SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 294 - November 2005

INDHOLD:
Sidste skoledag inden juleferien - tirsdag den 20. december.
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
Nyt fra PSC - Pædagogisk ServiceCenter - Skolekoncerter og Læseørn.
2.C og 2.Y på Naturskolen - torsdag den 3. november 2005.
Nyt fra færdselslæreren - Lygtetændingstid.
Nyt fra sekretærerne - Betaling af skolemælk - Omfotografering.
Nyt fra SFO - Halloween - Stort show i klubben - Nødråb.
Kalender for november 2005.


TOP
Sidste skoledag inden juleferien

Tirsdag den 20. december møder eleverne klokken 8.05 - 11.25.
0. – 2. klasse møder kl. 8.05 på skolen og møder i kirken kl. 9.15. Afgang fra skolen kl. 8.30.
3. – 6. klasse møder i Bjæverskov Kirke kl. 8.05
7. – 9. klasse holder juleferie.

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Et af de områder, der betyder meget for mig, er den måde vi omgås hinanden på. Det er vigtigt, at man respekterer hinanden, og at der bliver talt i en ordentlig tone. Hvis disse betingelser er til stede øges trivslen for alle på skolen, og mobningen reduceres. Det er nu en gang sådan, at glade børn lærer bedst.
Den 6. december går vi i gang med en større undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. I første omgang er det meningen, at der skal udarbejdes skemaer, hvor eleverne bliver spurgt ind til, hvordan de oplever deres eget "undervisningsmiljø". Det gælder både det fysiske (f.eks. rengøring, lokaleforhold) og det psykiske (f.eks. mobning, forhold til lærerne) miljø. Efterfølgende er det så meningen, at skemaerne skal behandles i et udvalg, der består af repræsentanter for skolebestyrelsen, eleverne, lærerne, SFO-personale servicepersonalet og ledelsen.
Herudfra skal vi lave en handlingsplan for skolen. Jeg er spændt på at se resultatet af undersøgelsen, og ser frem til det videre arbejde.
Det er en forudsætning for et godt læringsmiljø, at man har det godt og trives med at komme i skole. Derfor skal vi fortsætte med at bedre trivslen på baggrund af den viden, vi skaffer os gennem undersøgelsen.

Når vi taler om trivsel, normer og adfærd, gælder det naturligvis også forholdet imellem elever og lærere. Som lærer skal man sige fra overfor at blive kaldt nedladende ukvemsord fra enkelte elever. Jeg vil ikke her gå i nærmere detaljer omkring ord og udtryksformer.
Vi arbejder i øjeblikket på at finde nogle skriftlige retningslinier for, hvor vores grænse går, og hvilke konsekvenser det bør have, hvis man bryder dem.
Skolebestyrelsen har udtrykt deres positive holdning overfor dette arbejde, og jeg håber naturligvis også på jeres opbakning som forældre hertil.

Vi har for tiden elever, som bliver fritaget for undervisningen på almindelige skoledage. Senest har det været Ramadan, og det har betydet, at elever er bedt fritaget for undervisningen i op til flere dage.
Hvis elever fritages fra skolen i undervisningstiden, er det hjemmet selv, der varetager undervisningspligten i forbindelse hermed. Fremover vil det være en fast procedure, at kontoret orienteres og giver tilladelse i kontaktbogen, hvis fraværet rækker ud over tre skoledage.

I ansættelsesudvalget har vi besluttet at ansætte Tina Edlefsen i den ledige stilling som specialklasselærer for skolens 4.y fra den 1. december. Herudover skal Tina læse enkelte timer i 1.y.
Tina, der er 40 år, kommer fra en lignende stilling på Peder Syv Skolen, Viby Sj. Hun har allerede været på besøg en hel arbejdsdag og haft mulighed for at følge 4.y, hvor hun snart skal være klasselærer.
Tina har foruden sin læreruddannelse en specialpædagogisk uddannelse med i bagagen.
Vi glæder os til at byde Tina velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens elevrepræsentanter fremlagde følgende punkter:
4. - 5. kl. ønsker nye borde, stole og gardiner.
8. - 9. kl. ønsker nye borde og stole.
De store ønsker papir på deres Skolekom brugerkoder.
Festsalen må gerne være åben sammen med skoleboden, så eleverne kan spise der.
5. - 6. kl. vil gerne have lov til at lege på legefortet.

Skoleleder Henrik Marker orienterede om fusionen. Her nævnte Henrik nogle af de punkter, hvor Køge Kommune og Skovbo Kommune var forskellige.

Anne-Marie orienterede om mødet med 'Skole og Samfund'. Mødet omhandlede, hvordan skolebestyrelsen påvirker de kommunale politikere. Her blev nævnt et forslag om at oprette et fællesråd, hvor man kan drøfte det kommende skolevæsen.
Der var forslag om at holde et stormøde med skolebestyrelserne i Skovbo Kommune.

Skoleleder Henrik Marker orienterede om brugertilfredsundersøgelsen og de 5 punkter, der er valgt som arbejdsområde. Der vil blive lavet en handlingsplan for det videre forløb.

Skovboskolens personale ønsker værdier og normer, som der også skal handles på.
Personalet vil gerne havde begrænset brugen af det dårlige/hårde sprog – adfærd blandt eleverne.

Kontaktforældremøde den 29. november 2005.
Dagsordenen er sendt ud til alle kontaktforældre.
Skolebestyrelsesmedlemmerne ringer til kontaktforældrene og informere om dagen.
På dagen byder Henrik Marker velkommen og Dorte - Anne-Marie fortæller lidt om skolebestyrelsens arbejde.
Skolebestyrelsen opfordrer og håber på en stor deltagelse denne aften.

Henrik Marker orienterede om skoleboden, hvor der nu er et godt salg og et fint overskud. Skolen vil hele tiden se på nye tiltag vedrørende sund mad, og der vil også blive lagt vægt på mad efter årstiden.

Efter motionsløbet den 14. oktober har der været en evaluering på det store arrangement. Her er der enighed om, at skolen skal se på nye løberuter, som anvendes næste år.

 

TOP
Nyt fra Pædagogisk ServiceCenter

Skolekoncerter

I september oplevede eleverne fra 7. – 9. klasse gruppen ”Timemachine”. Eleverne blev ledt igennem rockguitarens historie med en spændende blanding af koncert og eventyr.

Tirsdag den 25. oktober kom gruppen ”Hvalsø” og spillede 2 koncerter.
Først for 0. – 1. klasserne og derefter for 2. – 3. klasserne. Her var eleverne aktivt medvirkende. De lavede rytmiske figurer og dansebevægelser med rødder i den afrikanske tradition.
Det har været nogle virkelig gode musikalske oplevelser!


"Læseørn"

Biblioteket har brug for nogle elever fra 3. – 9. klasse, der kan lide at læse bøger. De skal hjælpe os med at få købt de rigtige bøger ind til biblioteket.
”Læseørnen” får med jævne mellemrum udleveret en bog eller en boganmeldelse, som vedkommende så skal læse i løbet af kort tid og derefter komme og fortælle os, hvad han/hun synes om den.
(Det er jo en faktisk en chance for at blive superlæser!).
Elever, der har lyst til dette, kan henvende sig på biblioteket.

For PSC
Anna Marie Holsting
Skolebibliotekar

 

TOP
2.C og 2.Y på Naturskolen

En svampeoplevelse

Torsdag den 3. november 2005 var 2.C og 2.Y på svampetur.
Vi fandt svampe. Vi lærte noget om svampe.
Det var rigtig sjovt. Vi legede. Vi skar svampe i stykker. Vi målte svampe. Vi fandt navne til svampene. Der var mange farver.
Det var svampeskægt.

Hilsen 2.C og 2.Y

     

 

TOP
Nyt fra færdselslæreren

Lygtetændingstid

Personreflekser
Det er næsten umuligt for bilisterne at se dig, hvis du ikke har reflekser på.
Uden refleks vil du først blive opdaget på 25 – 30 meters afstand.
Med refleks er du synlig på 140 meters afstand, selv om bilen kun har nærlys på.
Med fjernlys øges synligheden til ca. 400 meter.
Når du bruger reflekser, reducerer du risikoen for at blive påkørt med ca. 70%. (Kilde: TØI/Trafiksikkerhedshåndbogen).

Cyklens udstyr

  1. Cyklen skal have mindst to gule bevægelige reflekser, som ses bagfra, når cyklen kører – pedalreflekser.
  2. Cyklen skal have en rød refleks bagpå.
  3. Cyklen skal have mindst en hvid refleks, der er synlig forfra.
  4. Der skal være mindst én refleks i hvert hjul, der er synlig fra siderne. Eller der skal være hvide reflekser på dæk- eller fælgsider.
  5. Nye cykler (købt efter 01. januar 1998) skal være forsynet med bremser på begge hjul. Enten to håndbremser eller en fodbremse og en håndbremse til forhjulet.
  6. Forlygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlig fra siderne. De skal lyse hvidt eller gulligt. Det er ikke tilladt at køre med blinkende lygter foran på cyklen, da disse lygter kan forveksles med gule alarmlys eller gule blinklys på bilerne. Når man kan købe blinkende gule/hvide lygter, så skyldes det, at lygterne også kan bruges til andre formål ud over at sætte foran på cyklen.
  7. Baglygter skal kunne ses tydeligt 300 meter væk og være synlig fra siderne. De skal være røde og må gerne blinke (mindst 200 blink pr. minut).
  8. Klokken skal lyde klart og anbringes på styret. Man må ikke erstatte ringeklokken med andre signalapparater.
  9. Cyklen skal være forsynet med en godkendt lås.

Mette Bruun - Færdselslærer

 

TOP
Nyt fra sekretærerne

Betaling af skolemælk

Med denne KONTAKT er omdelt mælkesedler for perioden januar – juni 2006.
Sidste frist for betaling er 28. – 29. november 2005.


Omfotografering

Eventuel omfotografering sker mandag den 5. december 2005.

 

TOP
Nyt fra SFO - SkoleFritidsOrdningen

Halloween

I uge 43 stod SFO'en i hekse og skeletternes tegn.
Alle børnene får tilbudt en tur ned i den uhyggelige halloweenkælder.
Nogle af børnene vil gerne lige prøve turen først med lys, andre vil gerne følges med en voksen og nogle børn tager turen alene.
Nede i kælderen er der kun oplyst af stearinlys, den uhyggelige musik spiller, der er indrettet med smalle gange pyntet med kranier, kunstige hænder, skeletter og henne om hjørnet sidder heksen og rører i sin heksedrik. Undervejs har vi fået edderkoppespind i hovedet og trådt på mærkelige underlag. Uhyggelige trolde dukker op og tager fat i armene på dem, der tør gå igennem.
Vi gør meget ud af at tale med de mindre børn om, at det er de voksne, de kender, der er klædt ud, og de får lov til at se personerne uden masker på.
Den sidste dag i ugen fik vi kager pyntet med "ulækkert" slik, uhm de smagte godt.


Stort show i klubben

Fredag den 11. november 2005 holdt klubben stort show med optræden af børnene i klubben og 2. klasserne.
Igennem flere uger er der blevet knoklet med at forberede alle numrene, og det var bestemt ikke nemt!
Der blev optrådt med alt i sang, dans, bands, akrobatik, stunt og trylleri.
Alle optrædende leverede en fremragende præsentation og op i mod 200 forældre og søskende var kommet for at se på (det var lige ved at give pladsproblemer).


Nødråb !

Til forældre med børn, der går i SFO1.
Den søde juletid nærmer sig og dermed også en dejlig lang juleferie, hvor børnene har fri fra skole – men så har SFO'en jo åbent. Her er det så problemet dukker op!
For I skal som forældre til børn i SFO1 give besked senest onsdag den 30. november 2005, om jeres barn benytter SFO'en i juleferien. Personalet vil nemlig gerne afvikle deres ferie.
I efterårsferien skulle der have mødt 44 børn op og der var afsat personale hertil. Dog dukkede der kun mellem 10 og 20 børn op, hmmmmm spild af ressourcer – SUK!
Mon ikke I kan gøre det bedre ved denne ferie og melde klart ud?
Tag stilling og udfyld sedlen i SFO-Nyt, som udkommer torsdag den 24. november 2005.

SFO-Personalet

 

TOP
Kalender for november - december 2005

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
24.11     Indskrivning til kommende 0. og 1. klasse.
24.11 15.00 - 20.00 9.B Skole/hjem-samtaler.
28.11 16.00 - 0.A Skole/hjem-samtaler 3/3.
28.11 - 29.11   Alle Sidste frist for betaling af mælk.
28.11 - 30.11   0. - 3. årgang Temadage om jul i Vestervang og Regnemark.
28.11 - 02.12   6. - 9. årgang Erhvervsuge.
29.11 19.00 - 21.00   Kontaktforældremøde.
30.11 17.30 - 20.00 0. - 3. årgang Juletræsfest i Regnemark.
01.12   7.B Sundhedsplejerske 1/2.
05.12   Alle Eventuel omfotografering.
06.12 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
08.12 08.30 - 12.50 1.A Juletur til Skovbo Naturskole.
08.12   7.B Sundhedsplejerske 2/2.
13.12 08.00 - 14.00 2.A Tur til København (posthus).
14.12 10.45 -   Musikskolen - julekoncert.
15.12 08.15 - 12.15 9. årgang Terminsprøve i ?.
16.12 08.15 - 12.15 9. årgang Terminsprøve i ?.
19.12 17.30 - 21.55 7. - 9. årgang Julearrangement.
20.12 08.05 - 11.25 0. - 6. årgang Sidste skoledag inden juleferien
21.12 - 03.01   Alle Juleferie.

TOP


Sidst opdateret den 16. november 2005