SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Nr. 252 - DECEMBER 2001

lys INDHOLD: Månedskalender.
Glædelig jul og et godt nytår.
Sidste skoledag inden jul.
Ny madordning 2002.
Referat af Kontaktforældremøde i udskolingen.
Referat af Skolebestyrelsesmødet den 11. december 2001.

TOP

MÅNEDSKALENDER FOR
DECEMBER 2001 - JANUAR 2002.

Mandag
  - Onsdag    
17. december
  - 19. december    
Prøver i fysik/kemi 9. + 10. årgang
Fredag21. decemberSidste skoledag før jul - Kirkegang
Lørdag
  - Tirsdag
22. december
  - 1. januar
Juleferie
Tirsdag8. januarSkolebestyrelsesmøde
Mandag
  - Tirsdag
7. januar
  - 8. januar
Terminsprøver 9. klasse
Tirsdag
  - Fredag
8. januar
  - 11. januar
Terminsprøver 10. klasse
Onsdag
  - Torsdag
23. januar
  - 24. januar
Sundhedsplejerske i 0.Z

TOP
Glædelig juljulemand

Juleferien, julehygge, julefreden…….. nærmer sig med hastige skridt.

Vi har netop afsluttet fordybelsesdage i Regnemark og Vestervang.
Det var herligt at se med hvilken energi og entusiasme eleverne gik til opgaverne.
Fredag den 7. december var en flot og festlig afslutning på Aladdin med skuespil, slangetæmmere, gøglere m.m.
Resultatet af Vestervangs fordybelsesdage kan ses på vores hjemmeside:
www.skovboskolen.dk. En stor ros til eleverne og ansatte.
Efter jul kommer nytår med fest, halløj og fyrværkeri. Jeg vil godt kunne sige "Godt nytår" til alle elever, så derfor kære forældre: Pas godt på vores elever, jeres børn, i den kommende "sprængfarlige" tid!
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Sidste skoledag inden jul - den 21. december klokker

Traditionen tro skal elever fra 0. – 6. klasse i kirke denne dag.
Dette foregår i hold på følgende tidspunkter :

Vestervang og Dalmosen (3. – 6. klasse) går først i kirke.
De møder ved kirken kl. 8.05.

Regnemark (0. – 2. klasse) møder på skolen kl. 8.05 og går samlet i kirke.
De vil være ved kirken ca. kl. 9.15.

ALLE ELEVER HAR FRI KL. 11.25

Husk lys

 

TOP
Ny madordning 2002Burger

Der starter en ny madordning fra 2. januar 2002.

Den koster kr. 10 pr. dag.

Prisen er nedsat, da der ikke er frugt og grønt vedlagt mere.

Ordningen kører som forsøg i januar og februar.

(Der arbejdes på en ny ordning fra marts med 2 forskellige størrelse portioner – nærmere herom i det nye år).

Så tilmeld dig inden jul – senest den 20. december kl. 12.00 og vær` med fra starten.

Tilmelding for perioden den 2. - 31. januar (22 skoledage à 10 kr) foretages på tilmeldingsblanketten vedlagt papirudgaven af KONTAKTEN.

 

TOP
Referat af Kontaktforældremøde i udskolingen
den 27. november 2001

Idéen med udvalget er at få forældreinformationer, kommentarer og evt. forslag fra forældreside omkring de problemer, der kan opstå på disse klassetrin.

Visioner - fremtidsønsker

Fleksibilitet - Der var et klart ønske fra kontaktforældreside om, at teams hen ad vejen bør udbygges til hele skolen. Det giver nogle klare fordele - både for eleverne og for lærerne.

Lektiecafé: Lektiehjælper kunne godt være gymnasieelever for at spare ressourcer, og en Netcafé.
Begge skulle være i samarbejde med juniorklubben og SFO.

10. klasse-center: en god idé.

Overgangsperiode ved sammenlægning af 8. klasserne fra Gørslev og Vemmedrup:
Forældrene ønsker indkaldelse til et fælles forældremøde for 7. klasserne snarest - allerede i januar 2002 (Kontaktforældrene evt. allerede i december).
Principper skal revideres: Kontaktforældrene ønskes inddraget i processen allerede i begyndelsen af 7. klasse med stort informationsmøde for hele forældregruppen allerede oktober/november året før sammenlægningen.

Rygning
Såfremt eleverne ryger skal der sendes brev til forældrene - det er ikke tilladt på skolens område - uanset om forældrene har givet barnet lov til at ryge.

Traditioner

  • Dimissionsfest og sidste skoledag er ok.
  • Juletræsfest i udskoling ikke aktuelt - men i mellemgruppen kunne man f.eks. afholde et sodavands- julediskotek for børnene og gløgg og hygge til forældrene (sendes videre til kontaktforældrene for mellemtrinnet).
  • Skolekomedien skal på igen, men kan måske arrangeres på en mindre ressourcekrævende måde.

Lejrskoler
For at spare ressourcer kunne man nøjes med at sætte 1 lærer på og 1 forælder til lejrskoler.
Var måske en idé at lægge ind i principperne.julemand

Primære arbejdsopgaver
1. 10 klasse–center
2. Revision af principper for integration af nye 8. klasser

Valg til skolebestyrelse til marts. Opstillingslister allerede i slutningen af januar.

Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen

 

TOP
læser Referat af Skolebestyrelsesmødet
den 11. december 2001

Ændring af principper for fagfordeling og af principper for skemalægning
Principperne blev godkendt og kan læses på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk.

Principper for fælles arrangementer/hytteture/lejrskoler
Principperne for disse ønskes lagt sammen til Principper for sociale arrangementer. Et forslag blev diskuteret og vil med ændringer blive sendt til høring i såvel elevråd som i pædagogisk råd. Skal være klar til godkendelse på mødet 5. februar 2002.

Kontaktforældremøde i udskolingen 29/11 2001
Kontaktforældrene ønskede at få telefonlister, så de kan kontakte hinanden på tværs af klasserne. Sættes ind på skolens hjemmeside. Se i øvrigt referatet andetsteds i Kontakten.

Punkter til kommende møder:
Budgetforudsætninger for 2002
Forslag til Omsorgs-Plan
Lærernes arbejdsmiljø
Tilføjelse til principper for vikardækning

Meddelelser
Byggeudvalget har fået meddelelse fra kommunen om, at der er afsat de penge til renovering af fysiklokalerne, som skolen har ønsket.

Næste ordinære skolebestyrelsesmøde er den 8. januar 2002 kl. 19.00

juletræ Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul/nytår
Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 13. december 2001