Konverteret fra vores programkatalog i hæfteform


August 2009
16. årgang

 

INFA Klubben - Programmer per april 2009:

 • Begyndermatematik 1.-6. klasse: 1 2 3 - Et To Tre (D), Fabrik, Faktor, Find stedet, Hent Skattene, Netbolde, Regneri, Symmetri, Tårnet i Hanoi, Vejning, VisiRegn.

 • Diverse: Afstand, Brikspil, Dig Selv, Distance, Holdkamp, Kalender, Krypto, Lotto, Mastermind, Nim, Pusle, Spørgeskema analyse, Vejning, XYmini.

 • Familieøkonomi: Finans, Inflation, Køb på afbetaling, Lån, Opsparing, Rente, Saldo.

 • Geometri: Geo, GeomeTricks, Myresnak, Mønster, Rumgeo (D), Trekant, Trigonometri.

 • MatematikTak (Alias):
  • 1. - 3. klasse: Base (VisiStat), Bolde, Fabrik, Faktor, Finde, Hanoi, Spejle, Træne - papirark, Tælle (D), VisiRegn.
  • 4. - 6. klasse: Fabrik, Faktor, Finde, Geometri, Mønster, Mønster 2 (Myresnak), Regningsarterne (D), Sammenhæng, Statistik (VisiStat), VisiRegn, Vælge.
  • 7. - 10. klasse: Geometri, Grafer, Model, Regningsarterne (D), Rumgeo (D), Sammenhæng, Sandsynlighed (Simuler), Statistik (VisiStat).

 • Matematiske Modeller: Biler, Demografi, Enarmet Tyv, Influenza, Marked, Model, Roulette.

 • Sandsynlighed & statistik: Antal, Bedre, Chance, Hypotese, InStat, Kast, Kugle123, Lod, Numerik, Poker, Quiz, Serie, Simuler, Stat, Statspil, Taldata999, Terning, Test, Træ, Udtag, Vejrdata, VisiStat, Yatzy, Æske.

 • Tal, funktioner og regneprocesser: Computertal, Divisor, Funktion, Funktionsmaskinen, Indukto, Ram tallet (D), Regnetal, Tal, Talmester, VisiRegn.

 • Træning og test: Regneri, TT01 (Regnetest B), TT02 (Brøkregning), TT03 (Tabeltræning), TT04 (Kæderegning), TT05 (Tekstregning), TT06 (Decimaltal og Procent), TT07 (Ligningsløsning), TT08 (Funktionsforskrifter), TT09 (Koordinatsystemet), TT10 (Regnetest A), TX Træne - papirark.

 • Ældre INFA-programmer i DOS (men måske alligevel bevaringsværdige):
  • Diverse Mat-prg: Biler (D), Skomal.
  • Matematikspil:
   • Chancher og tilfældigheder: Femmer, Kegle, Maxi, Nitten, Opad, Plet, Sats.
   • Kombinationer og strategier: Domino, MasterMind, Nikant, Streg, Syvkant, Trappe, XY-spil.
   • Tal og talmængder: Alle 9, Opdel, Talmester, Taltur.
  • Træning og test: Bogstavregn, Brøkregn, Procent, Tabel, Tabeltal.

 • Vejledninger og elevtekster: (Et stort antal PDF-filer til læsning på skærm eller til udskrivning).

Alle programmer kan afvikles fra Windowsmappen “INFA-programmer”.
DOS-programmerne (D) desuden fra den “røde DOS-menu”.


Programoversigt

Siden 1997 har vi ikke medtaget vore programmer til Commodore-64'erne og nogle enkelte specielt rettet mod PC-1'erne. Vemodige nostalgikere henvises til at kigge i de tidligere års udgaver.

Programoversigtens 215 poster er sorteret alfabetisk efter titel.

1000 Ord     Young Genius, KI-DATA DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-10 SP
Et program til dansk - sprogundervisning (kan udvides med
sprogmoduler til tysk, fransk, engelsk m.fl.). Den pædago-
giske ide bygger på en samtidig præsentation af ord, bille-
der, lyd og evt. animering. Programmet består af 40 bille-
der af forskellige miljøer. Indeholder mulighed for at an-
vende mikrofon til at øve udtale (mus, lyd).

10Finger 2 / 10Finger 3     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP TVÆR
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-6 SP
Et IT-baseret undervisningssystem til læsning, skriftlig
fremstilling og blindskrift - specielt henvendt til indsko-
lingen (men også til unge og voksne med læse-/skriveproble-
mer). En række øvelser med tegninger, ordbøger med børne-
ord, frekvensord og kerneord. Samt forfatterværktøj, så
dansklærere selv kan lave nye øvelser.

25 regneark     MIKRO VÆRKSTEDET MA FY HJ ID
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 6-10
25 regneark i Works 4.0 og Excel 97 klar til brug.
Udarbejdet af lærerne Karsten Enggaard og Jørgen Korsgaard.
Regnearkene kommer vidt omkring i regnearkets mange mulig-
heder for formler, funktioner og layout.
Der medfølger en 79 siders brugervejledning om Works,
Excel, til læreren og til eleven (i PDF-format).

3-D Dinosaur     KNOWLEDGE ADVENTURE OR N/T EN
System: DOS Licens: CD 4 Niveau: 0-10
Er et flot engelsksproget multimedieprogram om dinosaurer,
nemt at betjene ved at pege på ikoner. Man kan vælge en tur
med/uden guide gennem en dinosauer-park, en safaritur, gæt-
te dinosaurer, museumsbesøg, eventyrbog, dino-film, lav din
egen dinosaur og et spil (red dinoerne). Mange 3-D-sekven-
ser, som kan ses med de medfølgende 3-D-briller. CD-ROM.

3-D Tæt på insekter     EDUGAME/KA BI OR N/T
System: DOS Licens: CD 1 Niveau: 0-10
Et multimedieprogram på dansk om insekter og andet kryb.
Klik på de forskellige kategorier. Alle artikler kan udskri-
ves/læses højt (3 timers animationer, tale og lydeffekter).
"Bille-Biografen" viser film med insekter i arbejde.
"Kan du finde mig?" og "Hvem er jeg?" er oplysende spil.
"3-D billekælder" med 6 terrarier. CD-ROM, 3-D-briller.

3-D Tæt på mennesket     EDUGAME/KA BI OR N/T
System: DOS Licens: CD 1 Niveau: 2-10 SP
Et multimedieprogram på dansk om kroppens skelet, organer,
muskler og meget andet. Man drejer kroppen og udpeger det,
der skal udforskes. Det udpegede kan drejes rundt, ses med
3-D effekt slået fra/til, beskrivelserne kan læses, udprin-
tes eller blive læst højt. Memory_spil (billede/tekst passe
sammen). Skadestuen (helbrede patienter). CD-ROM,3-D-briller

AIDS-Rådgiveren ver.1     Sundhedsstyrelsen OR KL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Et lærerigt og sjovt AIDS-rådgiverspil med musik og grafik.
Svarer man forkert bliver man "dømt" til at læse på lektien
i det indbyggede informationssystem. Alle tekster er skre-
vet i et let og ligefremt sprog (lix 20-30). Den udvalgte
information kan læses, udprintes eller overføres til tekst-
behandlingsprogram. Udarbejder svar-statistik.

Aldus PhotoStyler ver. 2.0 SE     ALDUS TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: MASK 4 Niveau: 8-10
Et omfattende billedbehandlingsværktøj til indscannede foto-
grafier, clip-art, videobilleder og billeder fra tegnepro-
grammer. Man kan retouchere, justere farver og gråtoner, be-
skære, lave nye kompositioner m.m.
Installeres fra CD-ROM på harddisk (20 MB). Programmet har
indbygget hjælp og desuden manual i bogform (på engelsk).

Alf og Alfabetet     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 0-3 SP
Afløser Pingvin-Stavning. Læsehjælp til elever i indskoling
og specialundervisning. Kan læse mindst 500 forskellige
ord. Man kan vælge udelukkende at træne lydrette ord, der
gør det lettere for børn at kæde lyd med bogstav. De vil da
hurtigere lære at afkode bogstaverne og benytte dem til at
danne og forstår ord i arbejdet med læsning og skrivning.

Alkobase     Sundhedsstyrelsen/DLH OR BI DA
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 8-10
Database over aktuelt (1994) og brugbart undervisningsmate-
riale inden for alkoholundervisning og -oplysning. Det er
tanken, at databasen skal kunne anvendes både af lærere og
elever i forbindelse med folkeskolens sundhedsundervisning
og i forbindelse med projektarbejde og andre aktiviteter,
hvor undervisningsmateriale om alkohol kan indgå. Bibl.+ AV.

Alvin & UgiUgi - Mosters Mosteri     KRÆFTENS B. TVÆRFAGLIG
System: WIN-98/NET Licens: SKOLE Niveau: 3-10
Et spil om sunde frugter og grøntsager. Eleverne skal på
forskellige baner løse opgaver, som Alvin og UgiUgi giver
de nødvendige tips til - så lyt godt efter dem! Banerne er
Skydeteltet, Mosters køkken, Agurkedyrkning i drivhus, Mos-
teriet, Pakkeriet, Bydreng i Æblefryd, Ærtesåning, Vandings-
anlægget, Jordbærbedet, Frugthøsten og Ødegården.

Anmelder     Bent B. Thomsen, DATAPRO/ORFEUS DA
System: DOS + WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 4-7
Et undervisningsprogram, hvor eleverne gennem arbejdet med
boganmeldelser gøres fortrolige med elektroniske databaser
(lagre, sortere, genfinde og udskrive data). Eleverne skri-
ver relevante oplysninger og en lille anmeldelse af bøger,
de har læst. Eleverne vil kunne betjene programmet efter få
minutters instruktion. Grafisk brugerflade - evt. mus.

Arbejdsmiljøet på spil     ARBEJDSTILSYNET OR KL DA SL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Et computerspil, der på en underholdende, udfordrende og læ-
rerig måde fører spilleren gennem arbejdsmiljøets verden.
Henvendt til folkeskolens ældste klasser for at sikre, at
de får en grunduddannelse i arbejdsmiljøets regler og der-
med undgår unødvendige arbejdsskader. Indbygget vejledning.
Må frit kopieres. Kræver mus, VGA og inst.harddisk (2,5 MB).

Billede-ord & Billede-stavelser     R.R. & M.W. DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-6 SP
To programmer til understøttelse af systematisk læse- og
staveundervisning. Til alle ord er knyttet et billede.
1: 9 billedserier, hvor hele alfabetet efterhånden inddra-
ges. Hver med 7 opgavetyper over forlyd, udlyd og vokal.
2: 9 billedserier med ord i stigende sværhedsgrad. Hver med
9 opgavetyper med markering af vokaler, orddeling, hele ord.

Billedlotteri     MIKRO VÆRKSTEDET DA TVÆRFAG
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-3
Billedlotteri med 40 forskellige spilleplader. Der kan spil-
les med billede/billede, billede/ord, ord/billede eller kob-
linger. De 40 spilleplader kan redigeres i det medfølgende
program "PladeVærkstedet". Man kan indsætte de 400 medføl-
gende bileder eller egne billeder i WMF-format - eller
tekst, så eleverne lærer at genkende ord ud fra et billede.

Blindskrift     Kjeld Hansen, DATAPRO MS DA SPROG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Til indlæring af 10-fingersystemet i maskinskrivning. Der
er indlagt enkelte tekstøvelser, hvor man kan vælge mellem
at skrive bogstaver, ord eller tekster. Med en indlagt
tekst-editor kan man nemt selv indskrive tekstøvelser. Pro-
grammet tæller fejlanslag og beregner skrivehastighed.
Programmet kan også benyttes til stavetræning.

BlockCAD     Anders Isaksson MA TVÆRFAG
System: WINDOWS-95 Licens: FRIKOPI Niveau: 3-10
Et brugervenligt program til at bygge modeller i 3D med
et stort udvalg af Lego-lignende klodser. Der kan ændres
farver, roteres, zoomes, gemmes og meget mere.
BlockCAD er freeware, men synes man godt om programmet, så
vil programudvikleren være glad for at få tilsendt en Lego-
klods og et lokalt postkort. Det har Skovboskolen gjort.

Bogstavleg + Stav og Bøj     GILI SOFT DA
System: WINDOWS Licens: 2 ? Niveau: 0-10
Bogstavleg (4-8 år). 5 programmer til indlæring af alfabe-
tet og de første ord - med billede og lyd. Vælg et bogstav.
Vælg et ord. Stav et ord. Stav et ord i stavelser. Ordquiz.
Stav og Bøj (9-99 år). 4 træningsprogrammer i stavning. Bøj-
ning af ord (800 tillægs-, navne- og udsagnsord). Træning
af enkeltord (1000 ord). Ordquiz. Udfyldningsdiktat (Alice).

Brevdue i Europa     ORFEUS GE OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-7
Et geografiprogram, hvor eleven hjælper en brevdue med at
dele post ud og gennem et spilpræget forløb føres igennem
Europas lande, hovedstæder, store byer, have og bjerge m.m.
Undervejs skal der svares på spørgsmål angående de enkelte
landes geografiske navnestof, sprog og kultur. Styres med
mus, mulighed for hjælp undervejs, udskrift af resultat.

Calis (forfattersystem + øvelser)     ORFEUS DA SPROG OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Calis er et værktøj til at skabe programmer til edb-støttet
undervisning i alle fag, hvor der arbejdes med tekster (spe-
cielt sprog). Et indtryk af værktøjets muligheder fås nemt
ved at afprøve nogle af de 20 danske, 20 engelske eller 20
tyske øvelser, der medfølger (grammatik/ordforråd). Selv at
skabe programmer er tidskrævende!! 130 sider vejledning.

Cartoon     Viggo Sadolin, ORFEUS DA BIL OR FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-8
Et tegneprogram til fremstilling af billedbøger/sagsforløb.
Det kan være en historie eller fysikforsøg.
Baggrundsbilleder, forgrundsfigurer og tekster redigeres
hver for sig, og kan derefter kombineres frit i fremstil-
lingen af en billedreportage. Bogen kan printes ud og bru-
ges som rapport eller læsebog. Minimum EGA - mus.

CD-Ord     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: DOS + WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 0-10 SP
En CD-ROM indeholdende 15.000 digitaliserede ord med kvinde-
stemme (Sampling 11025 Hz), (Vi har 3 stk skiver - 104 Mb).
Alfabetisk sorterede indekserede lydfiler til brug under bå-
de DOS og Windows + separate WAW-filer.
ClipTalk: Højtlæsning af tekster fra ethvert Windowsprogram
med adgang til klippebordet. "DragAndDrop" til højtlæsning.

CD-Ord 2     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE Niveau: 0-10 SP
Et lydsamlingsprogram indeholdende knap 35.000 digitalisere-
de ord indtalt med naturlig og tydelig udtale (283 MB).
Ordene er hentet fra en dansk ordbog med bøjningsformer, de
mest almindelige personnavne og geografiske navne.
ClipTalk 2. Højtlæsning af tekster fra alle Windows-program-
mer med kopiér funktion.

CD-Ord 3.6 + 6     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95/XP Licens: SKOLE 1 Niveau: 0-10 SP
Er eftefølgeren til CD-Ord 2 med ca. 75.000 indtalte ord.
Programmet kender bøjningerne og kan selv sætte op til 3
ord sammen til ét - inkl. fonemer, hvilket giver mange kom-
binationsmuligheder. Ved hjælp af sætningsanalyse kender
den også de gængse homonymer og vil betone dem rigtigt.
Med talende stavehjælp. Er SAPI 4-kompatibelt.

Cellekampen     KRÆFTENS BEKÆMPELSE BI N/T OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Et computerspil om kroppens immunforsvar (varighed ca. 90
minutter). Bør altid benyttes som afslutning i et undervis-
ningsforløb om sundhed og immunforsvar (f.eks. "Din krops
forsvar" udsendt i skoleåret 1993/94).
Skriftlig vejledning + video "Introduktion til Cellekampen"
Startes fra "start-diskette", da det kræver EMS-hukommelse!

Censur 2 / R1'eren     Jørgen H. Christiansen MA DA
System: DOS Lic: FRI / SKOLE Niveau: LÆRER
Et retteprogram, der hjælper med rettearbejdet ved bl.a.:
- vise de rigtige facitter og tilhørende points.
- holde styr på pointgivningen og beregne karaktererne.
- vise og/eller udskrive lister og statistikker.
Indeholder opgavesættene fra matematikprøverne 1985-i dag.
Man kan ændre/indskrive prøver. Også til retstavning.

Computercyklisten   RÅDET FOR S.F./ORFEUS/DOS OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-6
Til færdselsundervisningen. 2 edb-programmer bestående af
"Cyklist-prøve" med elevstatistik og "Cyklist-quiz" med ind-
stilling af betænkningstid og mulighed for udskrift af di-
plom. Begge programmer er med grafisk brugerflade og lette
for eleverne at betjene med mus.
 

Cykelbutikken     Arne-Helge Byrknes, ORFEUS MA OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Computerbaseret simulationsspil over efterspørgsel, køb og
bestillinger af cykler i en cykelbutik. Eleven er lagerche-
fen, der hver dag bestiller cykler fra fabrikken, med det
mål at have et stabilt lagerniveau. Det koster at have en
cykel på lager, men endnu mere at have en kunde på ventelis-
te. Evt. mus - 0/1 kontakt. Vejledning på 41 sider.

Dagbladet i Skovby     Bror Arnfast m.fl.,ORFEUS DA OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Dagbladet er et rollespil/en simulation, hvor eleverne gen-
nem arbejdet som forsideredaktører på et lokalt dagblad får
indsigt i kriterier for nyhedsudvælgelse. Programmet præsen-
terer en nyhedsstrøm, som eleverne vælger ud fra. De skal
også formulere overskrifter til de nyheder, de sætter på
forsiden. Man starter 90 minutter før deadline.

Danby kommune     DAVIS OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-10
Danby kommune er en hypertekst-gennemgang af en kommunes op-
bygning.
 
 
 
 

Dankatalog     DANTEK TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 3-10
Bibliotekets søgesystem for lærere og elever. Menuopbygget:
Gode ideer:    Kom på sporet af en god ide.
Systematik:    Faglitteratur, decimalsystem og skolefag.
Find bogen:    Når du kender titel, forfatter eller emne.
Bibliografisk: Kombiner selv din søgning.
Billeder af bogforsider. Søgeresultaterne kan udskrives.

Dansk Arbejde    PROGRAMDATATEKET/ORFEUS DA
System: DOS + WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 1-7 SP
Et programkompleks til danskundervisning. Består af 10 pro-
grammer, som indeholder forskellige arbejdsstrategier ret-
tet mod de enkelte læseudviklingstrin set ud fra et helheds-
princip. Programmerne består af hastighedsøvelser, gættelæs-
ning, ordpusleri, diktat, labyrinter og puslespil. Lærer og
elever kan lægge egne tekster ind. Windowsversion med tale.

Dansk-buketten 2.1     G.Lund & H.Thomsen, KROGH DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-4 SP
Programsamling med godt 50 menupunkter til begynderundervis-
ning i dansk med edb. Der kan i lærerdelen ændres eller til-
føjes tekster og tegninger samt frembringes nye opgaver.
Øvelser med bogstaver, rimord, navneord, talord, bøjnings-
former, kollager m.m. Betjenes med tastatur og/eller mus.
Kan udbygges med talemodul (kræver ægte SoundBlaster kort).

Datastøttet Matematik 1-3     Gunnar Lund, KROGH MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-3 SP
Er skræddersyet til at blive betjent af små elever. Indehol-
der 76 programmer fordelt på hovedemnerne: Talforståelse -
Plus - Minus - Gange - Funktioner - Taltræning - Penge -
Geometri - Areal - Flytning/spejling - Uret.
Tillader en høj grad af individualisering.
 

Datastøttet Matematik 4-7     Gunnar Lund, KROGH MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-7(10)
Henvender sig til folkeskolens undervisning i matematik på
mellemtrinnet. Indeholder 72 programmer fordelt på hovedem-
nerne: Mængdelære - Taltræning - Division - Brøker og pro-
cent - Decimaltal og omsætning - Areal og rumfang - Relatio-
ner og funktioner - Koordinatsystemet - Geometri.
 

Den Lille Hjælper - Engelsk   MIKRO VÆRKSTEDET EN
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 8-10
Er med til at skabe fokus på den skriftlige fremstilling.
Bliver man under skrivning usikker på en grammatisk kon-
struktion, kan man slå op i hjælperen - og sammenligne med
sine sætninger og danne sig et overblik over den relevante
problemstilling. Man kan have hjælperen liggende oven på
sit dokument, så man ikke distraheres af opslag i en bog.

Den Lille Hjælper - Tysk     MIKRO VÆRKSTEDET TY
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 8-10
Har til formål at hjælpe eleverne med at få overblik over
den tyske grammatik - både i den daglige skriftlige frem-
stilling og ved skriftlig eksamen. Programmet er en over-
sigt over regler i den tyske grammatik. Det forudsættes der-
for, at brugerne har et vist kendskab til tysk grammatik,
fordi de skal vide, hvad de leder efter.

Den talende Bog     Bent Th., MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 1-10 SP
Et multimedieprogram til fremstilling af elektroniske bøger
hvor eleverne/lærerne kan integrere billede, tekst, tale og
lyd. Al tekst kan læses op ved benyttelse af CD-ORD - eller
man kan selv indtale teksten. Skærmbilledet fremstår som en
opslået bog, man kan bladre i ved at klikke på æselørerne.
Et afviklingsprogram må frit kopieres til "egne talebøger".

Den Talende Bog 3 (2)     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: JAVA Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10 SP
Efterfølger Den Talende Bog. Multimedie med Internet. Pro-
grammet giver mulighed for at bruge tekst, billede, lyd og
video. Der er mulighed for at få teksterne læst højt ved
brug af CD-ORD 3 - og stavekontrol med CD-ORD 3's Retskriv-
ningsordbog. Det færdige resultat kan lægges ud på Inter-
nettet.

Den Talende Ordbank     MIKRO VÆRKSTEDET DA SPROG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 5-10
Et nyttigt program til dansk- og sprogundervisning, fordi
det giver mulighed for nemt skift mellem teksten i sin hel-
hed og tekstens enkelte ord på listeform samtidig med, at
alle ord kan læses højt med CD-Ord eller InfoVox.
Programmet kan bruges alene, sammen med en tekstbehandler
eller sammen med et undervisningsprogram.

Den Vise Sten     MIKRO VÆRKSTEDET DA SAMF
System: WINDOWS-98/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 2-7
Jagten på Den Vise Sten er et læringsspil om mobning, som
skal skabe bevidsthed om og redskaber til at undgå mobning.
Men det er også et læseprogram med spændende dramatisk ind-
taling, så eleverne både kan træne læseforståelse og samti-
dig have en rigtig god læseoplevelse. Historien går ud på
at hjælpe Pamfilius, som er udsat for mobning.

Det Eksplorative Univers     MIKRO VÆRKSTEDET N/T HI GE
System: WINDOWS-98/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 4-6
Er et undervisningsmateriale, hvor elevernes selvstændige
arbejde er i fokus, og hvor eleverne undersøger og eksperi-
menterer med problemstillinger fra Stenalderen.
Der er 5 niveauer: Solsystemet, Jorden, Danmark, Stenalder-
bopladsen og aktiviteter i stenalderen. Det har en åben og
fleksibel struktur.

Det periodiske system     P.Christoffersen, GRIF FY
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Grafisk orienteret database indeholdende grundstofferne og
ca. 400 kemiske forbindelser. Leksikalske oplysninger om ud-
seende, fremstilling, anvendelse m.m. Indeholder også graf-
funktioner og isotoptabel.
Skriftlig vejledning og 30 kopiark, der fører eleverne gen-
nem relevante emner.

Dig selv     Leif Gredsted m.fl., INFA/DLH TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-5
Et godt, fornøjeligt og let tilgængeligt databaseprogram,
hvor den enkelte elev kan gå ind i sin egen post og opbygge
data om sig selv (ansigt, måltal, vægt, fritidsaktiviteter,
stamtræ) og skrive postkort. På grundlag af elevernes ind-
tastninger og fødselsdatoerne kan programmet i statistikde-
len tegne søjlediagrammer over 17 forskellige variable.

DigteVærkstedet     MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 5-10
Fra programserien: Kreativ dansk. Man lader computeren selv
lave et digt, læser det op, ændrer i digtet som i tekstbe-
handling, læser det igen.. - og gemmer eller udskriver det.
Der medfølger flere ordlister med forskellige ordklasser og
bøjninger - og man kan selv lave ordlister, så man imødekom-
mer de mindste klasser eller elever med læsevanskeligheder.

DiktatVærkstedet - 2     MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS-95/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-7
Diktatværkstedet - mellemtrin - fokuserer især på stavetrin
2, 3 og 4, nemlig lydret stavning, lydregler og morfemer.
Der er 25 diktater, som dækker staveindlæring med bl.a. kon-
sonantklynger, -forveksling, stumme bogstaver og vokaltrap-
pen. Ved start er der instruktion til eleven - diktaten op-
læses i sin helhed - diktatordene kan oplæses stavelsesdelt.

DiktatVærkstedet - 3     MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS-95/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 8-10
Programmet er målrettet til prøven i retstavning og indehol-
der 25 diktater med tale. Det tager udgangspunk i de fejlty-
per og staveregler som Ministeriets censorer har fundet si-
den reformen i 1999. Læreren kan indstille programmet til
diktatformen og få elevstatistik. Eleven kan få kommenteret
stavninger til alle ord og se resultatet af sin diktat.

Drivhuseffekten 2.5     SYSTIME/DANSK SHELL A/S FY OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Edb-program i "fysik/kemi-pakken": "Olie, energi og miljø".
Koncentrationen af drivhusgasser påvirkes af menneskets ak-
tiviteter. Programmet giver eleverne mulighed for at simule-
re ændringer i de faktorer, der skaber drivhuseffekten. Ma-
nual på 74 sider med forslag til opgaver og facitliste med-
følger. Har også udsendt "Geografi-pakke" og "Klasse-pakke".

DSI-System ver. 1.81     DSI TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Dansk professionelt tekstbehandlingsprogram med omfattende
stavekontrol, automatisk orddeling, lix-beregning og gra-
fisk afbildning af udskrift på skærmen (preview) af 1-8 si-
der. Indeholder desuden relationsdatabase, aftalekalender,
rapportgenerator m.m. Indbygget skærm-manual (der slår op
på det sted, hvor "hjælpen" kaldes) + skriftlig manual.

EF's Ungdomsbase  UVM, EF-KONTORET DK, ICU OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Udgivet af ICU (InformationsCenter for Studie- og Udveks-
lingsrejser) i samarbejde med Undervisningsministeriet og
EF-kommissionens Kontor i Danmark. Er en hypertekst-databa-
se om unge og folkeskolen, uddannelser, fritidsliv/kultur,
arbejdsliv og arbejdsløse. Desuden kontaktadresser og for-
skellige informationer om de enkelte EF-lande. Indbg. hjælp.

English Mechanics 1.1  LAWRENCE PRODUCTIONS EN
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Trolls, Dragons and English Mechanics. Et strategispil, der
skal styrke elevens grammatiske færdigheder og læseforståel-
se. På en biltur er du pludselig blevet tryllet til et for-
tryllet land. Du kommer hjem igen ved at løse gåder og fin-
de ædelstene. For hver løsning kan ønskes tid, points eller
hjælp i form af bogstaver. Et spil tager ca. 30 minutter.

En Verden med Matematik     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS-98/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-3 SP
Et anderledes og spændende matematikprogram til brug i ind-
skolingen. Programmet indeholder en tælle-, en regne- samt
en tegnedel. I regnedelen præsenteres eleverne for regne-
historier byggende på Gudrun Malmers beskrivelse af forskel-
lige opgavetyper inden for de fire regningsarter.
I tegnedelen kan eleverne lave deres egne regnehistorier.

Farvet Lys     TIMAIOS SOFT FY N/T BIL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-10
Et samlet undervisningsmateriale, hvor eleverne kan eksperi-
mentere med farvernes fysik og efterprøve teorierne. Man
kan bl.a. arbejde med øjets opfattelse af farver, farvefrem-
bringelse ved fjernsyn og computerskærmem, farvefilm, RGB,
additiv og subtraktiv farveblanding, komplementærfarver,
dagslys/kunstlys. Lærermappe, elevsider og forsøgssider.

Find en bog   DANMARKS SKOLEBIBL.F./ORFEUS BIBLIOTEK
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-6
Skal give eleverne de grundlæggende bibliotekstekniske red-
skaber til at finde rundt i både de elektroniske søgesyste-
mer og deres eget skolebibliotek. Finde skønlitteratur ef-
ter forfatterens efternavn og faglitteratur v.h.a. decimal-
numre. Forfatterlister og titellister kan udskrives.
Skriftlig vejledning medfølger.

FOODMAN     KRÆFTENS BEKÆMPELSE HJ KL OR
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 5-10
Computerspil, der skal lære eleverne at spise sundt og der-
med bidrage til forebyggelse af kræft. En simulering af vir-
keligheden, hvor eleverne kan eksperimentere med kostvalget
og derved lære om sammenhængen mellem kost og helbred, lev-
nedsmidlers sammensætning og næringsstofs-anbefalingerne.
Skr. vejledning. Helst farveskærm (mus).

Fortæl NU!     MIKRO VÆRKSTEDET DA SPROG SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10 SP
Eleverne kan lave historier og fortællinger med animation,
billeder, lyd, tale og tekst i dansk og fremmedsprog (ind-
bygget engelsk talesyntese og stavekontrol - talesyntesen
lyder lidt "morsom" til tysk). Programmet er udviklet til
indskolingen, men på test-skolerne har 10.klasserne elsket
at benytte det. Læreren kan lave læsebøger til indskolingen.

Fra A til Å med edb     ORFEUS via DPG DA EN
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-6 SP
Træner i alfabetet, anvendelse af tastatur og aflæsning af
simple skærmbilleder. Består af 9 opgavesæt af stigende
sværhedsgrad - fra alfabetets bogstaver til bøjning af ud-
sagnsord i nutid og datid.
Enkelt og intuitivt med hjælp i form af figurer, grafik og
indbygget vejledning. Der kan skiftes mellem dansk/engelsk.

Fraktaler + Koch-kurver     FW + PP MA BIL
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 8-10
Public-domain programmet FRACTINT.EXE kan frembringe frakta-
le skærmbilleder hurtigt og af høj kvalitet (Mandelbrot-,
Julia-, Newton-, Lambda-, Plasma- og m.fl.). giver VGA-
modus - giver en stor valgmenu - giver hjælp.
Programmet Koch-kurver er velegnet til begynder-indføring i
begreberne forskrift og iteration.

Fremviser     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10
Fremviser er et lettilgængeligt præsentationsprogram, hvor
lærer og elever kan lave en lineær multimedie-forestilling
med både tekst, billeder, lyd, musik, tale og video. Frem-
viser tvinger eleverne til at strukturere materialerne med
henblik på en præsentation for et publikum.
 

Fresko     MIKRO VÆRKSTEDET BIL
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10
Fresko er et male- og billedbehandlingsprogram til faget
Billedkunst - men med de mange maleteknikker og effekter
er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male.
Der er fire niveauer til forskellige målgrupper. Programmets
mange effekter fremmer børns kreative udfoldelse og imøde-
kommer faglige krav i de store klasser.

Fun with Words 1+2 + værktøj     ORFEUS EN
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 4-10 SP
Til engelsk læse- og skrivetræning. Med tale. Øvelser i (1)
Nouns, Verbs, Prepositions, Colours, A/An, Mixed, (2) Word
Knowledges, Grammar, Riddles, Questions, Spelling, Mixed.
Hver øvelse illustreres af et stort billede. Under billedet
står en sætning hvor et ord mangler. Til højre er der 3 for-
slag. Værktøjet giver mulighed for at lave egne øvelser.

Fysik-programmer     FRIKOPI FY EL
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 7-10
1. AOFE. Antenne, Ohm og Farvekoder.
2. Ohms lov. Spænding, Strøm og Modstand.
3. EEDRAW. Electrical Engineering Drawings (til tegning af
   elektronik-diagrammer).
 
 

Fysik-programmer     JNT-DATA FY N/T
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 6-10
1. Atomets opbygning - Kerneenergi (Radioaktivitet,Isotoper).
2. Magnetisme og elektromagnetisme (Griberegler, Telefonen).
3. Induktion og vekselstrøm (Faradays forsøg, Oscilloskop).
4. El-lære for 7. klasse (Statisk el., Kredsløb, Ohms lov).
5. Diagramtegning (opdelt i N/T, 7. og 8.-10. klasse).
6. Det periodiske System.         (Alle 6 med elevlicens)

GeoMeter v.1.2     Nicholas Jackiw, L&R UDDANNELSE MA BIL
System: WINDOWS-95/NET Licens: SKOLE/HJEM Niveau: 3-10
Et dynamiske geometriprogram til eksperimenterende matema-
tikundervisning med en omfattende eksempelsamling. Et værk-
tøj beregnet til at skabe, undersøge og analysere en lang
række matematiske problemstillinger. Menuen [Hjælp] indehol-
der grundig hjælp til alle menupunkter og værktøjer. Desuden
findes mange gode råd og beskrivelser af teknikker m.m.

GeoQuiz 2     MIKRO VÆRKSTEDET GE OR N/T
System: JAVA Licens: SKOLE 1 Niveau: 5-10
En form for Trivial Pursuit, hvor eleverne kan konkurrere
om viden om Danmark og Verden. Man kan konkurrere med sig
selv eller med kammeraterne og man kan vælge forskellige
spillængder. Til sidst kan man se på en graf, hvordan spil-
let har udviklet sig. Eleverne kan også hente oplysninger
direkte i databasen, som kan tilføjes nye informationer.

GO Vejr (Vejrudsigt)     GO GEOGRAFFORLAGET N/T GE OR
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 2-6
Et program til bestemmelse af vejrudsigten. Eleverne indtas-
ter 3 data:
Vindretning (markere valg mellem 8 mulige + vindstille)
Lufttryk (skrive værdien i hektopascal = millibar, mb)
Tendens i tryk-udvikling (vælge: stigende/uændret/faldende)
Derefter fås vejrudsigten for kommende døgn (evt. udskrift).

Grafvrideren     Jørgen H. Christiansen, ORFEUS MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Et kreativt matematikprogram til dynamiske eksperimenter om
sammenhængen mellem funktionsforskrift og graf for linjer,
parabler og hyperbler. Talværdier kan indtastes eller stil-
les med mus - og graf og funktionsforskrift ændres straks.
Man kan vride eller trække i grafen og straks se funktions-
forskriften ændres. Elevhæfte på 36 sider med øvelser.

Gramma Engelsk     J.E.Rasmussen, TVILLING EN
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Til pædagogisk indlæring af den engelske grammatik. Går man
i stå i en opgave, kan man få hjælp (en række grammatiksi-
der, som man kan bladre i). Sætningsanalyse (eng. og da.) -
Kongruens - Omskrivning med "to do" - Førnutid/førdatid,
fremtid - Simpel tid - Udvidet tid, passiv - Alle stærke
verber - Tillægsord, biord, forholdsord, stedord - Stavning.

GrammaEngelsk Begynder     MIKRO VÆRKSTEDET EN
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 4-6
IT-pædagogik og engelsk faglighed integreret på en ny og
spændende måde. I stedet for at terpe grammatik, skal ele-
verne selv udlede reglen, bruge den i en fastlagt kontekst
og til sidst åbent i fri formulering. De har mulighed for
at læse deres løsninger og sætninger ind på computeren.
Grammatikken bliver en integreret del af sproget.

GrammaEngelsk Øvede     MIKRO VÆRKSTEDET EN
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 7-10
Bygger videre på GrammaEngelsk Begynder som en naturlig pro-
gression. Øvelserne betinger i et vist omfang en gennemgang
af begynder-versionen og øvelserne er blevet sværere og
mere differentierede. Kun sprogligt korrekte kombinationer
accepteres, der er omfattende hjælp med ordbog og eleven
kan altid smugkigge i grammatik-vinduet.

Grammatik på kryds og tværs I+II     MIKRO VÆRK. DA
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 8-10
Udformet som en håndbog inddelt i 9 hovedafsnit: sætnings-
analyse, substantiver, verber, adjektiver, adverbier, prono-
miner, præpositioner, konjunktioner og ledstilling. I alt
mere end 8000 øvelsessætninger til differentieret undervis-
ning. Især henvendt til fremmedsprogede elever, der lærer
dansk som andetsprog. I til begynder og II til fortsætter.

Gys på regneslottet     GILI SOFT MA
System: DOS Licens: MASK 1 Niveau: 0-5
Til udvikling af talfærdighed. 1000 opgaver på 26 niveauer.
Addition og subtraktion op til 100.
Undgå spøgelserne i det gamle spøgelsesslot. Find skatten
og løs plus- og minusopgaver i eget tempo, mens du bevæger
dig længere ind på regneslottet.
Med animation, tale og lyd.

Hangman     Claes Wernersson, ORFEUS DA SPROG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-10 SP
Den kendte leg med at gætte ord og undgå at blive hængt. I
dette program kan man alsidigt arbejde med ord og sætninger
til f.eks. at øve ordklasser, fremmedord, synonymer, frem-
medsprog og quiz'er.
Lærer eller elev kan selv definere indholdet og dermed svær-
hedsgraden. Brugervejledning.

Helhedslæsning på edb     Gredsted, GYLDENDAL DA SP
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-5 SP
Knytter sig til dansk-systemet "Helhedslæsning" af Jørgen
Frost. Der medfølger en række små tekster fra hæftet "Lyt
og skriv", som er korte uddrag af bøgerne "Lars og Søren"
nr. 1-10, men læreren eller eleven kan selv indtaste andre
tekster. Der kan arbejdes med de samme tekster i program-
mets forskellige afsnit. Mulighed for udskrift af fejlliste.

Henriettes TrylleStaveBog     EDUGAME DA SPROG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-7 SP
Et program til forbedring af stavning, ordforråd og sprog-
kundskaber. Genkende og huske ord, indsætte manglende voka-
ler, alfabet-hjernegymnastik, lykkehjuls-gætterier og ana-
grammer. Hjælp når som helst med .
Man kan selv lave nye ordlister og indstille sværhedsgrad
og sprog i lærer-afsnittet.

HokusPokus Kvadraten     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 2-10
En Windowsudgave af den kendte regneopgave: Summen eller
differensen af alle tal på række - vandret, lodret og dia-
gonalt - skal være den samme.
Flere sværhedsgrader: 3 x 3 eller 4 x 4 tal og store eller
små tal.
 

Holddeling     Kjeld Hansen, DATAPRO TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: LÆRER
Til temadage med hold på tværs af klasserne. Kan inddele op
til 1200 elever på 20 værksteder med 10 ønsker pr. elev -
der kan fordeles på 6 perioder (værksteder pr. elev) - og i
løbet af mindre end 10 minutter! Kan udskrive lister med e-
leverne sorteret efter klasse, hold eller egne kriterier.
Et hold store elever kan udføre arbejdet på 3-4 timer.

Hurra for Henriette     EDUGAME MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-7 SP
En hjælp til hurtigt og præcist at beherske de fire regnear-
ter: lægge sammen, trække fra, gange og dividere. Udvikler
koncentrationen. Computeren vælger undervejs automatisk mel-
lem 8 sværhedsgrader, alt efter fremskridt.
I lærer-afsnittet kan programmet yderligere tilpasses den
enkelte bruger.

Hvad siger bogstaverne?     Special-Pædagogisk Forlag DA
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 0-1 SP
En god hjælp i læseindlæringen, hvor eleverne på 3 forskel-
lige måder kan arbejde med bogstavlyde i samspil med andre
bogstavlyde.
Materialet består af vejledning, edb-program og kopiark (i
Word- og pdf-format). Opgaverne er inddelt i 3 grupper:
1. Rim+ (15 opg.) - 2. Sæt foran (26) - 3. Tag væk fra (26)

Ind i naturen     Jan Ethelberg, UVM-M/ORFEUS N/T BI
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 1-10
Et multimedieprogram om natur og miljø - bygget op omkring
naturens vigtige kredsløb i forbindelse med f.eks. energi,
kvælstof, kulstof, vand og fødekæder. Derudover oplysninger
om mere end 200 planter og dyr. Programmet skal inspirere
til opgaver og forsøg i den rigtige natur. Består af CD-ROM
(afvikles fra server) og Lærerens og Elevens bog.

Indskolingsdisketten     Gunnar Lund, KROGH DA MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-2
Fra programmets hovedmenu kan vælges mellem ca. 60 program-
mer. Stimulerer dels elevernes motoriske og begrebsmæssige
udvikling, og indlærer dels bogstaverne og talbegrebet.
Hovedemner: Begreber og motorik, Lav tegninger, Indlæring
af bogstaver, Talforståelse, Hvor passer figuren, Klokken,
Sæt navne på tegninger. Fungerer fint - er nemt at anvende.

Induktion og vekselstrøm     JNT-DATA FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 9-10
Programmer, der kan teste elevernes viden og forståelse (in-
duktionens grundregler, højrehåndsreglen, induktionsstrøm-
mens retning, perioder, periodetid, frekvens).
Simuleringer af dioder og brokoblinger i kredsløb, veksel-
strømsgeneratorens, Thomsonsrøret og oscilloscopet virkemå-
der. Mange opgaver med aflæsning af spænding, frekvens m.m.

Interesse-profil     PP KL OR
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 8-10
Et erhvervsorienterings-program, der kan hjælpe med til at
afdække ens/elevernes reelle erhvervsinteresser. Har bl.a.
vist sig at være et godt indslag i erhvervsugen for 9. årg.
Brug ved printerudskrift nåleprinteren i draft-mode og lad
de enkelte elever på skift blive færdige med deres udskrif-
ter (f.eks. profil + eksempler på de 2 højeste og 2 laveste)

Isorombe     Carsten Borre Larsen, DATAPRO MA BIL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-10
Et tegne/mønsterprogram, hvor der tegnes i et ISOmetrisk
priknet med en ROMBEformet markør. 4 størrelser priknet. Fi-
gurer kan forstørres/formindskes, parallelforskydes i 8 ret-
ninger, spejles i 2 akser, drejes 60 grader om et punkt, af-
trykke kopier, gemmes/hentes på diskette og printes ud på
papir. Prikker, akser og omdrejningspunkt kan slås fra/til.

Ja Eller Nej     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 0-5 SP
Afvikler øvelser i begrebsindlæring. En øvelse går ud på,
at eleven skal udvælge de billeder (og evt. lyde), der pas-
ser til et givet emne. Programmet kan afvikle øvelser inden-
for ethvert emne: Tøj, mad, trafik, bolig, lege, sport, hob-
by, natur, lande, former, størrelser, farver, bogstaver. Du
kan selv indsætte billeder og lyde.

Jogman SM 2006 Professional     INNOVISION IT IDRÆT
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE Niveau: 0-10
Kan bruges til alle tidtagnings-arrangementer. Import af
elevdata både fra KMD Easy og Tabulex TEA. Kan udskrive
startkort med stregkoder til alle elever/deltagere til brug
for elektronisk tidtagning. Starttider organiseres i grupper
eller individuelt. Udskrivning af resultatlister kan opdeles
efter klasser og køn. Kan udskrive diplomer.
Mange guider hjælper dig igennem løbsprogrammet.

Kemi-database, elevopgaver     JNT-DATA FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Hovedmenu med: Oplysninger om grundstofferne og kemiske for-
bindelser, Grundstoffernes kemiske navne og kemiske tegn
(med/uden registrering af elevernes resultater på disketten
- max 6 hold à 30 elever), Kemiske forbindelsers navne, Læ-
rerdel. Eleven kan arbejde på egen hånd. Oplysninger kan ud-
printes.

Kend din kost     Else Ernstsen m.fl., SYSTIME HJ
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-10
Kostanalyse med EDB. Indeholder Tabel med næringsværdier
for levnedsmidler - Kostkartotek, hvor man kan gemme, slet-
te og rette egne opskrifte - Normkartotek (NNA) for køn, al-
der - Kostanalyse på ingredienser/evt. pris, resultater vi-
ses i tabelform og grafisk - Leksikon med centrale ord og
begreber - Printerudskrift - Godt og med "rullegardinmenu".

Kid-Pix     BRØDERBUND SOFTWARE TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: MASK 4 Niveau: 0-7
Er et sjovt engelsksproget tegneprogram for især de mindste
aldersklasser - "Ingen er for unge, ingen er for gamle til
Kid Pix!" - Indeholder mange lyd- og tegneeffekter.
Man vælger aktiviteter og værktøj ved at klikke på ikoner.
Kunstværkerne kan udprintes, evt. i farver.
Installeres på harddisk fra CD-ROM (22 MB HD).

Kimono     J. Fromberg & B. Norsker, ORFEUS HÅ OR BIL MA
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Et program til tekstil-design og japansk kulturhistorie. In-
deholder informationsdel (om kimonoens kulturhistorie, mate-
rialer, farver, dekorationer og mønsterformer - illustreret
med flotte farvebilleder) og praksisdel (egne tøjformer, de-
korationer, farver og mønstre - evt. udprintning). Enkel be-
tjening og anvendelse af WINDOW's Paintbrush.

Kombi-base     Randi Riise & Mogens Wittendorff TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: KOMMUNE Niveau: 2-6(10)
Begynder-database, der er velegnet til at give eleverne en
grundlæggende viden om databaser i Windowsmiljø. Er tænkt
anvendt til integration af edb og som redskab i fagene. In-
deholder de sædvanlige database-funktioner som f.eks. alfa-
betisering, søgning og udskriftsdesign. Mulighed for at til-
føje tegning og se databasen som kartotekskort/på listeform.

Kombi-regn     Randi Riise & Mogens Wittendorff TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: KOMMUNE Niveau: 2-6(10)
Begynder-regneark for Windowsbrugere. Enkelt at betjene og
giver eleverne en grundlæggende viden om regneark og gra-
fisk afbildning i Windowsmiljø. Denne viden er nyttig når
de senere skifter til et mere omfattende regnearks-program.
Mulighed for at lægge tegninger ind i cellerne og for at ud-
føre forsøg med mønt- og terningkast.

Kombi-tekst     Randi Riise & Mogens Wittendorff TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: KOMMUNE Niveau: 1-6
Et begynder-tekstbehandlingsprogram, der giver eleverne en
grundlæggende viden om tekstbehandling i Windowsmiljø. En
viden, der er nyttig, når de senere skifter til et mere om-
fattende tekstbehandlingsprogram.
Mulighed for at kombinere tekst og grafik, for at bruge/op-
rette egen ordbog og for tidlig procesorienteret skrivning.

Kongeo     Viggo Sadolin, MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Et program til undervisning i KONstruktions-GEOmetri. Giver
mulighed for at arbejde med elementære emner som koordinat-
systemet, punkters koordinater og den rette linjes ligning.
Punkter, linjer, cirkler og vinkler kan navngives og teg-
nes. Skæringspunkter, afstande og vinkelstørrelser kan be-
regnes og resultaterne udskrives. Vejledning og elevhæfter.

Konstruer     Viggo Sadolin m.fl., INFA MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Problemløsningsværktøj til arbejde med emnet geometri. Man
kan afsætte punkter. Tegne linjer, linjestykker, halvlinjer
og cirkler. Man kan afsætte vinkler og tegne normaler og pa-
ralleller. Alle objekter kan navngives og man kan beskrive,
hvorledes en bestemt geometrisk konstruktion udføres.
Der bruges specielle nøgleord, notation og syntaks.

Konsultation     Kjeld Hansen, DATAPRO  
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: LÆRER
Lægger skema for konsultationer for op til 30 lærere og 470
elever med mindst mulig ventetid for elever/forældre og læ-
rere ved de arrangementer, hvor flere lærere sidder i hver
deres lokale. Kan tage hensyn til specielle ønsker om tids-
punkt, søskende eller ekstra tid. Udskriver samlet oversigt
og lister til den enkelte elev og lærer.

KrydsOrd     MIKRO VÆRKSTEDET DA SPROG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-10
Til at lave og løse krydsord i dansk og fremmedsprog. Der
følger færdige krydsord med programmet. Der er bogstaver,
tal samt en lang række figurer og symboler til at
fremstille krydsordsopgaver, så de kan tilpasses undervis-
ningen. Vil man selv lave nye figurer og symboler, skal de
laves som ikoner i ICO-format.

Lastbilen     ORFEUS OR MA DA SP
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-1 SP
Man kan øve rum/retningssans og koordinering af bevægelser
og finmotorik gennem spilprægede øvelser. Man styrer en
lastbil rundt i forskellige labyrintiske landskaber af var-
rierende sværhedsgrad. Eleverne kan selv lave nye landska-
ber og veje, placere huse, træer, vejskilte m.m. Kan styres
med joystick, piletaster og 0/1 kontakt.

Lavine     Mogens Ørsted, DATAPRO MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-10 SP
Et spil, som i virkeligheden er træning i kombinatorik og
addition. Eleverne kan spille enkeltvis eller to og to.
Skriftlig vejledning.
 
 
 

Leg og Lær     MIKRO VÆRKSTEDET DA MA SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-3 SP
Et træningsprogram til bogstaver, tal og begreber. Opgaver-
ne bliver læst op, så alle børn kan forstå, hvad øvelserne
går ud på. Der er mange øvelser og læreren kan indstille af-
viklingen af øvelserne m.h.t. f.eks. tid, store/små bogsta-
ver, antal former, talstørrelser. Undervisningen kan diffe-
rentieres så alle børn får en læremæssig succesoplevelse.

Lekis 1-2-3     Young Genius, KI-DATA TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-3 SP
3 programmer med hjernegymnastik for de mindste. Træner i
et stille og roligt tempo iagttagelsesevne, hukommelse, far-
vesans, mønstergenkendelse, koordination, logik og kreativ
problemløsning. Programmet gør det muligt for eleven at af-
prøve ting, og derved opdage, hvad der fungerer. Arbejder i-
sær med tal, mængder og geometriske former (mus, lyd).

LK-tekst ver. 2.01     INFA TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-10
Et enkelt menuorienteret tekstbehandlingsprogram med linje-
bredde mellem 20-79 tegn. Indeholder statuslinje, skriv- og
redigermenu (med printerkoder) og arbejdsfelt. Automatisk
linjeskift (under indskrivning) og orddeling (ved udskriv-
ning). Blokoperationer er nemme at udføre. Indeholder intro-
og øvetekster (og evt. optakt til temaarbejde om Grønland).

LogBog2     SKOLEMEDIA TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE Niveau: 2-10
LogBog2 er et værktøj for lærere og elever til sikring af
kvalteten i undervisningen. Baseret på ideudvikling, plan-
lægning, formulering, forberedelse, styring, gennemførelse,
dokumentation og vurdering af undervisningsforløb. Der ar-
bejdes med Idemodul (lærere/elever), Arbejdsmodul (lærer/læ-
rer-teams forberedelse) og Logbøger (elever).

Læsehuset       MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS-2000/XP Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-4 SP
Et læsetræningsprogram med 236 differentierede tekster
dækkende både skøn- og faglitteratur.
Før teksten læses kan eleven få en solid forforståelse ved
at høre et indtalt tekstresume, se tekstens farverige illu-
strationer samt læse handlingsbærende ord fra teksten.
Oplæsningsdelen i Læsehuset giver eleven støtte i afkodning
af det enkelte ord og gør det muligt at tilpasse relevante
læsestrategier.
Bagefter kan der arbejdes videre med teksten i et Nøgleords-
rum og Lydstudie.
Til efterfølgende evaluering kan læreren hente information
om elevens arbejde i elevloggen.

Læselandet 2       MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS-2000/XP Licens: SKOLE 1 Niveau: 0-3 SP 2-SP
Læselandet 2 træner læsning, læseforståelse og grammatik.
Det indholder 15 forskellige aktiviteter med flere tusinde
opgaver. Til alle opgaverne får eleven visuel støtte, idet
programmet indeholder mange flotte illustrationer.
Derudover er der mulighed for at supplere med auditiv støt-
te, idet alle ordene er indtalt.

LæseVærktøjet - Dansk     MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 2-7 SP
LæseVærktøjet arbejder med læsning med forståelsestjek i bå-
de fiktion og non-fiktion. 16 forskellige temaer og ca. 215
tekster af forskellig sværhedsgrad. Resultatet af elevernes
arbejde gemmes i en personlig logbog (kan anvendes ved mål-
sætning for den enkelte elev og ved forældresamtale).
Med lærerværktøjet kan tekstindhold tilpasses/tilføjes.

LæseVærktøjet - Engelsk     MIKRO VÆRKSTEDET EN
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-6 SP
Indeholder 12 forskellige temaer med omkring 167 tekster af
forskellig sværhedsgrad. Der kan arbejdes med teksterne på
forskellige måder. Man kan få læst teksten højt ved hjælp
af syntetisk tale, men eleven kan også selv indtale teksten
og høre sin egen oplæsning. Resultatet af elevernes arbejde
kan registreres og gemmes i en personlig logbog.

Mads i Miljøstrup     FDB's Skolekontakt/DLH TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-8
Et edb-spil, der indgår i et undervisningsmateriale til Fol-
keskolens miljøundervisning. De tre gennemgående temaer er
energi, vand og affald. Ud over edb-spillet består undervis-
ningsmaterialet af lærervejledning og elevhæfter, som vi
har i klassesæt (henvendelse til AD ?).
 

Magnetisme og elmagnetisme     JNT-DATA FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 7-9
Omhandler bl.a. Magnetismens grundregler * Tiltrækning og
frastødning * Gribereglen * Tommelfingerreglen * Lillefin-
gerreglen * Polbestemmelse * Bestemmelse af elektromagne-
tens poler og strømretning.
Alle opgaver er med grafiktegninger af magneter, elektromag-
neter, amperemeter m.m.

MakroN ver. 1.3.1     ScanDis SP
System: WINDOWS Licens: MASK 1 Niveau: 0-10 SP
Primært et program for svagtseende til at vise tekst, bille-
der og skemaer med store bogstavtyper og hensigtsmæssig far-
vekontrast på skærmen.
Forlægget skannes ind og kan derefter læses, gemmes og hen-
tes. Forlægget kan ikke ændres, men tilføjes tekst og teg-
ninger, der samlet kan gemmes og hentes i form af dokument.

Mal Alfabetet     Young Genius, KI-DATA TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-1
Et lille farvelægningsprogram til indlæring af alfabetet og
tallene. Eleverne kan farvelægge bogstaver, tal og stregteg-
ninger ved hjælp af en fyld-ud-funktion, visualiseret som
nogle maletuber med forskellige farver. Mulighed for at la-
de en lille flyvende bi blande farver i en farveskål i man-
ge nuancer (mus, lyd).

Maskinskrivning med edb     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-10
et danskudviklet program til at indøve 10-finger-blindskrift.
Programmet indeholder desuden spiløvelserne "Rulletekster"
og "Ord Tetris". Brugerne skal ved start vælge og skrive et
brugernavn og et kodeord (de bruges ved lagring af stati-
stikker og indstillinger).
 

Maskinskrivning på PC, v.6.1     KAMMEYER DATA TVÆRFAGLIG
System: DOS Lic: CARDWARE Niveau: 3-10
Godt lille kursusprogram til indlæring af 10-finger-blind-
skrift med registrering af brugernavn. Indeholder mange lek-
tionsøvelser med tilpas stigende sværhedsgrad. Der ud over
er der hastighedsøvelser (med angivelse af bl.a. fejl, fejl-
procent, anslag, anslag/min.), korrektionsøvelser og reak-
tionstest. Indeholder også gode råd og anvisninger.

Masser af matematik     DAVIS MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-10 SP
Hovedmenu. 57 småprogrammer opdelt i områderne: Addition,
Subtraktion, Multiplikation, Division, Brøker, Procenter,
Ligninger og funktioner (uden funktionstegner), Afrunding
og omsætning, Handelsregning, Matematiske spil (bl.a. den
fra Com-64'eren kendte "Saftevandsbaren", som vi på Skovbo-
skolen har forbedret med bl.a. highscore), Opgaveark.

Matematik for 3.-6. klasse     JNT-DATA MA
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 3-6
Et supplement til den daglige undervisning med mange opgave-
typer i flere variationer og med forskellig sværhedsgrad.
Plus og minus med hel- og decimaltal. Plus, minus og gange-
tabeller. Pengeopgaver med billeder af penge på skærmen. Om-
sætninger i metersystemet. Handel med skønsregning og afrun-
ding. Licensen gælder også skolens elever hjemme.

Matematik i Computeren 1-4     Gredsted, GYLD. DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-4(10)
Nogle flotte og inspirerende matematikprogrammer, der ind-
øver færdigheder (ofte udformet som enkle spil). Er tænkt
anvendt som et suplerende undervisningsmateriale.
Programmerne er organiseret i en ikonmenu (Program eller In-
formation). De enkelte programmer kan afvikles på forskelli-
ge sværhedsniveauer (tidsgrænser, talområder m.m.)

Matematik-programmer MA TVÆR
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 8-10
1. Kostkalkulering. Kostberegningsprogram tilbudt i forbin-
   delse med projektet: Matematik over alle grænser (DMLF).
2. ANDEN. Funktionsanalyse af andengradsligning. Man skal
   blot angive værdier for A, B og C.
3. Supergraf. Et flot dansk værktøj, der kan tegne grafer,
   løse ligninger, differentiere m.m.

Matematik-programmer MA TVÆR
System: WINDOWS Licens: FRIKOPI Niveau: 5-10
1. Matematisk formelsamling (Antal, Omkreds, Rumfang, Andre).
2. Lommeregner med strimmel (Kan udskrive strimmel med udr.).
3. Convert - omregning af måleenheder (US <-> EU)
   Konverterer længde, vægt, hastighed m.m.
4. Mgamba (Simulerer den økologisk problemstilling i et ud-
   viklingsland). Leif Gredsted.

MatematikPakken     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-8
Matematik som interaktiv multimedie.Indeholder 6 generelle
emnehæfter (Algebra, Brøk & Procent, Geometri, Mål & Enhe-
der Statistik, Tal & Talbehandling), Ordbog over matema-
tiske begreber, Opgavedelen er værksteder, Notat-værksted,
Opgaveværksted (evt. udskrift med facitliste) og lærerige
spil (LigMed, Memory, Talbrikker, Tabel Domino, Gumlere).

MatematikVærktøjet 1     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-6 SP
Et stort programkompleks udviklet primært til begyndertrin-
net og specialundervisningen med mulighed for at tilpasse
indholdet til den enkelte elev og egen undervisning. Indlæ-
ring og udvikling af elevernes matematiske kompetencer er
indbygget i 2628 opgaver i 12 kategorier. Der er mulighed
for at lave individuelle arbejdsplaner og føre logbog.

MatematikVærktøjet 2     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-8
Et stort programkompleks udviklet primært til mellemtrinnet,
men kan med stort udbytte anvendes på et senere tidspunkt
til repetition af udvalgte øvelser. Både indlæring og udvik-
ling af elevernes matematiske kompetencer er indbygget i de
3302 opgaver i 16 kategorier. Via lærer-delen er der mulig-
hed for at lave individuelle arbejdsplaner og føre logbog.

Matematisk Malebog II     Young Genius, KI-DATA MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-3
Grundlæggende træning i regning fra 1. klasse. Har forskel-
lige talstørrelser og sværhedsgrader samt mulighed for at
vælge mellem øvelser i plus, minus, gange og dividere.
Øvelserne vælges i et billedgalleri med 40 flotte billeder
i 150 farvekombinationer (mus, lyd).
 

MathCad 11/12 + 13     Adept Scientific A/S MA FY
System: Windows-98/NET Licens: SKOLE/HJEM Niveau: 6-10
Mathcad er en tekstbehandler, som giver dig mulighed for at
kalkulere, tegne grafer og kommunikere tekniske ideer i et
sammenhængende og let anvendeligt format.
Mathcad er et intuitivt værktøj til at indlære og udveksle
matematisk arbejde. Den interaktive tilgang giver traditio-
nel tavle undervisning en ansigtsløftning, og gør matematik-
ken levende. Samtidig er Mathcads rapportfaciliteter ideelle
til indskrivning af opgaver i matematik, fysik, og andre
naturvidenskabelige fag.

Mathilde     ORFEUS via DGP MA DA SP
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-3 SP
Træning af førmatematiske begreber ved at manipulere og sty-
re genstande. Træner begreber som stor, lille, tyk, tynd,
mindst, størst osv. Eleverne instrueres med små illustratio-
ner.
Henvender sig specielt til stærkt funktionshæmmede elever
med indlæringsvanskeligheder. Brugervejledning (14 sider).

Maxi-DUE     STUDIE & ERHVERV KL OR
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 8-10
DUE = Datamatstøttet Uddannelses- og Erhvervsvejledning.In-
formerer om uddannelse, arbejdets indhold, beslægtede jobs
og specielle forhold såsom arbejdsmiljø. Der er henvisnin-
ger til pjecer, brochurer m.v., samt relevante adresser og
mulige uddannelsessteder for hvert job. Der er søgemulighe-
der ud fra lokalitet, jobgruppe, interesser m.m. (NN)

Medi8or 4.01 (opgr. 4.04)     MATCHWARE TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: MASK 20 Niveau: 6-10
Et professionelt og lettilgængeligt forfatterværktøj til
fremstilling af interaktive multimediepræsentationer. Er i
Danmark blevet et standardprogram på mange skoler.
Der redigeres visuelt ved at kombinere symboler, der repræ-
senterer den ønskede effekt. Sådan udføres sideskift, vises
og skjules objekter, afspilles videoer m.m. (v. 5 UK er FW)

Mester Musen     ORFEUS via DPG DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-3 SP
Et træningsprogram til danskundervisningen, 3 opgavetyper:
Alfabetisering, hvor man skal ordne en række ord i alfabe-
tisk rækkefølge og finde et skjult dyr blandt ordene.
Orddeling, hvor man skal dele ord i stavelser.
Synonymer, hvor man skal finde ord med samme og modsatte
betydning af et givet ord.

Metersystemet     Flemming Nielsen, DATAPRO MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-10
Øvelser i metersystemet, hvor der grundigt øves omskrivning-
er af længdemål, arealmål og rumfangsenheder. Der er vejled-
ning at hente på skærmen i form af et omsætningsskema. I læ-
rerdelen er der mulighed for printerudskrift af opgavesæt
med tilhørende facitliste.
 

Mickey     ORFEUS MS
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Program til undervisning i maskinskrivning og ETB - til at
opøve færdigheder i betjening af skrivemaskine-/computer-
tastatur. Man kan træne grundlæggende kombinationer og for-
bedre skrivehastighed og sikkerhed. Programmet viser over-
sigt over øvelsestyper og niveauer med angivelse af, hvor
godt eleven har klaret de forskellige opgaver. Vejledning.

Micradoras - ung i et uland     DUF/INFA OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-9
Et 2-timers undervisningsspil om unges forhold i latinameri-
kanske ulande. Til spillet har vi 28 eksemplarer af "Dagbog
fra Micradoras" med indlagte faktabokse, lærervejledning og
kopiark til eleverne med 4 temaer samt litteraturliste.
Programmet skal ligesom "Cellekampen" startes fra en "start-
diskette", da det kræver EMS-hukommelse. Matr. i lærerskab.

Millies Matematikhus     EDMARK CORP. MA
System: DOS Licens: MASK 1 Niveau: 0-3
Børnevenligt undervisningsprogram med sjove tegninger og op-
muntrende tale på dansk. Visualisering af tallene 0-10 på
en talmaskine * Sætte 1-10 øjne, ører, pletter, ben m.m. på
en bille * Sætte 0-10 chokolade-knapper på småkager * Give
Lille, Mellem og Stor de rigtige sko på * Genkende og bygge
med geometriske figurer * Se mønstre og høre dem som rytmer.

Min første ABCD     Hjørdis Beir m.fl. GYLDENDAL DA
System: WINDOWS-95 Licens: 5 CD ? Niveau: 0-3 SP
Et program til bogstavindlæring og den første læsning. For
hvert bogstav er opbygget et aktivitetsmiljø med bl.a. bog-
stavpræsentation, rim, samtale-/miljøbillede, læsetekst,
spil og feedback. Al læsetekst kan høres og giver gode
muligheder for at skabe forståelse for sammenhængen mellem
skrift- og lydbillede.

Minikort     Leif Gredsted, INFA TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-7
Et lille grafisk baseret databaseprogram anskueliggjort ved
skuffer og kartotekskort. Brugeren udformer selv sit karto-
tekskort. Kortene udfyldes og puttes i skuffer, hvorfra de
ved hjælp af et fritekst søgesystem kan hentes igen efter
behov. Vejledning + elevbog ("Små Arkiver", kan bestilles
hos Institut for Informatik, DLH - 63 sider, 35 kr).

Minikort     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-10
Et værktøjsprogram til arbejdet med databaser - kan vises
som en kartotekskasse med kort i. Man kan oprette egne data-
baser, indtaste data, foretage søgninger og sorteringer,
samt udskrive rapporter. Det giver også mulighed for at la-
ve forskellige diagrammer på grundlag af taldata. Kan gene-
rere en quiz efter "multiple choice"-princippet.

Motionsløbet     Chr. Wang, MIKRO VÆRKSTEDET IDRÆT
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-10
EDB-program til afvikling af skolens motionsløb. Tilmelding-
er, startlister, tidtagning/kontrol, udskrivning af etiket-
ter til diplomer, udskrivning samlet/klassevis af resulta-
ter og statistiske beregninger. Lærervejledning og skrift-
ligt materiale til eleverne. Et par elever fra overbygning-
en kan med hjælp klare afviklingen. Udskrivningstid ½ time.

MS Works ver. 2+4+2000     IBM/MICROSOFT TVÆRFAGLIG
System: DOS + WINDOWS Licens: 2+17+19 Niveau: 3-10
Integreret programpakke på dansk. Består af tekstbehand-
ling (med stavekontrol), regneark med præsentationsgrafik,
database med rapportering, elektronisk kommunikation samt
et undervisningsprogram. Arbejder med overlappende menuvin-
duer og har omfattende skærmhjælp. Enkelt at kombinere de
forskellige redskaber.

MyreLogo     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 4-10
Program til navigationsgeometri, som tillader eleven at ar-
bejde både kreativt og divergent. Det lægger op til begrebs-
dannelse gennem leg og eksperimentering. Det er grafisk præ-
sentation af algoritmer, struktureret problemløsning, prak-
tisk geometri samt rum- og retningsfornemmelse.
Samme elementer findes i INFAs Mønster og Myresnak.

MønsterVærkstedet     MIKRO VÆRKSTEDET MA TVÆR SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10
Et eksperimentelt værksted, hvor eleverne kan skabe uende-
lig mange mønstre. Det kan indstilles til forskellige opga-
vetyper, så bege hjernehalvdele aktiveres. Opgavetyperne er
manglende brikker, udfyld resten, find 5 fejl, spejlvend o-
ver lodret eller vandret akse. Figurerne kan laves med fir-
kanter, trekanter, cirkler, rette linjer og egen grundfigur.

NeoBook Pro     NeoSoft Corp./PRO-SOFT TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: K 15/75 Niveau: 7-10
Et multimedie-program, der kan fremstille interaktive præ-
sentationer. Det har en enkel og logisk brugerflade. I pro-
grammet designer man sider, der tilsammen udgør en bog. På
siderne kan anbringes tryk-knapper, billeder, tekster, ram-
mer, menu-valg, vises tegnefilm, afspilles lydfiler m.m.
Den færdige bog kan compileres til en selvstændig EXE-fil.

NeoPaint + NeoGrab     NeoSoft Corp./PRO-SOFT TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: K 15/75 Niveau: 0-10
Et kombineret tegne- og billedbehandlings-program + et resi-
dent skærmfanger-program. Kan håndtere billedformaterne PCX
BMP, GIF, TIFF og ST. Værktøjspanelet indeholder mange for-
skellige penne/pensler, farver, mønstre, figurer, stempler,
fonte, sakse, billed-effekter, redigeringsfasciliteter m.m.
Fungerer fint som NeoBooks billed-behandler.

Olgas Arbejdsmiljø     LO-SKOLEKONTAKT/DLH OR
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 2-10
Et sjovt og flot udført edb-spil om arbejdsmiljø. Olga skal
20 forskellige steder forbedre sit eller sine skolekammera-
ters arbejdsmiljø på skolen og rundt i kvarteret, inden hun
slutter på sit eget værelse. Med musen styres Olgas handlin-
ger ved at klikke på 9 forskellige "verber". Ting, hun sam-
ler og dermed kan give videre, ses ved siden af.

Optica     EDICINCO/EPES/ORFEUS FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Simulerer en optisk bænk med: spejle (flade, konkave og kon-
vekse), grænseflader (flade og sfæriske), linser (samle- og
sprede) og prismer. Man kan vælge brydningsindeks, vinkler,
positioner, afstande. Man kan studere billeddannelse og få
grafisk fremstilling af sammenhængen mellem højde og afstan-
de. Man kan gemme en billedserie til senere fremvisning.

Ord på spil     Vita & Leif Gredsted, GYLDENDAL DA SP
System: WINDOWS Licens: 5 CD Niveau: 2-6 SP
5 aktiviteter i form af små spil, hvor man på forskellige
måder arbejder med analyse- og syntese-problematikker, ord-
billedgenkendelse og stavetræning (Flyt kasser, Hop på tuer
Byg huse, Find billeder og Gå i slottet). De fleste aktivi-
teter støttes af lyd og enkelte desuden med billeder. 2 ord-
lister på i alt 1000 ord + egne. CD-ROM skal sidde i drev.

OrtoMedia     OrtoMedia DA MA
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 2-6 SP
8 småprogrammer til brug i skolen.
Alfabetet (bogstavindlæring). Ord og billeder (ordbilledtræ-
ning). Stavelsesdeling (deling i stavelser).
120 almindelige ord (læsetræning). Skatteøen (staveprogram).
Rumskibet (staveprogram). Historien (skriveprogram).
Matematikbogen (regnetræning).

Paint Shop Pro 3.11 + 3.12     JASC, Inc. TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: K 2/10 Niveau: 6-10 LÆ
Et pixel-baseret billedbehandlingsprogram, der understøtter
de gængse fil-formater. Man kan indstille farver, lys, stør-
relse og retning - udmaskere enkelte dele - tilføje grafik,
tekst og filtereffekter. Indeholder skærmdump-funktion og
understøtter TWAIN (f.eks. skanner).
Findes også i shareware-version med alle funktioner.

Papyrus 2 med ordbog     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-7 SP
Et lettilgængeligt tekstbehandlingssystem, der på skærmen
skriver med bogstaver i 4 gange normal størrelse - ordbøger
på op til ca. 3500 ord (fælles/egen), der med enkelt taste-
tryk hentes og gemmes - op til 50 skærmsider tekst - 16 for-
skellige skrifttyper i flere størrelser på printer. Veleg-
net til start i 1. klasse.

Papyrus 3 Trykkeri m ordbog, MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAFLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-7 SP
En forbedret udgave af Papyrus 2. Med rullende tekst gennem
400 linjer. Direkte skift af ordbøger (7000 ord) og fonte.
Indbygget lommeregner. Nem menu-styring og hjælp til alle
funktioner på skærmen. Understøtter direkte PC-Talk og Con-
ept Keyboard. Trykkeri er blevet en del af en programserie
(Helhedstekst, Opgaver og Snak).

Papyrus Ord og Billeder     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-5 SP
Til at lære bogstaver, ord og tal på en sjov måde. Bogsta-
ver, ord, billeder og lyd hjælper børnene med at lære at
læse og tælle. Der er mere end 200 farvebilleder af daglig-
dags ting kombineret med de ord, som trænes. Øvelserne kan
differentieres og bygges op, så de passer til den enkelte
elevs forudsætninger. Man kan selv lægge nye øvelser ind.

Papyrus Tekst og Billeder     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-5 SP
Består af 5 øvelser med forskellig sværhedsgrad og indhold.
1. Undersøg opgavernes indhold ved at bladre mellem dem.
2. Find billedet, der passer til den valgte sætning.
3. Find sætningen til det viste billede.
4. Skriv det manglende ord.    Der medfølger Øvelseseditor
5. Skriv hele sætningen.       til at lave/redigere øvelser.

Papyrus til Windows     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 0-7 SP
Nemt Windows-baseret tekstbehandlingsprogram med ordbank og
sætningsbank (som læreren kan oprette og tilpasse) og snak.
"Toolbar" med de oftest brugte funktioner under menulinjen.
Ordbank (ordbog) i selvstændigt vindue med egen menu.
Sætningsbank, der virker præcis lige som en ordbank.
"Snak" kan læse ord, sætninger og tekster højt (via CD-Ord).

PC-spil TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 2-10
1. Lykke-fugl (man kan til-   4. AIDS-labyrinten (da/eng).
   føje egne emner og ord).   5. Europa-spillet (fra Uffe).
2. Lykkehjulet (fra TV2).     6. Kernekraftværk (som C-64).
3. Sitris (manøvrere falden-  7. Datador (Matador) 2-6 prs.
   de figurer ned på sammen-  8. Sir AddaLot's "Mini" Math
   hængende linjer og blokke.    Adventure (+/- regnespil).

Pingvin Stavning     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS-95 Licens: 5/SKOLE 1 Niveau: 0-2 SP
En pædagogisk indgang til barnets første forståelse og til-
egnelse af bogstavernes og ordenes koder. En indlæring af
bogstaver, ord og begreber. En talende pingvin hjælper om-
sorgsfuldt barnet på vej. Består af 5 øvelser:
1. Lær bogstaverne  -  2. Stav ordet  -  3. Skriv ordet  -
4. Kombinér 0rd og billede  -  5. Flyt rundt på bogstaverne.

Præsentation Designer     IBM TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: MASK 1 Niveau: 8-10
Et program til fremstilling af billeder/tekst, OHP-transpa-
renter og billed-serier. Indeholder tegneprogram, tekstdel
til tekstbilleder, skærmkopieringsdel (billeder fra andre
programmer), historiedel (sammenkæde billeder) og et afvik-
lingsmodul (så udviklede historier kan afvikles på maskiner
uden selve programmet installeret).

PS-4     MIKRO VÆRKSTEDET DA SPROG SP
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE Niveau: 1-10 SP
Værktøj til procesorienteret kreativ skrivning med genrerne
eventyr, robinsonade, novelle og krimi - samt egne genrer.
Skriveværkstedet er opdelt i 4 vinduer til selve historien,
ideer, disposition og beskrivelse. Skriveværkstedet holder
derfor styr på skriveprocessen - og giver eleven struktur
og overblik. Der er mange billeder som inspirationskilde.

Publisher 1, 2, -97, 2000     MICROSOFT TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS/W-95 Licens: MASK 5 Niveau: LÆ 8-10
Et datatryk-program (DTP - DeskTop Publishing) med mange fa-
ciliteter og indbygget vejledning. Mange forskellige kombi-
nationer af tekster, overskrifter, kanter, billeder m.m.
Velegnet til f.eks. spændende opsætning af selvproducerede
elevmaterialer.
Bør udskrives på god printer.

På Flugt Avisen     Politiken/POLINFO OR DA
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 7-10
Ca. 180 artikler om flygtninge i Danmark opdelt i 12 hoved-
afsnit og samlet i et brugervenligt hypertekst-system.
Man kan søge på overskrifter eller foretage fritekstsøgning
globalt på alle tekster - og teksterne kan udprintes.
Politiken har til emnet lavet en avis "På flugt", så diskus-
sionen har fakta at basere sig på (vi har et klassesæt, 28).

Radioaktivitet og Halveringstid - P.Th., INFA FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Er tænkt som et supplement til et undervisningsforløb, hvor
eleverne først med geigertæller har fundet halveringstiden
for Ba-137 (2.6 min), eksperimenteret med 100 terningkast
og fundet en sammenhæng mellem resultaterne. Programmet kan
simulere 100/10.000 kast med 2-25 sidede terninger og afbil-
de resultaterne grafisk.

Reaktionsskema 2000     TIMAIOS SOFT FY
System: WIN-95/NET Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Program beregnet til at eleverne kan træne afstemning af
kemiske reaktionsskemaer. Foruden den direkte træning ved
skærmen, kan der også udprintes opgaveark til eleverne.
Vi har 4 opgavesæt i uorganisk kemi og 1 organisk. Der kan
yderligere købes samlinger fra organisk kemi, ion-kemi
og redoxprocesser.

Red regnskoven     GILI SOFT N/T OR
System: DOS Licens: MASK 1 Niveau: 1-8
Et undervisningsspil, hvor eleven på sin færd gennem by og
regnskov skal samle forskellige ting sammen, finde magiske
krystaller og tegne dem med programmeringssproget LOGO. Alt
sammen for at redde kongen, der er blevet forgiftet af folk
fra savværket, da han vil forhindre regnskoven i at blive
fældet. Anbefalet af Verdensnaturfonden.

Regn med uglen     T.Baunsø, GRIFF MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-7 SP
En serie på 8 programmer i ét, der træner eleverne i antal,
tal- og tabelrækker og de fire regnearter - herunder i reg-
ning med det danske møntsystem. Man kan regulere sværheds-
graden i alle 8 programmer. Eleverne kan bruge mus eller
tastatur, og præsenteres for en flot gennemført skærmgrafik.
 

Regn2(3) - med grafik     Jørgen H.Christiansen TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-10
Elektronisk regneark (20 søjler à 99 (250) linjer), mange
regnefunktioner, betjening ved hjælp af vinduer (mus),
skærmgrafik (søjle-, kurve- og cirkeldiagrammer), udskrift
på printer. Elevhæfter ("Brug Regn2"), introduktionsopgaver
og undervisningsforløb (Projektsamvirket: "Brug Regneark").
En del af dem er kopieret i klassesæt.

Regnegrotten     ORFEUS MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 3-7
I et eventyrligt grotteunivers bliver eleven ført igennem
de 4 regnearters mysterier. Ved at gætte en ligning får man
nøglen til nye grotterum, med tallinjer, talforståelsesopga-
ver m.m. Programmet består af en elevdel med mange opgaver
og en lærerdel (designafsnit), hvor læreren kan lægge nye
opgaver ind. EGA/VGA, evt. mus. Brugervejledning, 20 sider.

Retskrivningsordbogen 2.udg.  DANSK SPROGNÆVN TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: ? Niveau: 3-10 SP
Elektronisk udgave af Retskrivningsordbogem 1996. Giver nye
søgemuligheder after opslagsord og retskrivningsregler. Man
kan søge på fulde bøjningsformer af et ord, med jokertegn,
efter endelser, mønstre af vokaler og konsonanter, ordklas-
se, forkortelser, anagrammer, alfabetisere bagfra m.m. Man
kan føje noter til de enkelte ord. Printe resultater. 32 MB.

Risiko-spillet     FORSIKRINGSOPLYSNINGEN OR
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 7-10
Det kendte brætspil (fra erhvervsugen) omsat til edb. Skal
belyse hverdagens økonomiske risiko for en familie. Hver
spiller får ved start tildelt en "familie" (personer og sco-
ciale forhold) - kan udskrives på printer. Spillevejledning
med forsikringsbetingelser (og evt. grundhæftet "For en sik-
kerheds skyld"). 2 lektioner og 2-4 spillere/maskine.

Rum     Coster Sterup, Bjarne Belhage, ORFEUS BIL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Man kan tegne, designe rumlige figurer i kunstnerisk form,
hvor man udnytter de perspektiviske tegneprincipper. Rumli-
ge byggeblokke placeres i landskaber med et brugervalgt 2-
punktperspektiv. Man kan derefter tegne videre med frihånds-
dekoration af det opbyggede billede i et af de gængse tegne-
programmer. Vejledning + bogen "EDB i billedkunst" (31 si).

Sahel, Sheikens valg     PUF/ORFEUS GE OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Et program om ørkenfolkets kamp mod tørken. Et økologisk si-
mulationsspil over administrationen af Sahel-området, hvor
eleverne har sheikens rolle. Via en række valgsituationer
skal de tage stilling til fordele og ulemper for natur og
befolkning - og træffe beslutninger, som giver stammen mu-
lighed for at overleve. EGA/VGA, mus, manual med opgaver.

Scala MultiMedia Publisher MM/PB100     SCALA Inc. TVÆRFAGLIG
System: DOS + WINDOWS Licens: MASK 60 Niveau: 5-10
Et lettilgængeligt forfatterværktøj til fremstilling af mul-
timediepræsentationer. I løbet af 2 minutter kan man frem-
stille en færdig billedpræsentation med mange forskellige
billedskift. Hurtigt kan tilføjes forklarende billedtekster
også med mange indgangseffekter. (Evt. kan tilføjes mere
avancerede animations-, lyd-, musik- og knap-effekter).

Scooter's Magic Castle     ELECTRONIC ARTS TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: MASK 4 Niveau: 0-3
Et engelsksproget spil for børn, hvor de skal lede drengen
Scooter rundt på et slot og løse forskellige opgaver under-
vejs. Man kan vælge mellem 3 sværhedsgrader - alle opgaver
kan løses ved at pege og klikke med musen.
Installeres på harddisk fra CD-ROM (72 MB HD). Lydkort er
en fordel.

Secrets     MIKRO VÆRKSTEDET EN
System: WINDOWS-95/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 7-10
Secrets er et interaktivt drama udviklet til engelskunder-
visningen i overbygningen. Historien er centreret omkring
en 12 årig drengs forsvinden. Fire episoder med video og
multimedieaktiviteter. Eleven skal spille rollen som jour-
nalist ved Millsford News Group og skal producere 3 slags
nyheder: TV-tekst, radioudsendelse og forsidehistorie.

Se-Lyt-Skriv     Bent B. Thomsen, DATAPRO DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 2-5 SP
Et stavetræningsprogram, hvor eleverne både kan se og høre
ordene (hvis der er isat talemodul - dog "sayfunktion" via
intern pc-højttaler).
Læreren kan selv lave nye ord/sætninger.
 
 

Skoven     Ib Berg & Poul Bjerregaard N/T BI
System: DOS Licens: FRIKOPI Niveau: 4-10
Programmet skal vise, at skoven er en del af et naturligt
kredsløb, som menneskene kan og bør udnytte. Og vise hvor
mange interesser og konflikter, der kan være i skoven.
Indeholder 60 forskellige skærmbilleder med 80 forskellige
fotos. Ordbog med 20 fagudtryk. Et register med 46 ord til
opslag på billeder. Indeholder desuden et spil og en test.

Skriv NU!     MIKRO VÆRKSTEDET DA SPROG SP
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10 SP
En pædagogisk tekstbehandler med en lang række tematiske
billeder og ordlister på både dansk og engelsk (man kan
selv lægge flere ind). Der er engelsk stavekontrol og ind-
bygget engelsk talesyntese. Eleven kan tage udgangspunkt i
billederne, som suppleres med bogstav- og ord-siden. Denne
kobling er et godt afsæt til læsningen og skrivningen.

Skriv ver. 6.6+6.13     Jørgen H. Christiansen TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 5-10
Et mindre tekstbehandlingsprogram, der kan indeholde 250
linjer tekst, selvdefinerede brugerkoder, standardkoder, eg-
ne printerdefinationer, udskrift på skærm eller printer,
flerbrugerløsning (brugernummer 0-15 - tekstnummer A-T og
U, som er DOS-tekst). Indbyggede tekster, der fungerer som
brugervejledning (kan udskiftes).

Skrivning er sundt     MIKRO VÆRKSTEDET DA TVÆRFAGL.
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 2-4 LÆ
Et lille skriveprogram til begynderundervisningens dansk-ak-
tiviteter, hvor eleverne skriver små historier til billeder-
ne - eller til lærere, der vil erhverve sig grundlæggende
færdigheder og viden om, hvordan Windows virker og bruges.
Der er indbygget vejledning til alle funktioner.
 

SOPHOS antivirus     Roskilde AC/LAMB Soft- & Hw  
System: DOS + WINDOWS/NET Licens: 80 Niveau:
PC-værktøj til forebyggelse og bekæmpelse af computervirus.
Installationsprogram (DOS/WIN/NET) og brugervejledning på
Internettet. Ifølge ACU-Roskildes abonnementsordning, tegner
skolen licens på det antal maskiner, softwaren installeres
på. Licensen dækker et tilsvarende antal hjemme-PC'er.
 

SportsPlanner     MIKRO VÆRKSTEDET IDRÆT
System: WINDOWS-98/NET Licens: SKOLE 1 Niveau: 8-10 LÆ
SportsPlanner er et interaktivt planlægnings- og lærings-
væktøj, der støtter og motiverer underviseren, terapeuten
og træneren indenfor boldspil, gymnastik, grundtræning, mo-
torik mm. Ved hjælp at billedobjekter kan der opbygges il-
lustrationer af øvelser med redskaber og figurer, der ses
fra siden eller fra oven.

Spørgeskema ver. 3.0     Riise & Wittendorff TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: KOMMUNE Niveau: 4-10
Til integration af edb i fagene og som redskab til spørge-
skemaundersøgelse f.eks. i forbindelse med projektarbejder.
Man kan udforme og via printer udskrive et spørgeskema om
et hvilket som helst emne. Indkode resultaterne. Derpå kan
man arbejde med resultaterne og udskrive disse såvel skema-
tisk som grafisk.

Start-disketten: Tysk 1     H.T. & M.R., KROGH TY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 6-8(10)
Træningsøvelser i den grundlæggende grammatik. Læreren kan
selv lave opgaver. Opgaverne kan evt. udprintes.
Bestemte- og ubestemte kendeord, adjektivernes endelser,
hjælpeudsagnsord, mådesudsagnsord, regelmæssige udsagnsord,
personlige stedord, ejestedord, forholdsord, mængdetal, or-
denstal, regningsarterne, uret, ugedage, måneder og årstider.

Start-disketten: Tysk 2     H.T. & M.R., KROGH TY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 8-10
Træningsøvelser i den grundlæggende grammatik. Læreren kan
selv lave opgaver. Opgaverne kan evt. udprintes.
Hjælpeudsagnsord, mådesudsagnsord, gængse uregelmæssige ud-
sagnsord, personlige stedord, ejestedord, henførende sted-
ord, tillægsordenes bøjning, gradbøjning, forholdsord med
akkusativ og/eller dativ, passivkonstruktioner.

Stavekursus med tale     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-5 SP
Er både et færdigt program til undervisningsdifferienteret
stavekursus - og et forfatterprogram til fremstilling af
egne staveøvelser og diktater med tale. Læser automatisk op
fra CD-Ord. Man kan vælge hvilke øvelser og på hvilket ni-
veau den enkelte elev skal træne. Eleven får sit eget ID og
kan træne fra harddisk eller fra sin egen diskette.

Staver.dk     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10 SP
Stavekontrol, der lægger sig ind i Word 2000, hvor den både
kan stavekontrollere og analysere ord. Indeholder 550.000
ord og 4.500 bøjede it-ord. Erfaringsmateriale fra indsamle-
de fejltyper. Kan forklare fejltype og udpege fejlen i or-
det. Brugertilpasning til begyndere, øvede og avancerede.
Kan stavelsesdele alle ord. Bøje ord i ordklasse m.m.

Stavetræning     Carsten Borre Larsen, ORFEUS DA SP
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 2-10 SP
Et programkompleks, der indeholder forskellige måder at le-
ge med ord på. Lærer eller elev kan selv indskrive ordlis-
ter og sætninger med ord, der kan bruges i små spil, der
træner ordgenkendelse, vokalgæt, konsonantgæt, læsehastig-
hed m.m.
Brugervejledning.

Stavevejen 1     M. & M. Brandt Jensen, ALINEA DA SP
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 3-8 SP
Et programkompleks bestående af: "Skovhuggeren", finde et
ords stamme. "Løberen", om en stamme har lang eller kort vo-
kal. "Bjergklatreren", kort vokal, der udtales anderledes.
"Fiskeren" de korte vokaler e-æ og ø-y med udtalen æ og ø.
"Skydeteltet" træner alle korte vokaler med anden udtale.
"Labyrinten" ord med enkelt eller dobbelt konsonant.

Stilværkstedet     MIKRO VÆRKSTEDET DA
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 5-10
Fra programserien: Kreativ dansk. Gennemarbejder de væste
unoder i elevernes skriftlige fremstilling. Det er tekstbe-
handling med indbygget udpegning af fejltyper. Eleven skal
selv rette fejlene - efter moden overvejelse. Det retter
bl.a. forkert mellemrum, stavefejl, monotont eller dårligt
sprog, spring i tid, tegnsætning. Med optælling og lix-tal.

Stjernebilleder     ORFEUS via DPG FY GE OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-10
Et astronomisk billedatlas med danske navne og tekster. Be-
står af to programmer:
Stjernehimlen, grafisk database med astronomiske oplysning-
er. Afbildning af stjernehimlen fra forskellige steder.
Stjernebilleder, om stjernebillederne og deres stjerner. Mu-
lighed for opslag fra navneoversigt.

Strålende virkninger     Lil Engström, ORFEUS FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 9-10
Et simuleringsprogram, der illustrerer forskellige typer af
radioaktiv stråling. Programmet supplerer de forsøg med
radioaktive kilder, man risikofrit kan udføre i skolens la-
boratorier.
Det giver indhold til en vigtig debat om stråling.
Brugervejledning (16 sider).

Supermarked     Knud Grosen, DATAPRO TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: (2)5-10
En samling programmer, der til sammen dækker det nødvendige
for at klare driften af et mindre supermarked: Kasseappa-
rat, Kontokort, Varelager og Regnskab.
Projektsamvirket har udgivet et hæfte med et tværligt under-
visningsforløb "BUTIK" for 2.- 4. klasse, der bl.a. benyt-
ter dette program (vi har hæftet på Skovboskolen).

Søg & Find     Dk.SKBF/ORFEUS BIBLIOTEK
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-6
Er en fortsættelse af programmet: "Find en bog".
Eleverne lærer søgning i en almindelig biblioteksdatabase -
og lærer forskellen på simpel søgning og brug af de logiske
operatorer: og-eller-ikke. Søgeresultatet kan bruges til at
finde materiale på skolebiblioteket inden for 10 forskelli-
ge emner: krig, kærlighed, sport m.fl. Skriftlig vejledning.

Tast-Arthur - dansk i comp.   GYLDENDAL/ORFEUS DA DL
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 1-3
Edb-program, der integrerer edb i danskfaget fra de yngste
klassetrin. Eleverne lærer at bruge tasterne i funktionelle
leg-lignende dansk-aktiviteter - Tastaturet, Puslespillet,
Labyrinten og IC-2-togvognene. Læreren har mulighed for at
redigere teksterne, ændre tastaturopsætning, tid m.m.
Indbygget introduktion og hjælpe-guide.

Tastaturøvelser     Randi Riise & Mogens Wittendorff TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 0-3
En test-version, vi har fået stillet til rådighed. Et pro-
gramkompleks bestående af 4 programmer: "Malebog" med farve-
udfyldningsbilleder. "Puslespil" i forskellige sværhedsgra-
der. "Tastaturøvelser" gennemgår hele tastaturet. "Blind-
skrift" med grundstilling, 7 lektioner med mange øvelser og
hastighedsøvelser. Viser anslag pr. minut og fejlprocent.

Tegn og Se ver. 1.4     Leif Gredsted, INFA TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: KOMMUNE Niveau: 3-
Et åbent redskabsprogram til fremstilling af tegnehistorier
i sekvenser af billeder bestående af baggrund, figurer og
talebobler. (Skriftlig vejledning på 93 sider medfølger).
Den pædagogiske baggrund for programmet var en LTG- eller
helhedsmetodisk læsepædagogik med elevfremstillede tekster.
Også til indføring i tegneserie-genren og "billede og edb".

Tegne-Værkstedet     EDUGAME TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-7
Tegneprogram og malebog med musik, lydeffekter, tale, stemp-
ler, "kæder" af varierede figurer, spejleffekter m.m.
Tegningerne kan evt. udprintes.
 
 
 

TegneFilmVærkstedet 1+2     EDUGAME TVÆRFAGLIG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-10
Til kreativt arbejde med fremstilling og redigering af ani-
merede historier. Man kan opbygge scener med farverige bag-
grunde, rekvisitter, aktører, animationer, talebobler (og
lyde, hvis lydkort). Scener kan kædes sammen til en lang hi-
storie. Der medfølger færdige eksempler. Programmet er menu-
styret og nemt at arbejde med.

Tegneserien     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP SPROG
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 0-10 SP
Til kreativ og differentieret udarbejdelse af formulerings-
forløb eller procesorienteret skrivning med billeder. Inde-
holder 40 færdige tegneseriestriber og 330 deltegninger til
1000-vis af nye. Eleverne kan indsætte tale- og tænkebobler
og tekstfelter. Udskrifter i farve/gråtoner - eller kontur
til efterfølgende farvelægning.

Tegneserien 2000     MIKRO VÆRKSTEDET DA SP SPROG
System: WINDOWS-98 Licens: SKOLE 1 Niveau: 0-10 SP
Er en videreudvikling af Tegneserien. Der er flere skabelo-
ner og billeder. Tegningerne kan skaleres uden at de for-
ringes. Taleboblerne kan læses op med CD-Ord 3. Der kan ind-
sættes lyd til figurerne. Man kan tilføje egne billeder.
Hele ens tegneserie kan kopieres over i tekstbehandling til
videre arbejde eller lægges ud på Internettet.

Test din Morgenmad     KELLOGG'S HJ TVÆR
System: WINDOWS/NET Licens: FRIKOPI Niveau: 5-10
Testpersonen plotter ind efter køn og alder. Man vælger fø-
devarer grupperet efter Brød, Frugt & grønt, Mejeri- og Mor-
genmadsprodukter og andet. Angiver mængden. Programmet ud-
regner løbende indhold af kJ, proteiner, fedt, kulhydrater
og fibre. Giver gode råd om mængde og sammensætning.
 

TextBridge OCR 3.05     XEROX CORP. TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: MASK 4 Niveau: 7-10 LÆ
Et OCR-program (Optical Character Recognition), der via en
skanner kan konvertere papir-dokumenter til redigerbare fi-
ler i flere tekstformater (eks. Write, ASCII, WP og Word).
Har en høj genkendelsesprocent og man kan vælge at arbejde
med dansk (+ andre sprogs) stavekontrol slået til.
Programmet understøtter TWAIN og billedsider i TIFF-format.

The New Grolier Multimedia Encyclopedia   r.6 TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: CD 4 Niveau: 7-10
Er et engelsksproget multimedie-leksikon (33.000 artikler),
indeholder den fulde tekst af "Academic American Encyclope-
dia" (21 bind) + ordliste, billeder, kort, animationer, lyd-
effekter/tale/musik, videosekvenser m.m.
Man kan vælge emner ud fra ikoner eller søge globalt ud fra
forskellige kriterier. Billeder/tekst kan udprintes. CD-ROM.

Tinytalk (temp. -39-125 C )     ISLEF+HAGEN AS FY N/T GE BI
System: DOS + WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 3-10
Datalogger i miniatureformat til indsamling af måleværdier.
Kan rumme 1800 måleværdier i intervaller fra 15 minutter
til 360 døgn. Tilsluttes PCen til indprogrammering, on-line
funktion eller overføring af indsamlet data. De medfølgende
programmer kan umiddelbart afbilde data som tabel (til reg-
neark) eller graf. Skriftlig vejledning på engelsk.

Toboline Programaftale     Bo Erlandsen, TOBOLINE DA TY TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95/NET Licens: SKOLE Niveau: 1-9
Lystlæseren: Læsetræning for 1. - 6. klasse. Oplæsning.
Vi skriver: Skriveværksted med billeder til inspiration.
Alle 10: Træning i 10-finger system.
Toboline medie: Til at samle tekst, lyd, billede og video.
Begynd på tysk: Med af- og indspilning af tysk tale.
Tysk i tale: Med test af grammatisk viden.

Transformation     JNT-DATA FY
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 9-10
Hovedmenu med: Spørgsmål og svar, Transformer-kernen (model-
ler), Spændings-transformation, Transformation af spænding
og strømstyrke, Vindingstal og spændings-transformation,
Vejledning til læreren. Programmet er nemt at gå i gang med
for eleven.
 

Tre på række     MIKRO VÆRKSTEDET MA
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 3-10
Et matematikprogram til talbehandling, hvor 2 elever spil-
ler mod hinanden. Til højre på skærmen kommer opgaver i
multiplikation. Eleverne skal så på skift markere facit ved
at placere enten en rød cirkel eller en blå trekant på det
rigtige facit. Den elev, der får tre på række vandret, lod-
ret eller diagonalt, har vundet.

TrylleStaveJagt     EDUGAME DA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-10 SP
Program til fremme af logisk tænkning, hukommelse, stavning
og koordination. Man kan selv lave nye ordlister.
Man skal finde fem nøgler så hurtigt som muligt. Det gøres
ved at samle bogstaver, der danner ord, samtidig med at man
må forsvare sig mod den gale professor Grumses robotter.
Valg af sværhedsgrad. Selvkørende demonstration (med tale).

Tæl og Læg Sammen     EDUGAME MA
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 0-3 SP
Består af fem omhyggeligt strukturerede undervisningsøvel-
ser til tidlig tal-lære. * (opg. 1+2) tælle objekter, (dyr)
tælle, (tog) tælle og simpel addition, (edderkop) mere avan-
cerede tælle- og lægge-sammen-opgaver.
I lærerafsnittet tilpasses talinterval (1-20), antal spørgs-
mål i hver opgave (1-10) og hvornår hjælp gives.

TænkeTavle     R. G. Marriott, ORFEUS DA SPROG
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-10
Et kreativt skriveværktøj og planlægningsværktøj. Det rummer
mulighed for strukturering af tænkning og skrivning, der
minder om et træs forgreninger.
Programmet fremstår som en workshop, hvor man kan organise-
re ideer og noter.
Til fag med procesorienteret skrivning.

Vandvid     Bent B. Andreasen, ORFEUS N/T BI OR
System: DOS Licens: SKOLE Niveau: 4-10
Programmet kan inddrages i arbejdet med vand og vandforure-
ning - det er et ekspertsystem, der bruges til at behandle
de data, eleverne har indsamlet i felten.
Med programmet følger materiale og anvisninger vedrørende
tilrettelæggelse og gennemførelse af emnet (lærervejledning
elevvejledning og kopiark)

Vejtavler     MIKRO VÆRKSTEDET TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: SKOLE 1 Niveau: 1-10
Indeholder billeder af 144 vejtavler med tilhørende tekst,
der forklarer tavlens betydning. Billede og tekst kan ud-
skrives. Man kan bladre frit - eller søge på tavletekst
eller vejdirektoratets officielle nummerering.
Indeholder en spildel, hvor man skal finde den rigtige tav-
le til den viste tekst - eller omvendt (highscore liste).

Vikingesagaen     ORFEUS TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS/NET Licens: SKOLE Niveau: 4-7
Interaktiv CD-ROM, der kombinerer en sørejse til datidens
kendte vikingebyer med små opgaver, spilleren skal løse for
at gennemføre rejsen. Spilleren får til opgave at være "med-
skriver" på hele rejseforløbet. Der skal skrives dagbog/log-
bog over begivenhederne og handles med de medbragte varer.
Indeholder indeks og stikord til hjælp for "sagaskriveren".

Volmers Videnskabshus     EDMARK CORP N/T TVÆRFAGL.
System: DOS + WINDOWS Licens: MASK 1 Niveau: 0-3
Et børnevenligt undervisningsprogram, hvor animerede tegnin-
ger og opmuntrende dansk tale gør det sjovt at udforske vi-
denskabelige emner. Dyre- og planteliv året rundt omkring
Agernsøen. Gruppere ting efter fælles træk på sorteringssta-
tion. Lave vejr på en vejrmaskine. Arrangere enkeltbilleder
til en film. Konstruere maskiner og legetøj i værkstedet.

Windows Draw 3.0 + OLE, DK     MicroGrafx TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: K 2/10 Niveau: 7-10 LÆ
Et tegne- og DTP-program på dansk og som er let at lære at
betjene. Der medfølger eksempler på færdige opsætninger, 50
skrifter og ca. 2800 ClipArt tegninger (bl.a. nordiske).
Mange funktioner og effekter. Import/eksport af filer fra
bl.a. Paintbrush, WordPerfect og Excel.
Skriftlig vejledning.

Word Wizard 1.1     LAWRENCE PRODUCTIONS EN
System: WINDOWS Licens: SKOLE Niveau: 7-10
Mind Castle: Spell of the Word Wizard. Et strategispil, der
skal styrke elevens stavefærdigheder og udvide ordforrådet.
I toppen af et tårn har en troldmand forvandlet dig til en
frø. For at blive til menneske igen skal du løse alle told-
mandens gåder og finde den magiske dør inden for 2 timer.
Et spil tager ca. 30 minutter.

WordPerfect 6.0 DK (b-DOS og a-WIN)     WP TVÆRFAGLIG
System: DOS + WINDOWS Licens: MASK 32 Niveau: 3-10
Det tekstbehandlingsprogram, som Skovboskolen har besluttet
at satse på til tekstbehandling. Elever og lærere har her
fået et tekstbehandlingsværktøj, der opfylder alle de pro-
fessionelle krav, man kan stille til et sådant - og som og-
så i stor udstrækning anvendes uden for skolen. (1994)
Med engelsk stave- og grammatikkontrol.

WordPerfect Suite 2000 DK     COREL CORP. TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS-95 Licens: SKOLE Niveau: 3-10
En office pakke, der indeholder intuitiv tekstbehandling,
regneark (Quatro Pro 9), præsentation og billedredigering
(Photo House).
Med Internet-værktøjer til WWW-publicering og præsentation.
Corel Academic licensen dækker fri anvendelse på alle sko-
lens pc'er (også adm.) og lærernes private pc'er.

Worksheet     WorksheetFactory.com MA EN
System: WINDOWS-95 Licens: REG/FRI Niveau: LÆRER
* Mathematics Worksheet Factory Deluxe ver. 2.0.0.5 Reg. Til
hurtigt og nemt at designe og udskrive opgaveark til elever-
ne - og facitark til læreren. Mange opgavetyper, sværheds-
grader og layout (Algebra, tal, brøker, tabeller, procent,
geometri, grafer m.m.). Færdige ark kan gemmes og hentes.
* Word Search Factory ver. 2.00.1 freeware. Til engelsk.

Zapp til Europa  CO-INDUSTRI/DANSK INDUSTRI TVÆRFAGLIG
System: WINDOWS Licens: CD 1 Niveau: 8-10
Et interaktivt multimedieprogram om Europa og EU. Består af
2600 siders tekst, mere end 700 billeder og 50 minutters vi-
deo-sekvenser - opdelt i 16 baser: Udfordring, Ud i Europa,
Skarpe skud, Europas historie, Tæt på EU, Valutakrisen, Par-
tiernes Europa-politik, Synspunkter, Fremtiden. Bag om Maas-
tricht, Magt og indflydelse, EU i tal, Traktat mm. En CD-ROM

Skovboskolen abonnerer på "Ahorn Science Univers". Et web-sted der indehold et væld af artikler, undervisningsforløb og materialer især henvendt til fagene Fysik og Natur/teknik. Se: www.ahorn.dk (kræver brugernavn og adgangskode).

AbiWord - et lille Windowsbaseret og Word-lignende tekstbehandlingsprogram med dansk brugerflade og ordbog (freeware) kan bruges på resurse-svage computere (kan gemme i DOC-format).

OpenOffice - stor kontorpakke med dansk brugerflade med Word-lignende tekstbehandlingsprogram med dansk ordbog, regneark, præsentation, tegnefunktion og HTML-redigering (freeware).


Sidst opdateret den 10. august 2009