SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 240 - NOVEMBER 2000
INDHOLD: Månedskalender.
Referat af mødet med Kontaktforældrene.
Klasselærerdag 1. december.
Julearrangement 1. december.
Socialrådgiver.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR NOVEMBER 2000.

2. novemberForældrekonsultation 7.B.
6. november10. årgang i Brobygning uge 45+46.
6. novemberForældremøde i 0.A og 0.B.
6. novemberForældrekonsultation i 3.B.
6. novemberSundhedsplejerske i 5.A 1/2.
7. novemberForældrekonsultation i 3.B.
7. novemberForældrekonsultation i 8.B.
8. novemberForældrekonsultation i 8.B.
9. november5.B på ekskursion til Rosenborg slot.
13. november     Forældrekonsultation i 9.B.
14. novemberDialogmøde BKU-SB.
14. novemberForældrekonsultation i 9.B.
15. novemberPædagogisk aften.
20. novemberForældrekonsultation i 2.A.
20. november9.A + 9.B på ekskursion (biograf).
20. novemberSundhedsplejerske i 5.B 1/2.
20. november8.B i København.
21. novemberSkolebestyrelsesmøde.
21. novemberForældrekonsultation 9.A.
22. novemberForældrekonsultation 2.A.
23. novemberForældresamtaler 0.C.
23. novemberSundhedsplejerske i 9. klasse.
27. november9. årgang præs. kursus.
28. novemberForældrekonsultation 8.A.
29. novemberForældrekonsultation 8.A.
29. novemberUdviklingsmøde 1 kl. 14.00 - 17.00.
29. novemberForældrekonsultation 10. klasse.
30. novemberForældrekonsultation 10. klasse.
30. novemberForældremøde 1.A + 1.B.
30. novemberSundhedsplejerske i 9. klasse.
1. decemberKlasselærerdag - klippe/klistre.
1. decemberJulearrangement.
4. decemberSundhedsplejerske i 5.B 2/2.
7. decemberNY KONTAKT UDKOMMER.

 

TOP

Skovboskolen - Skolebestyrelsen - Kontaktforældremøde

REFERAT AF MØDET MED KONTAKTFORÆLDRENE.


Tirsdag den 24. oktober 2000 mødte 20 kontaktforældre frem til det halvårlige møde med skolebestyrelsen og Bent Elhegn.

SKOLEBESTYRELSENS TEMADAG – orientering

Skovboskolen er af kommunen blevet udvalgt til at være den eneste folkeskole, der skal overgå til kontraktstyring pr. august 2001. Skolebestyrelsens (SB) temadag handlede derfor om, at vi så hurtigt som muligt skal have lavet et oplæg til, hvordan vi synes, målsætningen skal være for Skovboskolen i årene fremover. Hvilke områder skal vi satse på og hvilke skal evt. nedtones, dette i erkendelse af at vi ikke bare kan blive ved at læsse opgaver på. Vores målsætning for Skovboskolen skal endvidere samstemmes med den kommunale målsætning på skoleområdet. Da ingen kender udformningen af den kontrakt, vi skal have, er det vigtigt at have et oplæg færdigt, så vi har mulighed for at få indflydelse på indholdet ved forhandling af kontrakten. Den første skitse vil formentlig ligge klar omkring nytår. Kontaktforældrene ønskede at blive taget med på råd, og et nyt møde med kontaktforældrene er sat til sidst i januar. Sammen med indkaldelsen fremsendes oplægget.

HVORDAN FÅR VI FLERE FORÆLDRE TIL AT DELTAGE I SKOLEBESTYRELSESARBEJDET ?

SB ansøger i øjeblikket om tilladelse til afholdelse af valg til SB hvert andet år, forstået således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i en forskudt valgperiode (en valgperiode er altid 4 år). Herved vil SB opnå en kontinuitet i arbejdet modsat nu. (Hvis hele bestyrelsen går på en gang, er arbejdet delvist lammet i en periode, indtil de nye medlemmer er blevet sat ind i tingene.)

Kontaktforældrene foreslog, at SB gjorde sig mere synlige ved PR kampagner, resultatlister og evt. udarbejdede en struktur for SB's arbejde – med ansvar og opfølgning.
Det blev foreslået, at antallet af kontaktforældre pr. klasse blev sat op til 4, hvoraf de 2 skulle indgå i disse møder, som fremover skal afholdes 4 gange årligt, evt. mere tematiserede møder. Inden hvert valg i klasserne skal der være en SB repræsentant, der kan fortælle, hvad arbejdet går ud på, og hvorfor det er så vigtigt at interessere sig for skolearbejdet.
Samtalebladet skole/hjem er endnu ikke integreret i alle klasser.
PR tages op på kontaktforældremødet i januar.

BYGGERIET NETOP NU
Vestervang er afleveret og 3-4-5 årgang er flyttet ind. Regnemark afleveres til jul, hvor 0-1-2 og SFO 1 vil tage lokalerne i brug igen. Efter jul fortsættes med renovering af Østervang, og dette arbejde forventes afsluttet omkring maj. Herefter er alle klasselokaler renoverede og faglokalerne står så for tur.

JULEARRANGEMENT – 1. december 2000
Kontaktforældrene blev orienterede om, hvilke aktiviteter der påtænkes og blev bedt om at gå tilbage til afdelingerne/klasserne og tale med lærerne omkring arrangementet – også gerne om lidt spiseligt (tidspunktet er fra 17-20). SFO vil også blive inddraget.

 

MOBNING

Der er udarbejdet et kommissorium for mobbeudvalget, der skal komme med en handleplan til maj 2001. Udvalget består af Pia Lange fra SB, et par lærere fra pædadgogisk udvalg, Henrik Husted og to nye kontaktforældre: Kæthe Irmov (7B) og Hanne Petersen (4A).
I øvrigt var der forslag om, at alle de små klasser hver fik et kontaktbarn fra de store klasser.

 

EVENTUELT

Har skolen en rygepolitik?. Ja, Skovboskolen er en røgfri skole og en folder herom kan rekvireres på skolen kontor (blev omdelt på mødet). Rygning er ikke tilladt på hele skolens område (herved forstås skolens matrikel).

Skolefotografering. Forslag om alternativt bureau, hvor der bliver taget 4-5 stk. pr. barn, som forældrene kan vælge imellem og som samtidig er billigere. Skolen kikker på muligheden.

Mødet sluttede 20 minutter senere end beregnet, men havde været et godt og konstruktivt møde.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

 

TOP

KLASSELÆRERDAG .

Fredag den 1. december kl. 8.05 - 12.50 er der klasselærerdag. Her skal der klippes og klistres.

Saks       Tape

TOP

JULEARRANGEMENT .

Fredag den 1. december 2000 er der julearrangement mellem kl. 17.00 og 20.00.
Der vil blive udsendt indbydelse i uge 46.

Advent

TOP

SOCIALRÅDGIVER .

Jeg har fået nyt job. Det vides ikke, hvornår der ansættes en ny rådgiver i stedet for mig. I skal derfor påregne en pause m.h.t. åben rådgivning.
Anny Jensen

TOP


Sidst opdateret 1. november 2000