Bjæverskov 06.08.2004
SKOVBOSKOLEN
STÅR STADIG
logo
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
skovboskolen@skovbo.dk
www.skovboskolen.dk

Det emmer af liv bag skolens tykke mure

På et velbesøgt forældremøde torsdag d. 5 august på Skovboskolen gennemgik skoleleder Bent Elhegn og skolebestyrelsesformand Dan Oddershede visionerne for en fleksibel og inkluderende skole.
På Skovboskolen har man konkretiseret sine delmål i respekt for Skovbo Kommunes visioner:

  • Der skal skabes et fleksibelt læringsmiljø
  • Eleverne skal kvalificeres fagligt, kreativt og socialt til et samfund i stadig udvikling
  • Der skal være et professionelt samarbejde mellem skolen og hjemmet
  • Børnene skal opdrages til demokrati

De første konkrete tiltag er, at skolen nu er opdelt i 4 afdelinger.
Indskoling A, Indskoling B, mellemtrin og udskoling.
Lærerne arbejder i selvstyrende teams, og i den forbindelse skal alle lærere gennem 2 kursusdage i gruppers samarbejdsrelationer.
Timeressourcerne er lagt ud i afdelingsteamene, der således selv planlægger og udfører specialundervisning, to-sprogsundervisning og vikardækning når lærere er på kurser, lejrskoler osv.

I børnehaveklasserne og 1. klasserne vil der være medarbejdere fra SFO med i en del af undervisningen.

Et socialt delmål er, at Skovboskolen ikke vil have mobning og der er derfor udarbejdet en mobbehandleplan. Der indføres elevsamtaler i alle klasser, og i 0. – 3. klasse arbejdes med den såkaldte ”Helle Højby model”.


NY LEGEPLADS

Høstfest og legepladsdag lørdag den 21. august –
Kom og giv et nap med

Ikke kun bag murene sker der noget. Skovboskolens legeplads skal renoveres, der skal skabes bedre mulighed for børnenes fysiske og kreative udfoldelser. Formand for SFO-forældreråd Henrik Agner og SFO-leder Bente Bøgh Kamp gennemgik det spændende projekt.

Før man kan komme i gang, skal en del af de gamle legeredskaber rives ned. Der er derfor brug for, at så mange som muligt møder op og hjælper med nedrivningen, så pengene kan bruges på at sætte nye legeredskaber op til børnene i stedet for at pengene bruges til at betale en entreprenør for at rive ned.


Sidst opdateret den 6. august 2004