er vigtigt at slå fast, at ALLE fester er ALKOHOLFRI, hvilket vil sige, at der ikke sælges alkohol af nogen art på stedet.
Alle bliver "klapvisiteret" for ikke ønskede genstande ved indgangen. En del af vagterne har udetjeneste, hvor de blandt andet undersøger området for "depoter", som festdeltagerne "tilfældigt" har anbragt i buske o.lign. Det kan selvsagt ikke blive en meget grundig kontrol, men vagterne har en vis næse for at støve disse depoter op.

DE FULDE UNGE.
Hvis nogle kommer til festerne, og vi skønner, de ikke er i stand til at tage vare på sig selv, observerer vi dem i et lokale eller udenfor. Er der ikke nogen bedring på pågældendes situation, ringer vi først og fremmest til forældrene. Hvis I ikke kan nås, og vi ikke mener at kunne tage ansvar for den unges fortsatte dårlige situation, kan vi se os nodsaget til at ringe efter en ambulance. Dette sker heldigvis sjældent, men det forkommer næsten ved hver fest, at nogle må køres hjem af forældre.
Derfor er det vigtigt, at I forældre er til at få fat i, når jeres unge er til fest.

UDSÆTTELSE AF DEBUTALDEREN.
Ideen med opdeling af festerne er, at udsætte alkoholdebuten for de unge så længe som muligt, og især de lidt ældre elever, at det er rart ikke at have de helt unge med til deres fester.
Det skal pointeres, at 6. - 7. klasses elever, der synes bare det mindste beruset, vil blive afvist ved indgangen.

FORÆLDRE HJÆLP.
Det er vigtigt for en rimelig afholdelse af festerne, at I som forældre er opmærksomme på, i hvilken tilstand jeres unge tager af sted til fest. Det vil hjælpe alle parter meget.

FESTOVERSIGT.
Sluttelig en liste over fester i årets løb med involvering af SFO-klub/juniorklub og ungdomsskolen.

10. september1999   Ungdomskolefest i Ejby(8. klasse (15 år) - til og med 18 år)
29. oktober1999UK-fest i Ejby(8. klasse (15 år) - til og med 18 år)
29. oktober1999JK-fest i Bjæverskov(6. - 7. klasse)
26. november1999UK-fest i Bjæverskov(8. klasse (15 år) - til og med 18 år)
26. november1999JK-fest i Borup(6. - 7. klasse)
14. februar2000UK-fest i Bjæverskov(8. klasse (15 år) - til og med 18 år)
14. februar2000JK-fest i Ejby(6. - 7. klasse)
31. marts2000UK-fest i Ejby(8. klasse (15 år) - til og med 18 år)
31. marts2000JK-fest i Borup (Bjæverskov)   (6. - 7. klasse)

Festerne for 8. klasse (15 år) - til og med 18 år afholdes i tidsrummet kl. 21.00 - 01.00.
Festerne for 6. - 7. klasse afholdes i tidsrummet kl. 20.00 - 24.00.

ANDRE FESTER.
Udover nævnte fester kan følgende komme på tale:
• TCP (The progressive Crew), en kreds af unge under Folkeoplysningsloven.
  Datoer udmeldes senere.
• 10. klasserne holder fest for 8. klasse til og med 18 år. Datoer udmeldes senere.
• Skovbo Ungdomshus i Borup. Datoer udmeldes senere.

For disse gælder også, at der er det nødvendige opsyn.

Vi håber igen i år, at festerne vil forløbe i højt humør og i god ro og orden.
Med venlig hilsen
Jørgen Blond
SSP-KoordinatorOmbygning og trafik - nye tider, nye skikke

Her i oktober begynder Skovboskolens ombygning, og de næste to-tre år vil den præge skolen på mange måder. Et af de områder, der bliver påvirket gennem hele perioden, er trafikken omkring skolen.

Adgangsforholdene til skolen ændres
Der kommer mange håndværkere, der skal arbejde på skolen, og de får opført en "pavillon-by" på det grønne område ud mod Lidemarkvej. Her skal de "bo" mens de arbejder på skolen: men de kører naturligvis til og fra arbejde hver dag, og det betyder øget trafik. Det samme gør kørsel af materialer m.m.
Skolen skal også have en ny tilbygning ude på det, der i dag er skolens parkeringsplads.
Disse to forhold betyder, at der ikke længere bliver mulighed for at benytte parkeringspladsen, hverken for lærerne eller forældre, der vil sætte elever af om morgenen. Fremover må elever kun sættes af på parkeringspladsen bag skolen, altså omme ved hallen. Her bliver adgangsforholdene ændret, så alle må udvise stor opmærksomhed ved ind- og udkørsel.

Ændringer for cyklister
Der er også taget skridt til at gøre cykelstien foran skolen sikrere. Skolen har fået malet cykelstien fra Lidemarkvej op, så man bedre kan følge dens forløb ind på pladsen foran skolen og om ad den dobbeltrettede cykelsti bag skolen.
Grunden til dette er, at de fleste cykler for fremtiden skal parkeres bag skolen. Cykelkælderen og en del af cykelskuret i skolegården lukkes af i forbindelse med byggeriet, og det bliver heller ikke længere tilladt at parkere cykler ved Dalmosen og Tuemosen (sprogbørnehaven), for her skal der være adgang for håndværkere og materialer, når de går i gang med at ombygge SFOen.
Det betyder, at cykelparkering først og fremmest foregår på arealet over for hallen, og derfor skal cyklisternes vej herom gøres bedre. Hvis behovet opstår, kan der imidlertid oprettes yderligere cykelparkering på arealet foran skolen. Vi vil løbende vurdere behovet.

Skolepatrulje
Alle disse ændringer vil måske give anledning til en del forvirring i begyndelsen, og bl.a. af denne grund har skolen og politiet besluttet at oprette af en skolepatrulje. Meningen med patruljen er, at den hver morgen tager opstilling ved cykelstiens overføring ved indkørselen til den nuværende parkeringsplads. Her kan den så hjælpe cyklister sikkert gennem den øgede trafik, og hjælpe os andre med at huske, at det for fremtiden er bag skolen, parkering m.m. finder sted.

Kom sikkert i skole - kør med omtanke!

Venlig hilsen
Troels Lyndelse. Færdselskontaktlærer

Husk lygter!
Vi nærmer os den mørke årstid, og der bliver snart brug for cykellygter. Igen i år vil politiet holde øje med, om cyklerne er forsvarligt udstyret med lygter. Så hvis ikke cyklens reflekser allerede er i orden efter de nye regler, bl.a. med reflekser i egerne, var det nok en god idé at få dette ordnet med det samme...Sidst opdateret 1. august 2009