Skole- og SFO budgetter bliver ét

Skolebestyrelsen på Skovboskolen vil ikke være med til at finansiere et underskud på én million - løsningen bliver sandsynligvis at slå budgetrammerne sammen for skole og SFO.

Bjæverskov: Skolebestyrelsen på Skovboskolen i Bjæverskov har ikke lyst til at acceptere det krav om selv at finansiere et overskud på 1 million kroner, som skolen blev pålagt i januar af Skovbos kommunalbestyrelse. Millionbeløbet overstiger de tilladte 4 procent af det samlede budget for skolen, og kommunalbestyrelsen har i første omgang afslået at hjælpe Skovboskolen med at afvikle dette underskud.

I et brev har bestyrelsen gjort opmærksom på, at overskridelserne primært forekommer på personalebudgettet, hvor skolebestyrelsen ikke har nogen indflydelse.

Selv om underskuddet skal afvikles over flere år, mener bestyrelsen, at kravet vil efterlade et uacceptabelt begrænset økonomisk råderum, som vil skade elevernes tarv. Derfor har bestyrelsen bedt kommunalbestyrelsen om at genoverveje sin beslutning - og nu har økonomiudvalget studeret sagen påny.

Overførsler
Resultatet er blevet et forslag om en ny principiel måde at ordne regnskaber på, når det gælder folkeskolerne i Skovbo Kommune. Nemlig, at overførslerne ved årsskiftet for henholdsvis den enkelte skole selv og dens SFO slås sammen.
- På Skovboskolen er der et underskud på 1 million på selve skolen, mens der er 1,3 millioner til overførsel på SFO'ens budget. SFO'en er en del af skolen. Vi indstiller i økonomiudvalget, at der indføres et nyt princip, så at alle skolernes budgetrammer sammenlægges med deres pågældende SFO'ers budgetrammer, så det sker med virkning fra den 1. januar 2006. Der bliver således kun én budgetramme fremover; det har vi ikke haft før, forklarer formand for økonomiudvalget, borgmester Ole Hansen (V).

- Det er vel også sådan, at hvis man for eksempel laver en legeplads på en skole, så kommer det hele skolen til gode, dvs. inklusive SFO'en, tilføjer han.

Ansvaret
Den nye løsning indebærer også, at der kan komme ændringer af de forskellige ansættelseskontrakter ud af det, siger Ole Hansen. Det gælder, når der har været udarbejdet kontrakter med skolen og SFO'en hver for sig, forklarer han.

I brevet fra skolebestyrelsen på Skovboskolen står der, at bestyrelsen anerkender sit ansvar for at føre tilsyn med skolens budgetter, og nævner, at overskridelserne findes på personalebudgettet "med flere ufinansierede ansættelser".

Men samtidigt antager skolebestyrelsen, at kommunen har et overordnet ansvar for netop denne del af budgettet "og burde have grebet ind, ikke mindst da overskridelserne er akkumuleret over ganske få regnskabsår", som det hedder i brevet.

Uheldige dispositioner
Skolebestyrelsen skyder også på den tidligere skoleledelse:

"Skolebestyrelsen beklager den tidligere skoleledelses uheldige dispositioner og eventuelt manglende økonomiske dømmekraft", hedder det.

I øvrigt nævnes det i brevet, at skolebestyrelsen har iværksat en del initiativer såsom energibesparelser og forældreassistance, samt at man er gået med til at medfinansiere renoveringen af skolens legeplads.

Sagen om sammenlægning af skole- og SFO budgetter i Skovbo skal op i kommunalbestyrelsen.

Fra: Dagbladet - Agnete Vistar (vistar) - torsdag den 16. marts 2006.


Sidst opdateret den 13. juli 2008