Medier
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT

MEDIEUNDERVISNING

Klassetrin: Indhold:
0. årgang  
1. årgang Elementær brug af digitalt kamera.
Tænd/sluk. Optage, zoom og perspektiv. Billedvisning på kameraet.
2. årgang Elementær brug af digital lydoptager.
Optage og afspille lyd.
3. årgang Elementær brug af videokamera.
Betjening af kamera (tænd/sluk, sætte bånd i m.m.) optage, zoom, panorering, perspektiv. Afspille film på kamera.
4. årgang Udvidet brug af digitalt kamera.
Videre arbejde med motiv. Blitz og prædefinerede funktioner på kameraet. Overføre og gemme billeder på computer. Lettere billedredigering.
Se mere her: Mediundervisning - 4. klasse - P-fag.
5. årgang Udvidet brug af digital lydoptager.
Overføre lyd til computeren. Lettere lydredigering.
6. årgang Udvidet brug af videokamera.
Klargøring kamera. Videre arbejde med motiv. Overvejelser om lys og lyd. Overføre og gemme på computer. Koble til fjernsyn eller projektor. Lettere videoredigering.
7. årgang Udvidet brug lyd-, billede- og videoredigeringsprogrammer.
8. årgang Integrere og anvende digitaliserede billeder og lyd i fag og projekter.
9. årgang  


Sidst opdateret den 25. juni 2007