Oplæsning
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT

I et hjørne af biblioteket er der indrettet en afdeling med småbørnsbøger, både til selvlæsning og oplæsning.
Eleverne får løbende præsenteret de nyeste indkøbte bøger.De mindre klasser får i deres udlånstime læst historier af bibliotekaren, hører lydbånd eller ser lysbilleder af billedbøger.

Gode oplæsningsbøger til 0. - 2. klasse

Sidst opdateret den 13. marts 2003