Skovboskolen skal have karakterbog

Skovboskolen laver for første gang en stor brugerundersøgelse, der skal klarlægge hvordan forældrene opfatter det samlede serviceniveau på deres børns folkeskole.

   Skovboskolens leder Bent Elhegn har sammen med
  skolens øvrige medarbejdere og skolebestyrelsen i-
  værksat en stor brugerundersøgelse, hvis resultat skal
  hjælpe med til, at Skovboskolen udvikles i tråd med
  brugernes ønsker.
Skovbo: - Der sker aldrig noget på Skovbo-skolen.
Sådan lød det fra en af forældrene på et kontaktforældremøde i maj på Skovbo-skolen og den mundtlige røffel var den direkte hændelse, som skoleleder Bent Elhegn nævner, når han skal forklare baggrunden for, at samtlige 471 elever på Skovboskolen på mandag får et omfattende spørgeskema med hjem i skoletasken.
- Min første reaktion efter mødet var, at selvølgelig sker der noget på vores skole, men det fik mig samtidigt til at stille spørgsmålet, om vi også får sagt godt nok, hvad det er vi går og laver, for eksempel, når vi har erhvervsuge, som den der er i gang netop nu, siger Bent Elhegn, der derfor tog handsken op med den daværende formand for skolebestyrelsen og satte det ind-ledende arbejde til spørgeskemaunder-søgelsen i gang.
- Vi vil tage temperaturen på, hvordan skolens brugere opfatter deres skole og vi håber på, at den vil give nogle indikationer på, hvad vi gør godt og hvad vi skal være bedre til, så Skovboskolen samlet set kan udvikle sig til en bedre folkeskole, siger Bent Elhegn om undersøgelsens formål.
Det er både skolens medarbejdere, bestyrelse og ledelse, der står beslutningen om at lave brugerundersøgelsen, som også har baggrund i den igangværende indholdsdebat om hele Skovbo Kommunes folkeskolestruktur.

Anonym besvarelse
Spørgeskemaet stiller godt 35 spørgsmål, der er udformet som udsagn, som forældrene skal tage stilling til, hvor enige eller uenige de er i.
Et udsagn lyder eksempelvis »Skolens undervisningsmidler er tidssvarende« og forældrene har så fem svarmuligheder og en »ved ikke«-firkant at sætte kryds i. Til sidst skal forældrene desuden nævne tre ting, de synes, der er positivt ved Skovboskolen og tre ting, der kunne være bedre.
Spørgesmemaet er anonymt, men opdelt i de forskellige klassetrin, så man kan vurdere hvilke holdninger, der er generelle og hvilke der gør sig gældende på enkelte klassetrin, forklarer Bent Elhegn.
Forældrene har en uge til at returnere skemaerne og hvis skolen får mellem 50 og 60 procent af dem tilbage, vil Bent Elhegn betragte det som et flot resultat.
Det er første gang Skovboskolen laver en så omfattende undersøgelse af brugernes holdning til deres skole og derfor betegner Bent Elhegn da også inititaivet som et forsøg for skolen selv.
- Det skulle gerne give noget erfaring i, hvordan man bedst gør sådan noget og hvor vi denne gang har vi spurgt bredt, kan vi næste gang gå dybere ned i enkelte emner, siger han.
Derfor er der også planen, at gøre brugerundersøgelsen til en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom det er drøftet at lave en tilsvarende undersøgelse, hvor det er de reelle brugere, eleverne, der skal give skolen karakterer.


Fra: Dagbladet - schnack - lørdag den 29. november 2003.         Foto: Jens Wollesen.


Sidst opdateret den 30. december 2008