SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26
Kontakten
Nr. 295 - December 2005

INDHOLD:
Sidste skoledag inden juleferien - tirsdag den 20. december 2005.
Nyt fra færdselslæreren - blinkende lygter foran på cyklen.
Nyt fra skoleledelsen.
Nyt fra skolebestyrelsen.
0.A på juletur til Naturskolen.
Elever, der møder for tidligt.
Nicklas - Afliver rygte.
Ny lærer - Tina Blohm Edlefsen.
Nyt fra vejlederen - Ud af skolen og hvad så?.
Musikskolernes traditionelle julekoncert på Skovboskolen.
Kalender for december 2005 og januar 2006.


TOP
Sidste skoledag inden juleferien

Tirsdag den 20. december 2005 møder eleverne klokken 8.05 - 11.25.
0. – 2. klasse møder kl. 8.05 på skolen og møder i kirken kl. 9.15.
          Afgang fra skolen kl. 8.30.
3. – 6. klasse møder i Bjæverskov Kirke kl. 8.05
7. – 9. klasse holder juleferie.

 

TOP
Nyt fra færdselslæreren

I sidste udgave af KONTAKTEN skrev jeg om cyklens udstyr. Under punkt 6 var der forkerte oplysninger.
Der gøres opmærksom på, at det er lovligt at køre med blinkende lygter foran på cyklen.

Mette Damgaard Bruun

 

TOP
Nyt fra skoleledelsen

Juletid er en hyggelig tid. På skolen arbejder børn med forskellige projekter omkring julen. Alle klasser har brugt tid på at hygge sig på den måde, de finder bedst. Det har været spændende at komme rundt på skolen og se, hvordan de forskellige afdelinger arbejder, og hvilke traditioner, der knytter sig til julen. Der er pyntet op, bagt julekager, klippet og klistret - og i Østervang skiftes eleverne til at fortælle hinanden julehistorier hver dag. Andre steder har hver elev i klassen et kalenderlys stående foran sig, som hver dag fortæller, at vi er kommet et skridt nærmere den store dag.
Det er vigtigt, at vi værner om vores traditioner – at vi videregiver en del af vores kulturarv til vores børn – som så igen videregiver den!

Nytåret giver os også mulighed for at se tilbage på året som gik og på det år, som skal komme.
En af de større begivenheder i år har været, at vi nu er kommet i gang med en undervisnings-miljøvurdering på skolen. I løbet af januar – februar måned skal alle elever fra 5. klasse og opefter udfylde et spørgeskema elektronisk, hvor der bliver mulighed for at vurdere det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø på skolen. Nogle af spørgsmålene er udformet på en sådan måde, at det kan være vanskeligt for yngre elever at besvare spørgsmålene, så derfor har vi i udvalget (der også har elever med!) besluttet, at det kun er skolens større klasser, der deltager.

Når vi ser frem, er en af de større begivenheder, at der skal være valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i løbet af den kommende tid. Forhåbentlig har alle i skrivende stund modtaget valgmateriale og datoer for det kommende valg. Selve valgmødet foregår som nævnt onsdag den 1. februar 2006. Vær med til at sætte dit præg på skolen ved at møde op til denne begivenhed. I øvrigt har I altid mulighed for at følge med i skolebestyrelsesmøderne på skolen gennem Skovboskolens hjemmeside, hvor referater og dagsordener kan ses.

Da vi har haft mistanke om skimmelsvamp på skolen i området omkring sløjd og fysik er der for nylig blevet foretaget mikrobielle undersøgelser af disse lokaler i to omgange. Undersøgelserne er nu afsluttet, men vi afventer endnu dyrkningssvar fra Teknologisk Institut. Først herefter vil der reelt være mulighed for at videregive information om, hvilke tiltag, der eventuelt skal foretages.
Det er graden af skimmelsvamp, som afgør, hvorvidt det kan føre til indeklimagener, og i vores tilfælde har vi gjort brug af en af landets førende rådgivende ingeniørfirmaer indenfor skimmelsvampeområdet.
Vi har fået besked om, at lokalerne kan benyttes som hidtil, og at der ikke er nogen umiddelbare sundhedsrisici ved at opholde sig heri.
Til gengæld er der konstateret byggesjusk i forbindelse med afpropningen af afløbsrørene i fysiklokalet, da dette lokale i sin tid blev renoveret. Dette lokale bliver renoveret nu, og derfor kan fysiklokalet ikke benyttes før efter nytår, hvor renoveringen skønnes afsluttet. Det har været nødvendigt at omlægge enkelte undervisningstimer i forbindelse hermed. Der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at frygte, at hverken sløjd- eller fysiklokalet skal aflukkes på grund af skimmelsvampeangreb.
Hvis der blandt forældre er ønske om et informationsmøde omkring emnet, er det muligt at arrangere et sådant, men i første omgang afventer vi dyrkningssvaret fra Teknologisk institut.

Med disse ord vil jeg ønske alle en velsignet jul og et godt og lykkebringende nytår.

Henrik Marker
Skoleleder

 

Tiden flyver. Det er næsten ikke til at forstå, at endnu et år er ved at være slut. Dog er det begyndt at kunne mærkes, at såvel medarbejdere som elever begynder at se frem til en velfortjent juleferie.
Jeg kan nu se tilbage på 3. måneder, hvor jeg har oplevet en skole med mange aktiviteter, ekskursioner, faglighed i højsædet, tværfaglige forløb og spændende forestillinger. Jeg vil ønske alle medarbejdere, elever og deres familier en Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår.

Johnny Larsen
Viceskoleinspektør

 

TOP
Nyt fra skolebestyrelsen

Selvstyrende teams.
Skoleleder Henrik Marker orienterede om selvstyrende teams og de muligheder, der er. Her så vi på blok muligheder, fordele og ulemper.

Princip omkring supervision ved vikardækning af længere varighed.
Dorte Therkildsen vil gerne lave et princip omkring længerevarende vikardækning.
Dorte og Henrik Marker udarbejder et forslag.

Princip for klassedannelse i børnehaveklassen.
Henrik Marker orienterede om de gode principper fra 2004 vedrørende klassedannelse i børnehaveklaserne og fremlagde uddrag fra evalueringsrapporten.
På baggrund af evalueringsrapporten blev det vedtaget, at gå tilbage til klassedannelse fra skoleårets start.

Skole/hjemsamarbejde. Evaluering af kontakforældremøde.
Evaluering af kontaktforældremøde. Her orienterede Dorte om det positive kontaktforældremøde. Der var ønsker om principper over for vold, møde vedrørende stoffer i de store klasser - evt. med Henrik Rindom.
Ønsket om en kontaktforældremappe med praktiske oplysninger og principper blev drøftet. Der var ikke tilslutning for mappen, men et ønske om mere brug af Internettet.

Skolebestyrelsesvalg.
Henrik Marker orienterede om skolebestyrelsesvalget og de nye regler blev gennemgået.
De 3 personer, der er på valg ønsker genvalg.
Alle personer, der stiller op til valget, stiller op individuelt.

Meddelelser.
SFO-leder Bente Bøgh Kamp orienterede om legepladsen. Der er søgt om et ekstra beløb til den sidste renovering/etablering.
Det blev vedtaget, at SFO har julelukket i julen 2006.


OPRÅB!!! Morgenkørsel og standsning på brandvejen er et problem, børnene kan ikke gå trygt over vejen, da forældrene kører ind på brandvejen for at sætte deres børn af. Det skal oplyses, at det er ulovligt at køre og standse på en brandvej - evt. kontakt til politiet.

 

TOP
0.A på juletur til Naturskolen

Mandag den 5. december 2005 begav 0.A sig af sted på juletur til Naturskolen i Borup.
Vejret mindede på ingen måde meget om hverken jul eller vinter, eftersom regnen stod ned i stride strømme.
Men velankommet til skoven, fik vi pludselig øje på noget rødt, der bevægede sig inde mellem grantræerne – det var nissemor, viste det sig.
Hun sendte herefter børn og nogle voksne af sted på spændende opgaver med at finde nisser.
Da alle var kommet tilbage fra denne meget våde oplevelse, var der tændt bål, hvorved vi spiste den medbragte madpakke samt æbleskiver. Senere hængte Asta en stor gryde saftevand over ilden, som vi alle varmede os på efterfølgende.
Til slut opførte Asta dukketeater om nisser, trolde, rotter og muldvarper.
Det var meget våde, trætte, men glade børn, der vendte tilbage til Skovboskolen og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Steen (pedel) samt forældrene, der havde fundet tid til at være chauffører på denne hyggelige tur.

0.A – Lisbeth SFO1 samt Karen Rubæk

 

TOP
Elever, der møder for tidligt

Vi oplever hver morgen, at der er elever, der møder allerede kl. 7.15 – 7.30.
Der gøres opmærksom på, at skolen først har tilsynspligt kl. 7.55, så der henstilles til, at eleverne først møder på dette tidspunkt.

Henrik Marker
Skoleleder

 

TOP
Afliver rygte

Mit navn er Nicklas. Det var mig der blev overfaldet i klubben den 5. oktober 2005. Jeg går nu på efterskole. Det har været mit ønske siden sommerferien, men det er ikke sådan at få plads. Da der blev en plads i efterårsferien, skiftede jeg, så rygterne der går om, at jeg skiftede pga. overfaldet, er ikke korrekt.

Som forældre til Nicklas, har vi talt med mange på skolen, om det skete. Vi har fuld tillid til, at skolens ledelse og ansatte vil kunne takle og afværge dette i fremtiden. Vi har stadig 2 børn gående på skolen, og føler hos helt trygge ved det.
Endnu engang, det var ikke pga. overfaldet, Nicklas skiftede til efterskole. Det var efter Nicklas eget ønske i sommerferien.

Nicklas, Linda og Ejner Andersen

 

TOP
Ny lærer - Tina Blohm Edlefsen

Hej, jeg er den nye lærer på Skovboskolen. Jeg hedder Tina Blohm Edlefsen, er 40 år, gift med Henrik og mor til Laura på 9½ år.

Vi bor i Viby Sjælland, hvor jeg har været ansat som lærer på Peder Syv Skolen i næsten 13 år. Jeg blev uddannet som lærer i sommeren 1992 fra Københavns Dag – og Aftenseminarium.

Jeg er vild med sport, specielt boldspil, badminton og tennis. I vores ferier tager vi helst til Sverige, der er ikke noget så beroligende som en stor svensk skovsø. Men en tur til et historisk sted som f.eks. Rom eller Pompeji, kan også gå an.

Jeg har arbejdet med specialklasser i hele min tid som lærer. I år 2003 vinkede jeg farvel til min første afgangsklasse, den havde jeg haft, siden de gik i 2. klasse. Jeg forlod en 6. specialklasse, jeg havde haft fra første klasse. Jeg underviste klasserne i alle skolefag, lige som jeg vil gøre det i 4.Y, hvor jeg skal være klasselærer.

Det er dog ikke kun specialklasser, jeg har undervist. På Peder Syv Skolen har jeg også undervist skolens andre klasser i samfundsfag, biologi, historie, idræt og kristendom.

Jeg vil lægge stor vægt på det jeg kalder ”De 3 f'er” - faglighed, faste rammer og forudsigelighed. Et tæt forældresamarbejde er også meget vigtigt for mig.

Med faglighed mener jeg, at min undervisning vil tage udgangspunkt i de ressourcer, hver enkelt elev har. De skal lære og udvikle sig så langt som overhovedet muligt.

Med faste rammer mener jeg, at der skal være helt klare regler for, hvordan man opfører sig i skolen/klassen. Eleverne skal selv være med til, at udforme klasseregler. Mine regler er, at man taler ordentligt til hinanden, der skal være ro, man slår/sparker ikke og man rækker fingeren op, hvis man vil have ordet.

Med forudsigelighed mener jeg, at det er vigtigt, at være en ”tydelig” lærer med grænser, det er også vigtigt, at vi får en fast hverdagsrutine, som f.eks. at hver dag begynder på samme måde, at der er lektier til faste dage o.s.v.

Jeg er blevet rigtig godt modtaget af alle her på Skovboskolen – tak! Jeg glæder mig til, at skulle være del i den udvikling, skolen er inde i.

Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul – Tina Blohm Edlefsen

 

TOP
Nyt fra vejlederen

Ud af skolen og hvad så?

Vores afgangselever skal snart tage stilling til fortsat uddannelse.
I løbet af januar måned 2006 vil alle elever på 9. og 10. årgang blive informeret om ansøgnings-materiale til fortsat uddannelse med hensyn til udfyldelse og aflevering.
Uddannelsesplanen, som skal vedlægges elevens ansøgning, bliver gjort færdig i samarbejde med vejleder og klasselærer.

Niels Ole Nielsen
Vejleder

 

TOP
Musikskolernes traditionelle julekoncert
på Skovboskolen

Forventningerne var store, da samtlige elever fra Skovboskolens 0. – 5. klasse var forsamlet i festsalen.
Et ca. 70 personers stort kor, der repræsenterede Skovbo kommunes folkeskoler, var parat med dagens anden koncert. Gørslev skole, Skovboskolen og sidst Vemmedrupskolen var dagens program. Skrevet med lokal ”dialekt” skolerne syd for motorvejen, kunne onsdag den 14. december 2005 nyde musikskolernes koroptræden.
Selve koncerten er bygget op omkring en moderne fortolkning af juleevangeliet. Selma Lagerlöft har skrevet legenden ”Den hellige nat”, der handler om en pige, der mister sin elskede historielæsende farmor. Historien krydres med en bihistorie om en Joseflignende mand, der leder efter ild og varme til kone og barn.

Naturligvis er budskabet glædeligt, varmt og kærligt, man kunne næsten fristes til at skrive ”Julen er kommet for at blive” – hvilket i høj grad afspejledes i et positivt publikum fra Skovboskolen.
Koret sang seks meget forskellige sange, og stemningen bar præg af historiens indhold, hvilket var godt gennemarbejdet.
Alt i alt vil vi gerne fra Skovboskolen sige tak til musikskolerne og alle de medvirkende børn for den gode musikalske oplevelse vores ”unger” fik i går.

Helle Resen – Anne Dorthe Sunke

 

TOP
Kalender for december 2005 og januar 2006

Dato: Tid: Hvem: Hvad:
21.12 2005   Alle Start juleferie.
03.01 2006   Alle Slut juleferie.
05.01   5.A Skolesundhedsplejerske 1/2.
10.01 18.30 - 20.30   Skolebestyrelsesmøde.
12.01   5.A Skolesundhedsplejerske 2/2.
16.01 19.00 - 21.00 1.B Forældremøde
18.01 14.00 - 15.30 Lærerne Lærermøde.
19.01   5.B Skolesundhedsplejerske 1/2.
23.01 - 27.01   4. - 6. årgang
9. årgang
Emneuge - "Opførsel/samværsformer".
Projektopgave - "Skolen for livet".
26.01   5.B Skolesundhedsplejerske 2/2.

TOP


Sidst opdateret den 15. december 2005