Niels Ole Nielsen

Niels Ole Nielsen  

Pensioneret lærer og skolekonsulent fra Skovboskolen per 31. oktober 2006.

Underviste oprindelig i 1. til 3. klasse i Jersie i tre år.
På Skovboskolen underviste jeg en del år i hovedfagene dansk, historie, sløjd og idræt.
Jeg har været vejleder siden 1975 - og jeg tror selv, at noget af den bedste vejledning jeg har givet, har været i sløjdsalen, hvor man kunne få en virkelig snak om problemerne med de store »alternative« drenge.

I de seneste år har jeg arbejdet som skolekonsulent, skolevejleder samt konsulent i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV Køge), med hovedansvar for praktik, præsentationskurser, og brobygning.

Medlem af "Skovboskolens Pensionistklub".


Sidst opdateret den 8. november 2006