Skovbo
Fra Dagsordener & Referater
Skovbo.dk

Økonomiudvalgets møde den 14. november 2005
Etablering af lysstyringsrelæer på Skovboskolen

REDEGØRELSE:
Skovboskolen søger i brev af 21.9.2005 og efterfølgende ansøgning til Agenda 21-puljen om tilskud på kr. 50.000 til etablering af lysstyringsrelæer på gangene på Skovboskolen.
Brev og ansøgning ligger i sagen.

Agenda 21-udvalget har behandlet brev og ansøgning på deres møde den 5.10.2005, sag nr. 10. Udvalget besluttede at henvise ansøgningen til Økonomiudvalget, idet bl.a. Vemmedrupskolen tidligere har fået bevilget lån til energibesparelser. Lånet er efterfølgende blevet tilbagebetalt via driftsbesparelser.

ØKONOMI:
Der vil blive opsat 5 automatiske lys- og bevægefølere til gangbelysning á kr. 10.000 pr. stk.
Skolen har beregnet, at der forventes en årlig besparelse svarende til ca. 2/3 af nuværende el-forbrug. Besparelsen svarer til ca. kr. 24.000 pr. år.

Der er ikke i budget 2005 afsat midler til dette projekt.

INDSTILLING:
Agenda 21-udvalget indstiller:

  • at Skovboskolen bevilges et lån på kr. 50.000 til etablering af lysstyringsrelæer på gangene,
  • at lånet tilbagebetales over 3 år i form af driftsbesparelser.Sidst opdateret den 15. november 2005