Bibliotekskundskab

Undervisningsplaner for Biblioteks- og materialekundskab

Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT

Hensigt med undervisningen

0. - 3. klasse
Eleverne skal lære:

 • at opleve biblioteket som et sted, hvor man både kan hente oplevelser og hjælp.
 • at bruge skolebiblioteket alene og sammen med andre.
 • at mærke skolebiblioteket som et anderledes lærested end klasser og faglokaler.
 • at blive trygge ved at færdes på skolebiblioteket - alene og sammen med andre.
 • at begynde at erkende forskellige muligheder for at anvende forskellig litteratur:
  fiktion/faktion
  oplevelse/erkendelse.
 • at begynde at blive selvhjulpne på skolebiblioteket.


4. - 6. klasse
Eleverne skal lære:

 • at begynde at bevæge sig uden for skolebibliotekets fysiske rum for at opleve andre og selektive muligheder for søgning.
 • at tage selvstændige standpunkter og lære at give udtryk for disse.
 • at de med informations- og kommunikationsredskaber kan foretage globale søgninger - bevæge sig i cyber-space.
 • at skelne mellem de forskellige søgemuligheder - og foretage valg og fravalg i brugen af disse.
 • at opleve en kombination af skolebibliotekets nære samling og diverse eksterne muligheder.


7. - 9. klasse
Eleverne skal lære:

 • at gøre sig mere fri af voksenhjælp. Lærerne er konsulenter.
 • selv at planlægge og gennemføre arbejdsforløb.
 • at opsøge, vurdere og udvælge materialer fra interne og eksterne samlinger - både elektronisk og rent fysisk.
 • at erkende og udnytte de forskellige muligheder i de forskellige typer af samlinger.
 • at respektere de etiske regler for kontakter "ud af huset".
 • at tænke i alsidige udtryksformer.


Sidst opdateret den 24. marts 2005