SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 304 - november/december 2006

INDHOLD:
6.b var med i konkurrencen "Skriv Til Avisen".
Nyt fra PUC - Højtlæsning for skolens 3. klasser.
Nyt fra skoleledelsen.
Orientering fra kontoret.
Nyt fra Skovbo Center 10.
Referat fra skolebestyrelsesmødet den 3. oktober 2006.
Nyt fra SFO.
Show 2006 i klubben.
Juletræsfest i indskolingen
Kalender for november/december 2006.


TOP

6.b var med i konkurrencen "Skriv Til Avisen"

I uge 44 2006 var 6.b i gang med at lave en avis til konkurrencen: "Skriv til avisen" med emnet "Hvem Bestemmer Over Naturen?". Vi startede mandag morgen med et "redaktionsmøde", om hvad der skulle foregå, i løbet af dagen. Derefter gik vi i gang med at fordele arbejdet. Nogle skulle være journalister og fotografer, andre skulle være layoutfolk og tegnere. Senere på dagen fik vi lavet aftaler med forskellige mennesker. Nogle var ude og interviewe en økologisk bonde, nogle interviewede elever, andre var på skolen. Vi fik også lavet en aftale med en fra DMU (Danmarks Miljø Undersøgelser) og fik et interview med hende. Det har været en sjov, spændende, men også en travl uge, og vi har helt sikkert lært en masse om journalistik m.m. Nu venter vi spændt på resultatet, men vi vil i hvert fald gerne deltage til næste år.


TOP

Nyt fra Pædagogisk UdviklingsCenter

I anledning af den fælles nordiske biblioteksuge den 13. - 17. november 2006 læser vi højt for skolens 3. klasser.
Vi mødes klokken 8.15 og i skæret fra stearinlys vil de hver dag høre nogle kapitler fra Frode - og alle de andre rødder: "En rablende skør krimi for børn og andre fornuftige folk".

PUC - Anna Marie Holsting

TOP

Nyt fra skoleledelsen

Allerede i uge 47 skal der skrives nye elever ind til de kommende børnehaveklasser. Det betyder, at kontoret har åbent for elevindskrivning hver dag fra den 20. - 24. november. Mandag den 20. november holder vi endvidere aftenåbent fra klokken 16 - 20, hvor ledelsen fra SFO, viceinspektøren og jeg selv vil være til stede.
Det er altid spændende at møde nye forældre og samtidig kunne fortælle lidt om skolen. Som det ser ud lige nu, regner jeg med tre børnehaveklasser til næste skoleår, men intet er dog helt sikkert endnu. Som noget nyt vil de kommende børnehaveklasseelever skulle begynde tidligere i SFO end i skolen. Faktisk begynder SFO'en hele fire måneder før skolestarten, således at børnene begynder i SFO'en fra den 1. april.
Dette er en del af harmoniseringen med Køge Kommune, idet alle skolerne i Køge - og nu altså også Skovbo - skal tilvænnes skolemiljøet inden den egentlige skolestart finder sted i midten af august. Det bliver lidt af en pladsmæssig udfordring, men Annemette fra SFO'en og jeg er allerede så småt gået i gang med planlægningen heraf.

Det er også i denne periode, at de enkelte skoler i kommunen udarbejder årsrapporter for skoleåret, der gik. Hvad nåede vi, og hvordan er status med hensyn til vores skole?
Ud fra vores årsrapport vil man kunne se, hvilke principper vi arbejder med indenfor læsning. Herudover vil man kunne se, hvordan ansvars- og opgavefordelingen er etableret for ledergruppen. Jeg vil sørge for, at årsrapportens fulde ordlyd bliver lagt ind på skolens hjemmeside, således at I som forældre kan se, hvad vi har videresendt til politikerne, og hvad skolebestyrelsen har været med til at beslutte. Samtidig får man et indblik i, hvad vi arbejder med på skolen.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på arrangementet på skolen torsdag den 23. november klokken 18.30 - 21. Dette foregår i skolens festsal. Oplægsholderne hedder Daniel Mikkelsen og Christoffer Erichsen. Alle forældre og elever fra 5. - 9. klasse er inviteret til dette arrangement, og jeg ved, at skolebestyrelsen har lavet en invitation, som blev delt ud i sidste uge.

Henrik Marker
Skoleleder


TOP
Orientering fra kontoret

Betaling af skolemælk for sidste halvdel af skoleåret 2006/2007 er:
Onsdag den 29. november 2006. Der er omdelt girokort til alle elever.

Mobiltelefon er fundet i Dalmosen. Kan afhentes på kontoret.

Skovboskolens lærere vandt årets Brobygningsstævne fredag den 10. november. Brobygningsstævnet er en volleyball-turnering for lærere på folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Køgeområdet.

TOP

Nyt fra Skovbo Center 10   !

10. klasse på Skovboskolen næste skoleår 2007/2008
Nuværende Skovbo Center 10 ved Skovboskolen bliver til næste år en del af Ny Køge Kommunes samlede 10. klassetilbud. Navnet ændres til 10. klasse på Skovboskolen (SK10), men fortsætter med at ligge på samme sted (den gamle pedelbolig med tilhørende undervisningspavilloner).
Nyt forlig på Christiansborg om fremtidens 10. klasse bibeholder i store træk nuværende struktur.
Læs mere på http://www.uvm.dk/06/10klasse.htm?menuid=6410.
Nuværende Skovbo Center 10 - snart 10. klasse på Skovboskolen - ser med glæde frem til at byde velkommen til næste års elever. Folder om 10. klassetilbud samt tilmelding udsendes i starten af december.

Torsdagskantinen
Vores elever er tilbage efter brobygning og torsdagskantinen "Vagns Foderbræt" starter således op igen. Første gang bliver i uge 47 torsdag den 23. november. Skovbo Center 10 glæder sig til at servicere alle igen.

Med venlig hilsen
Skovbo Center 10

TOP
Referat fra skolebestyrelsesmødet
den 3. oktober 2006

 1. Godkendelse af referat:
  Referat godkendt.

 2. Skolebestyrelsesdagen 2. september 2006. Knud og Peter fremlægger her:
  Punktet udsat.

 3. Afgørelse på budgetforlig i Ny Køge Kommune:
  Henrik Fisker, formand for Holmebækskolens skolebestyrelse, har mailet vedrørende en ekstra bevilling på 15. mill. til Ny Køge Kommune.
  Anne-Marie orienterede om mailen.
  Henrik Fisker vil skrive til forvaltningen om de besparelser - om disse kan indefryses i kommende finansår.
  Anne-Marie skriver til Henrik Fisker om, at skolebestyrelsen er enig i forslaget.

  Henrik Marker orienterede om besparelserne i det kommende budget 2007.
  Skovboskolen får ansat en afdelingsleder pr. 1. august 2007.
  1/3 af to-sprogsundervisningen vil spares væk.
  Tildeling til 10. kl. Center bliver mindre.
  Servicemedarbejderne - Skovboskolen har 3,9 ansatte og der skal fremover være 1 mindre i hele Ny Køge Kommune.
  Takst for SFO2 stiger.
  Personaleressourcerne stiger lidt i SFO'en.
  Børnevariabel bliver bestemmende for aktiviteterne.
  SFO 1 er med morgenpasning.

  Der skal spares ca. 6,8 mill. på skole/SFO området i Nye Køge Kommune.

 4. Referater (form og indhold):
  Henrik Marker: Der vil blive lavet referat på computer og derefter vil beslutningerne i de enkelte punkter blive læst op.
  Denne måde at lave referat på vil køre som et forsøg i en periode.
  Referatet udarbejdes som et beslutningsreferat.
  Der kan være punkter, der indgår under et lukket møde f.eks. personale-/elevsager.
  Der var ikke enighed om, at økonomiske sager skulle tages op under lukkede møder.

 5. Anvendelse af midler til legeplads SFO. Kort orientering fra Annemette:
  Det sidste rullegræs er lagt på.
  Legepladsmanden er færdig med projektet.
  Det næste projekt er legefortet, som skal skiftes ud efter en årrække.

 6. Oplægsholder vedrørende misbrug v/Daniel Mikkelsen og Christoffer Erichsen. Dorte fremlægger:
  Datoen er lavet om fra den 16. november til den 23. november kl. 18.30 - 21.00.
  Foredragsholderne deler de fremmødte i 2 grupper. En gruppe med forældre og en gruppe med eleverne.
  Målgruppen er eleverne fra 5. - 9. klasse.

  Henrik Marker skriver i Kontakten og skolebestyrelsen laver indbydelsen.
  Fokus skal være omkring det forebyggende arbejde, og hvordan forældre opdager/handler på det.
  SSP medarbejdere skal inviteres med.

 7. Forsømmelseslister. Johnny fremlægger:
  Johnny fremlagde forsømmelseslister for elever og lærere.

 8. Skolebestyrelsens besøgsdag - Forslag eventuelt i januar 2007:
  Forslag er tirsdag den 23. januar 2007 klokken 8.00 - 11.25.

 9. Præsentation af skolebestyrelsen på hjemmesiden:
  Henrik Marker foreslår, at medlemmerne af skolebestyrelsen ajourfører deres personlige data.

 10. Meddelelser:
  a) Formanden: Dorte orienterede om en mail fra forældrene i 6. klasse vedrørende skolemøblerne og deres standard.
  Nye skolemøbler har 1. prioritet i 6. klasserne.

  b) Skoleledelsen: Ansættelse af ny lærer pr. 1. november: Louise Svensson.
  Næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 14. november.

  c) Forældreråd SFO: Intet.

  d) Øvrige: Intet.

 11. Eventuelt:
  Intet
  Mødet sluttede klokken 21.05


Referat fra skolebestyrelsesmødet den 14. november 2006 kommer hurtigst muligt på Skovboskolens hjemmeside: www.skovboskolen.dk


TOP
Nyt fra SFO

Siden sidst har vi jo holdt efterårsferie. I ferien afholdt vi det årlige "Koks og Kage" arrangement, sammen med kommunens øvrige SFO'er. Det var en stor succes: masser af flotte, lækre kager, sjove dansekonkurrencer, en lille fodboldturnering og ansigtsmaling. Fredag var vi til Ejby Cup, den årlige fodboldturnering, hvor Skovboskolens SFO kom hjem med flere medaljer - godt spillet!!

Tirsdag den 24. oktober havde vi det årlige forældremøde for hele SFO'en, Der skulle vælges to nye repræsentanter og to suppleanter.
Forældrerådet ser nu således ud:
Formand Heidi Larsen, mor til Olivia 2.A, næstformand Dorte Skov, mor til Christian 3.A, Susi Rosarius, mor til Freja 0.B og Mads 2.B, Charlotte Donkild, mor til Nicole 1.B, Ulla Hagberg, mor til Vickie 3.C, Carsten Fischer, far til Andreas 1.B og Lea Færgegaard, mor til Jaqueline 3.A.
Velkommen til de to nye medlemmer i rådet.

I sidste uge holdt vi uhyggeuge i hele SFO'en. Bordtenniskælderen var lavet om til en meget uhyggelig oplevelseslabyrint. Nogle af de store børn fra klubben var med til at skabe levende uhygge og det gjorde de godt. Jeg håber, alle der var igennem labyrinten, har fået nogle sjove oplevelser dernede.

Julen rykker nærmere og nærmere, hvilket medfører at nogle børn får rigtig travlt med at lave hemmeligheder i SFO'ens værksteder. Så kære forældre, hvis der er lukkede døre til værkstederne, så husk at banke på eller få en voksen til at hente dit barn ud!

Børnehaveklasse- og 1.klasses børn er inviteret til
julefrokost i SFO 1 onsdag den 20. december klokken 18-20

Der bliver tilmelding i SFO 1 i december måned, sidste tilmelding er mandag den 11.december.
Det er en lille fest med god mad og dansekonkurrencer. Børnene er denne aften gæster og personalet er serveringspersonale. Sidste år havde vi en rigtig hyggelig aften og håber også at få en god oplevelse i år.

Igen lige en husker fra SFO 1: Skiftetøj til vådt vejr. Varmt tøj, vanter, hue og halstørklæde, fordi børnene skal være ude i en time om eftermiddagen.

SFO'en er lukket mellem jul og nytår, dvs.den 27., 28. og 29. december.

Mange våde novemberhilsner Annemette

TOP
Show 2006 i klubben

Nu har vi igen den store fornøjelse, at præsentere det charmerende, fantastiske og enestående

SHOW 2006
Fredag den 24. november 2006

Showet opføres af medlemmer i 2. klasse og i klubben.

Af hensyn til publikumstilstrømningen og for at alle skal kunne få en god plads, opfører vi denne gang 2 forestillinger, én kl. 16.00 og en kl. 19.00.
Billetter koster 10 kr. og sælges fra klubbens køkken.
Vær opmærksom på at billetter til en forestilling kan være udsolgt.

Efter hver forestilling byder vi på kaffe, te og kage.

Skovboskolens sfo


TOP
Juletræsfest i indskolingen

Torsdag den 14. december 2006 klokken 17.30 er der juletræsfest for 0. - 3. klasse i Skovbohallen. I får tilmeldingssedler snarest.

Indskolingsteamet


TOP
Kalender for november/december 2006

Dato: Tid: Hvad:
20. - 24.11. 08.00 - 14.00 Indskrivning til kommende 0. klasser.
20.11. 16.00 - 20.00 Indskrivning til kommende 0. klasser.
21.11. 16.00 - 19.00 Skole/hjemsamtaler i 8.A.
22.11. 18.00 - 20.00 Pædagogisk råds møde.
23.11. 18.30 - 21.00 Foredrag om rusmidler.
24.11. 18.00 - 21.00 8.B holder klassefest.
27.11. 19.00 - 21.00 Forældremøde i 9.B.
27.11. - 1.12.   Erhvervsuge 7. - 9. klasse.
28.11. 16.00 - 20.00 Skole/hjemsamtaler i 8.B.
5.12. 08.00 - 15.00
18.30 - 21.00
4.B på ekskursion til København.
Skolebestyrelsesmøde.
12.12. - 14.12. 08.05 - 12.50 Juleemnedage i indskolingen.
12.12. 08.05 - 15.05 6.A og 6.B på juletur.
14.12. 17.30 - 20 0. - 3. klasse julefest i Skovbohallen.
19.12. 17.00 - 21.00 7. - 9. klasse - julearrangement.
20.12. 08.05 - 11.25 Sidste skoledag 0. - 6. klasse.
21.12. - 2.1.07   JULEFERIE.


TOP


Sidst opdateret den 22. november 2006