SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 284 - December 2004

INDHOLD:
Nyt fra ledelsen - Glædelig jul og et godt nytår.
Nyt fra EDB - Junior-PC-kørekort.
Nyt fra Regnemark - Emneuge om jul i Regnemark.
Nyt fra kontoret - Mobiltelefon fundet.
Nyt fra skolebestyrelsen - Referat fra den 7. december 2004.
Kalenderen - For december 2004 / januar 2005.

TOP
Nyt fra ledelsen

Glædelig jul og et godt nytår

Juleferien, julehygge, julefreden…….. nærmer sig med hastige skridt.

Efter jul kommer nytår med fest, halløj og fyrværkeri.
Jeg vil godt kunne sige "Godt nytår" til alle elever, så derfor kære forældre:
Pas godt på vores elever, jeres børn, i den kommende "sprængfarlige" tid!
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
Bent Elhegn
Skoleleder

 

TOP
Nyt fra EDB

Skovboskolen er i dette skoleår officielt blevet en Junior-PC-kørekort-skole med bemyndigelse til at udstede Junior-PC-kørekort til skolens elever.
I de sidste 14 år har lærerne integreret edb i alle fag og emner i den daglige undervisning. Det nye ved konceptet Junior-PC-kørekort er, at lærerteamet omkring en klasse sammen tilrettelægger en undervisning, så klassens elever tilegner sig de beskrevne slutmål og trinmål for edb(/it/ikt/medier).
Kørekortet erhverves af eleverne i 3 trin – det yngste, mellemste og ældste trin i folkeskolen (cirka i 3., 6. og 9. klasse).
Det er klassens lærerteam, der foretager en evaluering og dokumentation af elevernes edb-kompetencer – samt sørger for at få udskrevet et Junior-PC-kørekort til eleven på det beståede trin.

Med venlig hilsen
Peter Elkjær Pedersen
Junior-PC-kørekort koordinator

 

TOP
Nyt fra Regnemark

Emneuge om jul i Regnemark

I denne uge har 0. og 1. klasserne juleemne, hvor de blandt andet klipper juleengle, bager julekager og laver smågaver.
Torsdag kl. 17.00 holder de juletræsfest, hvor julemanden kommer forbi.

Pædagoger og lærere i Regnemark

 

TOP
Nyt fra kontoret

Mobiltelefon fundet

Der er fundet en Nokia mobiltelefon på skolen. Den kan afhentes på kontoret.

Jeanne

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Referat fra Skolebestyrelsesmødet den 7. december 2004

Skolebestyrelsen er blevet bedt om, at udtale sig om hvorvidt Skovbo Center 10 (Skovbo kommunes tilbud til 10. klasses elever) skal lukkes med udgangen af skoleåret 2004/2005. Skolebestyrelsen opfordrer til at SC 10 fortsætter mindst et år endnu og derefter indgår som et element i fusionen med Køge.

Elevrådet havde nogle spørgsmål til hvordan Skovboskolen modtager flygtninge og indvandrere. Skoleleder Bent Elhegn redegjorde for proceduren: Efter at have holdt møde med forældrene, laves et intensivt introduktionsforløb i dansk og danske skoleforhold, derefter placeres eleverne i klasserne. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne hører så meget dansk som muligt, og det gøres bedst i en dansk børnegruppe. Vi har ansat en somalisk talende medarbejder til primært at arbejde i indskolingsafdelingen, og efter jul vil der blive ansat en lærer til særligt at tage sig af de tosprogede elever.

Skolebestyrelsen arbejder med et princip for samarbejde med kontaktforældre og havde en første drøftelse på mødet, der var enighed om at kontaktforældrene er vigtige sparringspartnere for skolebestyrelsen, og at det fremover skal være et fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden. Princippet vil blive drøftet på næste møde og vil, når det er vedtaget, blive bragt i Kontakten, samt sat på Skovboskolens hjemmeside.

Forslag til budgettet for 2005 blev gennemgået, her er afsat kr. 50.000 til legeplads, samt kr. 25.000 til at reparere hærværk forskellige steder på skolen. Budgettet skal endelig vedtages på et senere bestyrelsesmøde.

Der skal i foråret laves en brugertilfredshedsundersøgelse på alle kommunens skoler, skolebestyrelsen har mulighed for at komme med 4 ønsker til spørgsmål der skal stilles.

Tirsdag den 11. januar 2005, kommer Børne- og Kulturudvalget på besøg og skal her tale med skolebestyrelsen om bl.a.: Status på den rummelige og fleksible folkeskole, kostpolitik – madordning på skolerne og budgetterne til at drive en moderne folkeskole.

Næste møde: Tirsdag den 4. januar 2005.

Jan Mindegaard

 

TOP
Kalenderen

Kalender for december 2004 / januar 2005

Særlige dage

Ugedag Dato Aktivitet
onsdag 15. december 2004 9. årgang terminsprøve i skriftlig matematik.
torsdag 16. december 2004 9. årgang terminsprøve i skriftlig dansk.
tirsdag 21. december 2004 Sidste skoledag inden juleferien.
Eleverne møder klokken 8.05 – 11.25.
(3. - 6. klasse møder i kirken klokken 8.05)
(7. - 9. klasse har dog kun 3 lektioner)
mandag 3. januar 2005 Første skoledag efter juleferien.
tirsdag 4. januar 2005 Skolebestyrelsesmøde klokken 18.30 - 20.30.
torsdag 6. januar 2005 8. - 9. årgang til håndboldstævne i Køge.
tirsdag 11. januar 2005 Skolebestyrelsens dialogmøde med BKU klokken 19 - 21.

TOP


Sidst opdateret den 8. december 2004