SkoleIntra er opgraderet til version 4.9.5
tirsdag den 30. november 2010 kl. 15.00 - 18.00

Nyt i SkoleIntra 4.9.5.pdf.

Mere planlagt systemarbejde

I løbet af november og december vil der blive udført opdatering af centrale komponenter på SkoleIntra serverne. Systemarbejdet medfører 30 min. nedetid fra kl. 15.00 til 15.30. For Skovboskolen primært mandag den 6. december.


Hvorfor bliver jeg bedt om at indtaste mit CPR-nummer?:

Fordi forældreoplysninger i øjeblikket er registreret sammen med oplysninger om den enkelte elev. Det betyder, at en forælders navn, adresse, telefonnumre mm. står anført flere steder i SkoleIntras elevkartotek, hvis den pågældende har flere børn på skolen. Dette forhold medfører en række uhensigtsmæssigheder i programmet, som vi gerne vil have fjernet. Målet er på sigt at få lagt alle forældre over i en selvstændig tabel.

For at kunne løse problemet er vi nødt til at have en sikker og entydig måde at identificere forældrene på, og her er CPR-numre det mest oplagte valg. Derfor har vi lagt en plan for, hvordan vi sikrer os, at forældrenes CPR-numre kommer ind i systemet mest smertefrit. Planen forløber i etaper over flere versioner.

 • CPR-nummeret sendes via en sikker SSL-krypteret forbindelse, så du skal ikke være bange for, at CPR-nummeret falder i de forkerte hænder, når du sender det til SkoleIntra. Se ovenstående skærmbillede, hvor der er tegnet en rød firkant om en hængelås. Hængelåsen viser, at CPR-nummeret sendes over en sikker forbindelse. Forbindelsen er SSL-krypteret, selvom der i dette tilfælde ikke står https i adressefeltet. Det skyldes, at SkoleIntra arbejder i rammer.

 • Version 4.9.0. Det er helt frivilligt, om du vil indtaste dit CPR-nummer eller ej. Hvis du ikke ønsker at indtaste dit CPR-nummer, kan du lade feltet stå blankt, og trykke på Gem. Efter tre måneder vil du igen blive bedt om at indtaste CPR-nummeret, og kan igen vælge ikke at udfylde feltet.

 • Version 4.9.5. Vi gør en indsats for at sikre, at de sidste forældres CPR-numre bliver registreret, idet administrator bliver opfordret til manuelt at indtaste de manglende personnumre. Opfordringen kommer som en tydelig, gul advarsel, når vedkommende tilføjer elever ved import. På enkelte skoler vil det desværre nok medføre et stort arbejde, men heldigvis skal det kun udføres én gang, og det skal blot være gjort inden april 2011.

 • Inden version 5.0.0 udrulles april-maj 2011 bliver det obligatorisk, at alle forældrenes CPR-numre er lagt ind i SkoleIntra, for i forbindelsen med opdatering til SkoleIntra 5.0.0 konverteres alle forældreoplysninger til en ny, selvstændig tabel med personnummer som primær identifikation. I samme version vil alle referencer til forældre gå gennem den nye tabel, så der er ikke mulighed for, at systemet kan håndtere forældre uden CPR-nummer.
  Åbenlyse fordele:
  • Oplysninger om forældre ligger et sted. Det fylder mindre og sikrer entydighed.
  • Systemet kan hurtigere finde forældredata ved simple databaseopslag.
  • Vi undgår fejl, hvor en forælder har flere brugernavn til ForældreIntra.
  • Hver forælder har kun en indbakke i beskedsystemet.
  • Det bliver lettere at håndtere søskende, fx i forbindelse med udsendelse af meddelelser til hjemmet.
Venlig hilsen
UNI-C Driftsinfo


Sidst opdateret den 30. november 2010