SLUSEN

Et specialpædagogisk tilbud
for indskolingen i
Skovbo kommune

SLUSEN er et tilbud for Skovbo kommunes børn, der har brug for støtte, når barnet starter sin skolegang.
SLUSEN ligger på
Skovboskolen
Halvejen 2, 4632 Bjæverskov.

I SLUSEN rummer vi børn, der har brug for at blive styrket og udvikle sig indenfor:

At lære egne og andres grænser.
At få styrket sit selvværd.
At få styrket sin opfattelse af omverdenen.
At få udviklet sit sprog.
At få udviklet sin motorik.

Jeres barn kan være i SLUSEN i op til to år. Barnet kommer videre i skolesystemet, når det er klar til det.

Visitationen foretages af Børne og FamilieRådgivningen (BFR).

Følgende skal være opfyldt, for at barnet kan optages i SLUSEN:

Der skal foreligge en forældreaccept.

Barnets vanskeligheder og behov skal være undersøgt og beskrevet af BFR.

For at have sit barn i SLUSEN,
skal man ikke kun sige ja med sin mund,
men også med sit hjerte.

I SLUSEN møder vi hver dag klokken 8.05 - 12.50.

I SLUSEN er ansat to pædagoger og en lærer:
Vi har et tæt samarbejde med:
Psykologer
Talepædagoger
Sagsbehandlere
Ekstra motoriklærere.

I SLUSEN arbejder vi med en fast struktur og en forudsigelig dag, hvor vi stiller krav samtidig med, at vi støtter barnet i alle aktiviteter.

I SLUSEN arbejder vi med:
• Barnets verden.
• Barnets selvværd.
• Barnets krop og sanser.
• Barnets forberedelse til skolen.

Vi tager udgangspunkt i barnets spor og arbejder med:
• Temaer
• Projekter
• Kreative ting
• Spændende og sjove input, så børnene får en AHA-oplevelse.

Før jeres barn starter i SLUSEN
kommer vi på et hjemmebesøg,
så vi kan møde barnet i dets vante omgivelser.

I SLUSEN forventer vi, at forældrene er nysgerrige omkring barnets udvikling og bakker op omkring det, barnet er ved at lære.
Vi forventer, at I samarbejder omkring jeres barn og er imødekommende i forhold til de krav, vi sætter i SLUSEN, f.eks. vores krav om madpakke og formiddagsfrugt.

Barnets fundament er en forudsætning for at kunne lære og trives gennem styrkelse af barnets selvværd.

Det er SLUSENs vigtigste opgave at arbejde med at styrke barnets fundament.

Eksempel på skema:

LEKTION MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
08.05 Godmorgen. Vi taler om dato, vejr og årstid. Sang/rim/remse. Godmorgen. Vi taler om dato, vejr og årstid. Sang/rim/remse. Godmorgen. Vi går på biblioteket. Godmorgen. Vi taler om dato, vejr og årstid. Sang/rim/remse. Godmorgen. Vi taler om dato, vejr og årstid. Sang/rim/remse.
  Vi arbejder i grupper Vi arbejder i grupper/tænke selv Vi arbejder i grupper Vi arbejder i grupper/tænke selv Sang og musik
09.35 Frugt Frugt Frugt Frugt Frugt
  Vi tager på tur ud i det blå Idræt Legeplads Legeplads 3 værksteder: Billedværksted
    Husk: skiftetøj og håndklæde og rene underbukser Lygteværksted


Legeværksted
Fodmotorik Malerværksted

Bage/råkost
værksted =
  Husk: Tøj efter vejret Frokost Frokost Frokost Ingen madpakker
  Fællestime Legeplads Fællestime Fællestime Legeplads
12.50 Fri Fri Fri Fri God weekend


Sidst opdateret den 27. maj 2004