EDB - IKT
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT


Vi har pt ca. 200 computere til under-
visningsbrug bestående af nyere og ældre maskiner med Internetadgang.

Elever og lærere har mulighed for IT-vejledning hver dag.

Omkring elevernes projektuger er der øremærket ekstra ressourcer på i alt 50 timer. Eleverne har tilbud om at kunne arbejde med deres projektarbejder i eftermiddags- og aftentimer (efter aftale).


SEDBG - Systematisk EDB-Grunduddannelse
Siden 1997 har vi på vores skole gennemført en Systematisk EDB-Grunduddannelse, som har til formål at hjælpe eleverne og lærerne med at integrere IKT i de forskellige fag.

De mål og aktiviteter, som pt ønskes opnået, fremgår af nedenstående oversigt:

Klassetrin: Indhold:
0. årgang Introduktion og hensigtsmæssig betjening af computeren.
Farvelægning, Tegning og Småspil.
1. årgang Tastaturtræning, Tekstbehandling (indføring, digital oplæsning), Tegneserie, Stavekursus.
Indføring i Regneark og Geometri.
2. årgang Filhåndtering, Billedbehandling og Multimediepræsentation.
Regneark, Geometri, Træningsprogrammer lokalt og online.
3. årgang ElevIntra (Boganmeldelse), Stavetræning, Billedbehandling, Tegneserie og digital oplæsning af tekst.
Regneark, Statistik, Træningsprogrammer lokalt og online.
4. årgang Tekstbehandling (skriveproces, redigering og stavekontrol). Opgaver med søgning på Internettet. SkoleKom, ElevIntra (Web-avis, profil).
Geometri og Regneark. Lego-modeller.
5. årgang Opgaver med søgning på Internettet. SkoleKom, ElevIntra.
Geometri, Regneark, og Træningsprogrammer lokalt og online.
6. årgang Spørgeskema, Logbog, Databaser, Folderfremstilling, Billedbehandling, hjælpeværktøj til stileskrivning, SkoleKom, ElevIntra (Web-avis, chat, boganmeldelse) Dantek ElevWeb.
Navigationsgeometri, Regneark, Geometriske konstruktioner og Træningsprogrammer lokalt og online.
7. årgang Tekstbehandling (layout, layoutregler, brochure). SkoleKom, ElevIntra (spørgeskema).
MathCad (opgavesæt), Regneark (opgavesæt), Geometri.
8. årgang Præsentationsprogram med fremlæggelse (billedbehandling og skærmlayout), SkoleKom, ElevIntra (Multiple-choice).
MathCad (opgavesæt), Regneark (opgavesæt), Geometri og Statistik.
9. årgang Præsentationsprogram, Folderfremstilling (Blå bog), ElevIntra (WebQuests).
Hjælpeprogrammer, Statistik, Regneark (opgavesæt) og Geometri.


Sidst opdateret den 15. juni 2007