SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 283 - November 2004

INDHOLD:
Nyt fra ledelsen - Godt fra start med fleksibel skole.
Nyt fra mellemtrinnet - Fordybelsesuge og klippe-klistre-dag.
Nyt fra elevrådet - Referat af elevrådsmøde onsdag den 3/11 2004.
Nyt fra SFO'ens forældreråd - Kender du forskel på dit og mit.
Nyt fra færdselslæreren - Lygtetændingstid.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra den 2. november 2004.
Nyligt vedtagne principper - Oversigt og link til disse.
Kalenderen - For november/december 2004.

TOP
Nyt fra ledelsen

Godt fra start med fleksibel skole

Skovboskolen er kommet godt fra start med fleksibel skole. Det har vist sig at være et aktiv at udlægge timeressourcer til de respektive afdelinger med det ansvar, der følger med.
I øjeblikket arbejder 7. årgang med projekt "For fulde sejl". Vi vil i næste nummer have en nærmere beskrivelse af projektet.

På Skolebestyrelsesmødet d. 2. november blev en række nye og reviderede principper vedtaget. (Se andetsteds i bladet).
Et princip er: "Princip for dannelse af børnehaveklasser". Vi har i ledelsen og i lærergruppen evalueret vores hidtidige måde at danne børnehaveklasser på og har med det nye princip ønsket at sikre en større kvalitet i dannelsen af børnehaveklasser. Det nye er, at børnene starter i én gruppe og at børnehaveklasserne først er endeligt dannet efter efterårsferien.
På samme møde kunne jeg meddele, at Børne- og kulturudvalget har indstillet til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der overføres kr. 200.000 til Skovboskolen til at sikre undervisningen til vore nye flygtninge/indvandrerbørn. Vi overvejer i øjeblikket, hvorledes vi bedst sikrer en kvalificeret indslusning af nye 2-sprogede elever. Emnet tages op på næste skolebestyrelsesmøde.

Venlig hilsen
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra mellemtrinnet

Fordybelsesuge og klippe-klistre-dag

Fordybelsesuge i uge 4., 5. og 6. årgang
I uge 48 fra den 22. - 26. november er der fordybelsesuge på mellemtrinnet. Vi skal fordybe os i H.C. Andersen. Eleverne skal hver dag møde fra kl. 8.05 - 12.50.

Klippe-klistre dag i 4., 5. og 6. årgang
Tirsdag den 30. november klipper vi julestads o.l. i de 4 første lektioner. Eleverne følger deres normale mødetider og der er normalt skema efter kl. 12.00.
Hilsen
Lærerne 4. - 6. årgang.

 

TOP
Nyt fra elevrådet

Referat af elevrådsmøde onsdag den 3/11 2004


4. - 5. - 6. klasse

Til stede:
4.A:Rikke - Emilie4.B:Peter - Daniel
5.A:Ikke til stede5.B:Ikke til stede
6.A:Jesper - Maria6.B:Steffen - Camilla

Emner:

 1. Ophold og rygning i tunnelen
  Ophold og rygning i tunnelen burde forbydes. Apropos rygning.
  Røgfri skole burde også gælde for lærerne.

 2. Lås jeres cykler
  Lås jeres cykler. Når de store skal i centret, går de ikke altid. De cykler, på den første og bedste cykel, der står ulåst.
  Desværre er "Cykel lånerne" ikke klogere end, at de smider cyklerne fra sig, inden de når helt tilbage til skolen.

 3. Gardiner
  Gardinerne i nogle klasser og i musik ligner noget der er lyv.

 4. Forslag til biblioteket
  Forslag til biblioteket om "udlån af seler til de stakkels børn, der taber deres bukser og bluser". Og til dem der ikke har fået nok tøj på hjemme fra.

  Hilsen Elevråd


7. - 8. - 9. klasse

Til stede:
7.A:Simon - Jacob7.B:Nick - Freja
8.A:Jamilla8.B:Kira
9.A:Ikke til stede9.B:Ikke til stede

Emner:

 1. To-sprogs eleverne
  To-sprogs eleverne skal kunne dansk, når de kommer ud i klasserne.
  Det er et problem når der skal undervises. Eleverne kan hurtigt blive ensomme, fordi de ikke kan kommunikere med de andre børn.
  Vi ønsker en "Indslusningsklasse" som to-sprogs elever skal gå i og lære at tale dansk og lære noget om dansk kultur, indtil de er parat til at komme ud i klasserne.


Hilsen elevrådet

 

TOP
Nyt fra SFO'ens forældreråd

Kender du forskel på dit og mit

Et spørgsmål som burde være overflødigt og som vi alle burde kunne svar "ja" til med klar og rungende røst. Det er desværre sådan, at vi oplever flere og flere tyverier i SFO`en af alt, lige fra Gameboy-maskiner til Pokemon kort og Diddlbamser.
Tingene forsvinder ikke bare fra åbne arealer, men også fra børnenes skoletasker, så der er ikke tale om uheld, men regulært tyveri.
Landbetjenten har været ude og tale med børnene, men det har ikke hjulpet og der bliver ved med at forsvinde ting i en lind strøm.
Vi beder jer om, at I taler med jeres børn, om disse tyverier specifikt og selve konceptet "at stjæle" og håber, at det kan hjælpe med at få stoppet tyverierne.
Skulle I have en god ide til, hvordan vi kan gøre endnu mere, bedes I henvende jer til en personale i SFO`en, som kan bringe det videre til forældrerådet.

 

TOP
Nyt fra færdselslæreren

Lygtetændingstid

Personreflekser
Det er næsten umuligt for bilisterne at se dig, hvis du ikke har reflekser på.
Uden refleks vil du først blive opdaget på 25-30 meters afstand.
Med refleks er du synlig på 140 meters afstand, selv om bilen kun har nærlys på. Med fjernlys øges synligheden til ca. 400 meter.
Når du bruger reflekser reducerer du risikoen for at blive påkørt med ca. 70%. (Kilde: TØI/Trafiksikkerhedshåndbogen).

Cyklens udstyr

 1. Cyklen skal have mindst to gule bevægelige reflekser som ses bagfra, når cyklen kører - pedalreflekser.
 2. Cyklen skal have en rød refleks bagpå.
 3. Cyklen skal have mindst en hvid refleks, der er synlig forfra.
 4. Der skal være mindst én refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. Eller der skal være hvide reflekterende dæk- eller fælgsider.
 5. Nye cykler (købt efter 1. januar 1998) skal være forsynet med bremser på begge hjul.Enten to håndbremser eller en fodbremse og en håndbremse til forhjulet.
 6. Forlygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlig fra siderne. De skal lyse hvidt eller gulligt. Det er ikke tilladt at køre med blinkende lygter foran på cyklen, da disse lygter kan forveksles med gule alarmlys eller gule blinklys på bilerne. Når man kan købe blinkende gule/hvide lygter, så skyldes det, at lygterne også kan bruges til andre formål ud over at sætte foran på cyklen.
 7. Baglygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlige fra siderne. De skal være røde og må gerne blinke (mindst 200 blink pr. minut).
 8. Klokken skal lyde klart og anbringes på styret. Man må ikke erstatte ringeklokken med andre signalapparater.
 9. Cyklen skal være forsynet med en godkendt lås.

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 2. november 2004

Vi drøftede først en henvendelse fra forældrerådet i SFO. SFO ønsker at kunne holde lukket en fredag om året, så de kan tage på personaleweekend. Der vil blive arrangeret alternativ pasning af børn der går i SFO 1, forældrerådet ønskede også at ændre i samarbejdsaftalen med skolebestyrelsen således at fællesmødet mellem skolebestyrelse og forældrerådet afholdes inden udgangen af oktober. Begge ønsker kunne imødekommes. Der var også et ønske om at SFO kunne tage 1. klasserne på koloni den sidste skoledag i året. Det blev besluttet at konsekvenserne heraf skulle diskuteres i SFO regi endnu engang.
Elevrådet mener at eleverne kun har gamle bøger og får alt for mange fotokopier. Vi kunne fortælle at der er skiftet mange lærerbøger ud de sidste 3 år, f.eks. fysik, tysk, matematik. Fotokopier blev i mange tilfælde brugt for at være helt aktuel i undervisningen.
Som omtalt i sidste nummer af Kontakten blev der diskuteret principper, andet steds i Kontakten ses resultatet. Enkelte principper skal diskuteres senere.
Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra 1.bs forældre om ikke det er muligt at etablere en frugtordning - magen til mælkeordningen - på Skovboskolen. Madordning skal diskuteres på et møde mellem skolebestyrelsen og Børne- og Kulturudvalget, hvorfor skolebestyrelsen ikke vil sætte noget iværk p.t.
Den første forsigtige evaluering på fleksibel skole, og mulighederne for at faste lærere har vikartimer når andre lærere har planlagt fravær blev foretaget. I august blev 65% dækket af faste lærere, i september 33% og oktober 38%. Næste opgørelse skulle gerne vise hvor mange timer der blev dækket af teamet lærere.
Skovboskolen får tilført kr. 200.000 til tosprogsundervisning, således at vores tilbud kan blive endnu bedre.
Der er blevet ansat ny teknisk servicemedarbejder: Kurt Munk, i stedet for Poul Denk der går på efterløn.

Referat
Jan Mindegaard

 

TOP
Nyligt vedtagne principper - link

Hytteture og lejrskole/skolerejser.
Elevsamtaler.
Mobiltelefon - lyd- og billedoptagelse.
Tilladelse til at forlade skolen for 7., 8. og 9. klasse.
Holddannelse.
Undervisningsformer.
Dannelse af børnehaveklasser.

 

TOP
Kalenderen

Kalender for november/december 2004

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
mandag 15. november 2004 0. - 3. årgang skolekoncert klokken 10.40 - 11.25 i festsal.
tirsdag 16. november 2004 4. - 6. årgang skolekoncert klokken 8.50 - 9.35 i festsal.
mandag
- fredag
22. november 2004
- 26. november
ERHVERVSUGE:
6. ?
7. klasse: 3 dage.
8. klasse: mandag - fredag.
9. klasse: mandag - fredag.
    Præsentationskursus tirsdag, onsdag og torsdag.
mandag 29. november 2004 Omfotografering klokken 8.05 - 9.45.
tirsdag 30. november 2004 4. - 6. årgang har klippeklistredag.
onsdag 1. december 2004 Lærermøde klokken 14.00 - 15.00.
onsdag
- fredag
1. december 2004
- 3. december
Vestervang har temadage (jul).
mandag
- fredag
6. december 2004
- 10. december
Regnemark har jule-emne.
tirsdag 7. december 2004 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
onsdag 8. december 2004 Elevrådsmøder klokken 8.05 (4.-6.) og 8.50 (7.-9.).
torsdag 9. december 2004 Regnemark juletræsfest klokken 17.00 - 19.30.


Klassernes skole/hjem-samarbejde

Ugedag Dato Aktivitet
mandag22. november 2004 Slusen   Forældremøde 14.00 - 18.30
tirsdag23. november 2004 3.Y   Forældremøde 19 - 21 i D6
onsdag24. november 2004 Slusen   Forældremøde 13.15 - 17.00
onsdag8. december 2004 4.A   Forældremøde kl. 18 - 20

TOP


Sidst opdateret den 11. november 2004