Bibliotek
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKTEleverne låner selv bøger eller får hjælp af bibliotekaren.Udlånstiden for bøger er 1 måned. Hver klasse har en fast ugentlig udlånstime.Bibliotekaren hjælper med at finde bøger.


Sidst opdateret den 13. marts 2003