Skole/hjem
samarbejdet

læsende computer

PRINCIPPER FOR SKOLE/HJEM SAMARBEJDET

På Skovboskolen lægger vi afgørende vægt på et aktivt skole/hjem samarbejde og arbejder efter følgende principper:

Information mellem hjem og skole foregår i videst muligt omfang via ForældreIntra.
"Kontakten" udgives fortsat i trykt form.

Skole/hjem

 1. Årsplaner lægges på ForældreIntra til orientering senest 31. august i det pågældende skoleår. Forældrene kan ved henvendelse til klasselærer få årsplanerne udleveret i trykt form.

 2. I 0. – 6. klasse udsender klasselæreren ca. én gang om måneden, en orientering om arbejdet og det sociale liv i klassen.
  I 7. – 9. klasse udsendes orientering kun ca. én gang i kvartalet.

 3. I børnehaveklassen afholdes 4 forældremøder/forældrearrangementer.
  I 1. klasse 3 forældremøder.
  I 2. - 9. klasse afholdes 2 årlige forældremøder.
  I 7. – 9. klasse bør eleverne deltage i forældremøderne og der gives mulighed for, at yngre elever kan deltage i teammøder og lignende.

 4. På alle klassetrin afholdes 2 årlige skole/hjem samtaler.


Kontaktforældre

 1. På skoleårets første forældremøde eller senest 1. november vælger den enkelte klasse som minimum 2 kontaktforældre.
  De sidst valgte kontaktforældre fortsætter indtil nyvalg har fundet sted.

 2. Kontaktforældrene i de enkelte klasser skal om muligt repræsentere både fædre og mødre og fordele sig på både pige- og drengehjem.

 3. Nyvalgte kontaktforældre informeres om mål og principper for skole/hjemsamarbejdet.

 4. Skolebestyrelsen holder minimum 2 møder med skolens kontaktforældre pr. år.

 5. Skolebestyrelsen tilbyder, at den enkelte klasses tilknyttede medlem, deltager på årets første forældremøde.

 6. Skolebestyrelsen sikrer, at kontaktforældrene ved udlevering af folderen "Kontaktforældre" fra Skole & Samfund får indsigt i og viden om, hvilke muligheder de har for indflydelse i samarbejdet med skolebestyrelsen, skolens lærere og de øvrige kontaktforældre.

 7. Kontaktforældrene og klassens lærerteams udfylder sammen rammerne for den enkelte klasses skole/hjem samarbejde, og der skal i forbindelse med timefordelingen sikres, at der afsættes de nødvendige ressourcer i de enkelte teams til gennemførelse af denne opgave.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 4. december 2007.


Sidst opdateret den 10. december 2007