De nationale test - direkte link:      Lærer   UNI-Login              Elev   UNI-Login        

De nationale test

Obligatoriske test på Skovboskolen
[ 2011 / 2012 - hvem? ]
klik her


I skoleåret 2011/2012 skal der gennemføres i alt 10 obligatoriske test ( X ):

Fag:               Klassetrin:1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Dansk, læsning X X X X 
Matematik  X  X   
Engelsk      X  
Geografi       X 
Biologi       X 
Fysik / kemi       X 
Dansk som andet sprog *       

* Kun som frivillig test. Er ikke helt klar til brug endnu.

Frivillige test [      ]. Folkeskoler kan ud over den obligatoriske test lade deres elever tage en frivillig test to gange. Eleverne kan tage en frivillig test på samme klassetrin, som testene er beregnet til, samt på klassetrinnet over og under. For eksempel kan en test, der anvendes til den obligatoriske test for 8. klasse, anvendes frivilligt for 7., 8. og 9. klasser.

Tidsplan:

Periode:Aktivitet:
10. oktober - 16. december 2011Booking til frivillige test
24. oktober - 16. december 2011Afvikling af frivillige test
9. januar - 30. april 2012Booking til obligatoriske test
16. januar - 30. april 2012Afvikling af obligatoriske test
21. maj - 11. juni 2012Booking til obligatoriske test - opsamling
29. maj - 11. juni 2012Afvikling af obligatoriske test - opsamling

Pga. Digitale afgangsprøver er der lukket for nationale test og testresultater
  •  13. - 17. februar - hele dagen
  •  6. - 16. marts - om eftermiddagen
  •  23. - 27 marts - hele dagen
  •  11. og 12. april - om eftermiddagen
  •  8. og 9. maj - lukket for testresultater hele dagen

Fraværsperiode - opsamling. I fraværsperioden har skolerne mulighed for at booke test til de elever, som på grund af sygdom eller fravær ikke har nået at teste inden for den obligatoriske testperiode.

De nationale test er adaptive, og det betyder, at testene tilpasser sig den enkelte elev. Hvis en elev svarer rigtigt på en opgave, vil eleven få en sværere opgave, og hvis en elev svarer forkert på en opgave, vil eleven få en lettere opgave. Dermed vil både de stærke og svage elever få opgaver, som svarer til deres niveau.

I fagene testes i udvalgte emner. Testene omhandler kun de områder af fagene, som er velegnede til at blive evalueret ved hjælp af it-baserede test. Testspørgsmålene er delt op i såkaldte "profilområder". Et profilområde er et emnemæssigt område inden for det fag, som testen handler om.

Hjælpemidler ved test. Eleverne bør have adgang til at anvende de hjælpemidler, som de også anvender i forbindelse med undervisningen i øvrigt. Der kan dog være gode pædagogiske argumenter for at fravige denne praksis, og det er derfor læreren, der afgør, hvorvidt den enkelte elev skal have adgang til hjælpemidler og af hvilken type.
Læreren bør som udgangspunkt give eleverne adgang til:
  •  Dansk, læsning og engelsk: Kladdepapir og blyant.
  •  Matematik, fysik/kemi og biologi: Kladdepapir, blyant og lommeregner.
  •  Geografi: Kladdepapir, blyant, lommeregner og kortmateriale (ligger som pdf-fil i mappen 'Nationale
     test' på skolens computere)

Hvad der testes i, og hvor lang tid den enkelte elev forventes at bruge på hver test:

Fag:     Profilområder:Varighed:
Dansk, læsning
 1. Sprogforståelse
 2. Afkodning
 3. Tekstforståelse
ca. 45 min.
Matematik
 1. Tal og algebra
 2. Geometri
 3. Matematik i anvendelse
ca. 45 min.
Engelsk
 1. Læsning
 2. Ordforråd
 3. Sprog og sprogbrug
ca. 45 min.
Geografi
 1. Naturgrundlaget
 2. Kulturgeografi
 3. At bruge geografien
ca. 45 min.
Biologi
 1. Den levende organisme
 2. Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser
 3. At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder
ca. 45 min.
Fysik / kemi
 1. Energi og energiomsætning
 2. Fænomener, stoffer og materialer
 3. Anvendelser og perspektiver
ca. 45 min.
Dansk som andet sprog
 1. Ordforråd
 2. Sprog og sprogbrug
 3. Læseforståelse
ca. 45 min.


Skolestyrelsens forældreinformation med forældrebrev om de nationale test
på dansk, engelsk, arabisk, dari, vietnamesisk, tyrkisk, somalisk, urdu og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Læs mere på www.testogprøver.dk


Sidst opdateret den 23. november 2011