SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 241 - DECEMBER 2000
INDHOLD: Månedskalender.
Så blev det atter jul på Skovboskolen.
Sidste skoledag torsdag d. 21. december.
Efterlysning.
Referat fra dialogmødet mellem BKU og Skovboskolen.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 21. november 2000.
Fyrværkeri.
TOP

MÅNEDSKALENDER FOR DECEMBER 2000.

  8. decemberJulekoncert i 4. lektion for 0. – 7. klasse i Vestervang.
12. decemberSkolebestyrelsesmøde.
18. december     Volleyballstævne for 4. – 10. klasse i Skovbohallen.
21. decemberJuleafslutning og kirke.
22. decemberJULEFERIE.

 

TOP

Juletræ   Så blev det atter jul på Skovboskolen
Fredag d. 1. december holdt julen sit indtog på Skovboskolen.
Lige fra morgenstunden blev der klistret, klippet, limet, pyntet op osv. Alt for at skabe de bedste rammer om aftenens arrangement. Fra skolens ledelse skal der lyde en stor ros til både elever og lærere. Det var også dejligt at se, at så mange forældre bakkede talstærkt op om arrangementet.
Efter jul kommer nytår med fest, halløj og fyrværkeri. Jeg vil godt kunne sige "Godt Nytår" til alle elever, så derfor kære forældre: Pas godt på vores elever, jeres børn, i den kommende "sprængfarlige" tid!
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Bent Elhegn
skoleleder

 

TOP

Sidste skoledag torsdag d. 21. december:

Eleverne møder fra kl. 8.05 – 11.25.

KIRKEGANG:
3. – 5. klasse møder i kirken kl. 8.15.
0. – 2. klasse møder på skolen og går fra skolen til kirken. Ankomst ca. 9.15

Maria

 

TOP
Julemand Efterlysning

Fra julearrangementet d. 1. december efterlyses den vinder, der har en stor kurv tilgode. Vinderen oplyste adressen, men husnummeret passer ikke. Så henvend dig til skolens kontor, så du kan få din gevinst.

 

TOP

Referat fra dialogmødet mellem

Børne- & Kulturudvalget (BKU) og Skovboskolen (SBS)

den 14. november 2000

Formanden for Skolebestyrelsen bød velkommen, og dernæst var der fremvisning af et af de nyrenoverede afsnit samt nybygningen.

Bent Elhegn (BE) fortsatte mødet med en beskrivelse af, hvor langt skolen er i bygningsrenoveringen. Det tidsrum, der gik tabt efter stormen i december, er nu næsten indhentet, og den 15. november 2000 er der aflevering af Dalmosen, Tuemosen og Vestervang samt den nye bygning, hvilket vil betyde at man laver en mangelliste, som efterfølgende skal være udført indenfor et år.

BE gennemgik derefter den nye ledelsesstruktur på SSB, hvor hver leder har sit ansvarsområde defineret, så personalet altid er klar over, hvem der tager sig af hvad. Det samme er også indført for de to sekretærer.

BE orienterede om, at der på SBS p.t. er selvstyrende lærergrupper i hhv. 1. og 10. årgang. Der er en teamudvikling i gang, og inden 7/2 vil strukturen for næste skoleår være fastlagt.

Kontraktstyring (KS) var det store debatemne på dagsordenen, idet det er målet, at denne KS indføres med det nye skoleår.
I øjeblikket er målsætningsdebatten ude i de forskellige udvalg (pædagogisk råd, elevrådet, kontaktforældregruppen og i SB), og selve målsætningerne bør være afsluttet i marts, hvorefter de skal indarbejdes i selve kontrakten. Målet er, at kontrakten ligger klar pr. 1. juni 2001.
Efter en længere diskussion foreslog formanden for BKU (Inger Lise Jensen) et nyt dialogmøde i slutningen af januar, hvor et foreløbigt udkast kunne debatteres.

Under eventuelt havde Bendt Lundsbjerg et enkelt punkt: elevers rygning omkring skolen og sammenstimlen i grupper (i tunnel, ved klubhus osv.) i området, hvorved en del ældre føler sig utrygge. SB har rygning på dagsordenen, en kantine er startet og man er opmærksom på problemet. Inger Lise Jensen foreslog, at de store elever blev besøgsvenner hos kommunens ældre.

Formanden for SB takkede for et godt møde og en god dialog og ser frem til næste møde i januar.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

Maler

 

TOP
Julmand
Referat fra Skolebestyrelsens
møde den 21. november 2000

Afbud: Pia Lange og Nanna

Forretningsorden for Skovboskolens Bestyrelse
Den nye forretningsorden blev godtkendt og skal på et senere tidspunkt tilpasses kontraktstyringen.

Valg af næstformand
Punktet blev udsat til december mødet.

Advents- & julearrangement den 1. december 2000 fra kl. 17-20.
Programmet for advent- og julearrangementet i de forskellige sektioner er på plads - og en venlig julemand har da også lovet at kikke forbi.
SB står for salg af lodder samt salg af øl og vand sammen med 10 kl.
Gavebod opstilles ved Kildebjerg ud for 1. og 2. klasserne.

Opfølgning på kontaktforældremødet (KF) den 24. oktober
KF ønsker et tættere samarbejde med SB i form af et høringsråd med 4 årlige møder. SB skal være mere synlige og have et præsentationsmateriale klar inden næste KF valg i klasserne. Ved valg i klasserne skal man prøve at få valgt både KF til det sociale (festudvalg) og det mere seriøse (skolearbejdet).
De gamle mapper til KF er forældede og udgår. En folder med beskrivelse af arbejdsopgaver og kildehenvisninger vil erstatte mapperne.
Næste KF møde bliver i uge 4 i januar. Indkaldelse følger i begyndelsen af det nye år.

Målsætningsdebatten
Referat af mødet med Børne- & Kulturudvalget (BKU) – se andetsteds i Kontakten.
Visionspapiret havde været en tur i pædagogisk råd. Lærerne ser det dog som deres største opgave at undervise, men man fik også en god debat omkring målsætningerne.
SFOs forældreråd havde også diskuteret målsætningerne.
Det er grundlæggende vigtigt, at så mange som muligt bliver hørt i debatten. Det blev samtidig understreget, at der skal 2 underskrifter til, inden en kontraktstyring kan komme i betragtning.
Forslag om at den første kontrakt kunne udformes som en såkaldt „udviklingskontrakt", der løber det første år, inden den rigtige kontrakt træder i kraft.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at pr. 1/1-01 skal lønsumsstyringen i Skovbo kommune ligge på skolen, hvilket betyder, at SB er medansvarlig herfor. Skolens ledelse vil give SB medlemmerne relevant materiale hertil.
Forslag til mødedatoer for næste møde med BKU først i det nye år fremsendes til BKU.
Bog vedr. kontraktstyring samt styrelsesvedtægter for Skovbo kommunes skoler omdelt.

Punkter til kommende møder
Valg af næstformand
Budget 2001
Timebudget 2000/2001
Forslag til dagsorden til fællesmøde med SFO
SB-repræsentant i klasserne/KF – udsat til januar mødet

Meddelelser

  • Pædagogisk aften afholdt vedr. afdelingsstrukturen for Skovboskolen. Der var forslag til indretning, grupperum/fællesrum, så arealerne bliver udnyttet bedst muligt. Den 7. februar vil strukturen være klar for skoleåret 2001/02, og inden fagfordelingen finder sted.

  • Mobbeudvalget holder møde den 4. december.

  • Skolefotos. Der havde kun været en enkelt elev til omfotografering, men SB anmodede skolen om at undersøge markedet alligevel.

  • Fra SFO mødet havde der været forældre i en klasse, der var bekymrede for barselsvikar. Der er en klar procedure og en fast person vil blive tilknyttet klassen i perioden.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

Maler

 

TOP

Fyrværkeri.

Almindeligt fyrværkeri er farligt, hvis det bruges forkert eller ufornuftigt.

Følg de seks fyrværkeriråd og kom godt ind i det nye år.

  1. Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri

  2. Hold ikke fyrværkeri i hånden

  3. Brug beskyttelsesbriller

  4. Kast aldrig med fyrværkeri

  5. Gå aldrig tilbage til en fuser

  6. Brug en pose til fyrværkeriet
Venlig hilsen fra din skolebestyrelse

PS. Husk hjemmesiden:
www.fyrvaerkeri.dk.
hvor vi i december trækker flotte præmier ud blandt alle, der har fået en nummereret folder med hjem fra skolen.

TOP


Sidst opdateret 7. december 2000