SKOVBOSKOLEN, Halvejen 2, 4632 Bjæverskov. Tlf. 56 87 01 26

Kontakten
Ekstra udgave JUNI 2001

INDHOLD:

Skolefrokost på Skovboskolen.
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 12. juni 2001.

 

TOP
Skolefrokost på Skovboskolen - et forsøg med sund og nærende kost til eleverne

Der er for tiden megen fokus på børn og unges sundhed. Vi har i samarbejde med skolebestyrelsen ønsket at gøre noget ved dette område og forsøger derfor en periode med madordning på Skovboskolen.

Vi tilbyder en sund og nærende frokostanretning – leveret af enhedsplejen. Maden vil være pakket i engangsemballage lige til at spise uden brug af kniv og gaffel.

Eksempler på anretninger:

  • 2 frikadeller med 100 gr. råkost og rugbrød
  • 1 stor sandwich med fyld samt et stk. frugt
  • 1 kyllingelår med 100 gr. råkost og et stk. flutes
Frokostanretningerne vil naturligvis være forskellige fra dag til dag.

Prisen er 15 kr. pr. dag og forsøgsperioden vil være fra mandag d. 27. august og frem til og med fredag d. 21. september. 20 skoledage à kr. 15,- = kr. 300.-

Tilmelding og betaling til skolens kontor
senest fredag d. 17. august – gerne tidligere.

Der kan ikke købes mad med kontanter på de enkelte dage !!

Med venlig hilsen
Jan Mindegaard
SouschefPult

 

TOP
Referat fra Skolebestyrelsens møde den 12. juni 2001

Ændring af karaktergivning i 10. klasse
Lærergruppen for den kommede 10. klasse har ønsket at ændre karaktergivningen til kun én gang i løbet af skoleåret. Skolebestyrelsen har godkendt ansøgningen.

Rygning
Skolens pjece har ikke været til høring i alle forældregrupper endnu. I mellemgruppens elevråd har den været behandlet, og man mente der, at skolen burde tage en alvorlig snak med alle rygerne og derudover finde måder at straffe de, der overtrådte forbudet (eftersidning/brev til hjemmet). Skolebestyrelsen ønsker fortsat, at det skal være en røgfri skole. Pjecens titel skal ændres til "En skole med en rygepolitik" og skal i begyndelsen af det nye skoleår uddeles til alle elever samtidig med en intensiveret indsats mod rygning med alle grupper (lærere/forældre/elever). Derefter skal den hvert år uddeles til 5. klasser samt til nye elever i de større klasser.

Ferieplan for skoleåret 2002/2003
Ferieplanen blev godkendt.

Mobning
Handleplanen kan bruges som den foreligger, og de nye forældre i indskolingen vil blive orienteret ved det første forældremøde. Pia laver et indlæg til Kontakten og ledelsen sørger for implementering af handleplanen.

Vikardækning
Skolebestyrelsen fik en fraværs- & vikarstatistik på månedsbasis udleveret. Statistikken vil få tilført en ekstra kolonne, så man i procent kan måle fraværet (der i øvrigt er det laveste i kommunen).

Valg af ny formand og næstformand
Pr. 1. august får skolebestyrelsen Lars Frederiksen som ny formand og Dan Oddershede som næstformand. Dette sker allerede nu primært for at sikre arvefølgen (nyt valgsystem med halvdelen på valg hvert andet år), og der skal være valg til skolebestyrelsen i marts 2002.

Skolebestyrelsens møderække for det nye skoleår
Kontaktforældremøder indsættes og forslaget blev godkendt.

Punkter til kommende møder
Budgethøring, 10. klasses høring, årsrapport, specialklasser, dialogmøde med BKU.

Meddelelser

  • 2 nye ansatte (1 uddannet og 1 lærerstuderende), mangler stadig børneklasseleder.
    (Pernille Pedersen er ansat som børneklasseleder, redaktøren).
  • Nyrenoveret Tuemosen har stadig fugt og problemet SKAL være i orden inden skolestart.
  • Ansøgning sendt til Sundhedsstyrelsen om midler til administration i forbindelse med forsøg med madordning fra Enhedsplejen som leverandør af sund mad til skolebørnene. Forsøget varer 20 dage og starter den 17. august. Oplysningsseddel angående ordningen fremsendes.
Solbad

Næste møde i Skolebestyrelsen er den 7. august 2001 kl. 19.00.

Med venlig hilsen

Susanne Reiff Petersen

TOP


Sidst opdateret 19. juni 2001