Principbeslutninger
praktiske forholdsregler og anvisninger
Skovboskolen
læsende computer

Vision og Målsætning for Skovboskolen.

Cykeludflugter.
Elevernes medindflydelse.
Elevsamtaler.
Fagfordeling.
Flagdage på Skovboskolen.
Godt ord igen (holdning til opnåelse af anstændig omgangsform).
Holddannelse.
Hytteture og lejrskole/skolerejser.
Indslusning af elever fra Gørslev Skole.
Læsning og LæseUdviklingsSkemaet, LUS.
Mobiltelefon - Lyd- og billedoptagelse - Billedophængning.
Mobning - handleplan for imødegåelse.
OmSorgs-Plan - handleplan.
Ordensregler - generelle.
    Ordensregler - LæringsCenter.
    Ordensregler - Regnemark.
        Normer i Regnemark.
    Ordensregler - Vestervang.
    Ordensregler - Østervang.
    Benyttelse af gymnastiksalen i frikvarterer.
Røgfri elever, ja tak!
Skemalægning.
Skole/hjem samarbejdet.
Skovboskolens »elektroniske Emma Gad«.
Sociale og kulturelle arrangementer.
Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen + bilag, 2011. (PDF 227 kB) Teamdannelse.
Timefordelingsplan.
Tilladelse til at forlade skolen for 7., 8. og 9. klasse.
To-sprogsundervisning på Skovboskolen.
Undervisningsformer.
Vikardækning.
Vikardækning - længerevarende.

 

Praktiske forholdsregler og anvisninger:

Prøver og test:
FSA - Folkeskolens afgangsprøver - Regler og retningslinjer.
De nationale test.
Partnerskab om Folkeskolen.
Projekt Livsglæde - GodSkole.

Hovedlus:
Aarhus Universitet: Hovedlus.
Aarhus Universitet: Hovedlus - Vigtige punkter til skoler, institutioner m.fl. - Køge Kommunes fælles holdning og vejledning til, hvorledes hjem til børn, hvor man nyligt har konstateret lus, orienteres.
Aarhus Universitet: Kæmmevejledning.
Annette Liebst, sundhedsplejerske: Lus - Lus - Lus.
Alice Olsen, lusekonsulent: National Store Lusedag - www.hovedlus.dk

Diverse:
Brandinstruks.
Græsslåning - henstilling fra Vej & Park.
Indskrivning til børnehaveklasse og 1. klasse.
Mobiltelefoner bandlyst ved eksamener.
Netiquette, Netikette, Net-etik
Skolekørsel - Befordring.
Skolemælk - betaling.

Sidst opdateret august 2011