Skolebiblioteket
LC - skolens LæringsCenter

[ Dantek ElevWeb ]   [ Månedens boganmeldelse ]   [ Hangman ]
[ Skolebibliotekets årsplan ]   [ Indbinding af taskebøger ]

Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT

Skolebiblioteket - skolens læringscenter - indtager en central plads i skolen.
Her søger, bearbejder og formidler både elever og lærere information, som hentes fra såvel bøger som elektroniske hjælpemidler.

Skolebiblioteket er åbent alle skoledage fra klokken 8.05 til 13.45.
Se her skolebibliotekets skemalagte bemanding.
Åbningstiden udvides ved særlige arrangementer - f.eks. i elevernes projektuger.
Lånetiden er i almindelighed 1 måned.
Forældre er meget velkomne til at aflægge skolebiblioteket et besøg.

Direkte tlf.: 56 86 95 56.


Skolebibliotekets arbejdsområder:
  • Udlån af basissamling.
  • Formidling af bøger fra Amtscentret for Undervisning.
  • Materialeindkøb (Det Enstrengede System - DES).
  • Sammensætning af undervisningsmaterialer i forbindelse med undervisning.
  • Elektronisk informationssøgning.
  • Undervisning i bibliotekskundskab.
  • Vejledning i EDB/IKT.
  • Vejledning i brug af lyd-, billed- og videoværksted.
  • Vejledning i løsning af projektopgaver.

På skolebiblioteket arbejder:

ID   Navn   /   Funktion   E-post * SkoleKom
VK     Lise Birgit Vikkelsø
    Skolebibliotekar
    lise.vikkelsoe@skolekom.dk
RS     Rikke Skok
    Biblioteksmedhjælper
    (Slettet 30/6 2018 - EU’s persondataforordning)
SU     Jette Sundbøll
    Medie-ansvarlig + AV
    (Slettet 30/6 2018 - EU’s persondataforordning)
PP     Peter Elkjær Pedersen
    IT-konsulent
    peter.elkjaer@skolekom.dk


Sidst opdateret den 25. juni 2010