Ordbøger
på nettet


 • Danmarks største online ordbog - Dansk-engelsk termdatabase.
  (2 gratis opslag pr dag) Den danske IT virksomhed Cool Systems ApS og ordbogsredaktør Jørgen Rohde - www.ordbogen.com

 • Den Danske Idiomordbog - Faste udtryk, vendinger og talemåder.
  Center for Leksikografi, Handelshøjskolen i Århus - www.idiomordbogen.dk

 • Den danske netordbog - ordklasse, bøjningsformer, betydning, brug m.m.
  Center for Leksikografi, Handelshøjskolen i Århus - www.dendanskenetordbog.dk

 • Den danske regnskabsordbog - betydning, ordforbindelser, synonymer m.m.
  Center for Leksikografi, Handelshøjskolen i Århus - www.regnskabsordbogen.dk

 • It-udtryk på engelsk - ord, navne og oversættelser fra engelsk.
  Business Development Benefit ApS - www.it-leksikon.dk

 • Jysk ordbog - udtale, betydning, brug m.m.
  Peter Skautrup Centret for jysk dialektforskning, Aarhus Universitet - www.jyskordbog.dk

 • Korpus 2000 - det danske sprogs faktiske brug i 2000 og 1990.
  Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Kulturministeriet - http://korpus.dsl.dk/korpus2000/indgang.php

 • Politikens slangordbog - opslag, betydning, alder, oprindelse.
  Politikens Forlag - www.slang.dk

 • Retskrivningsordbogen - hjælp til stavemåde.
  Dansk Sprognævn, Kulturministeriet - www.dsn.dk/cgi-bin/ordbog/ronet

 • Skandinavisk ordbog - betydning af dagligdags ord på dansk, svensk og norsk.
  www.nordskol.org/ordbog/


Sidst opdateret den 5. juni 2004