Elever tilfredse på Skovboskolen

Dog findes en mindre grupper elever, der har været udsat for mobning, viser en undervisningsmiljø-undersøgelse.

Bjæverskov: På Skovboskolen er resultaterne indløbet fra en undervisningsmiljø-vurdering blandt eleverne i 5. til og med 9. klasse, og skoleledelsen og lærerne er i fuld gang med at drøfte besvarelserne.

Det gennemgående træk i undersøgelsen er, at børnene generelt trives på Skovboskolen , hvor 80 procent svarer, at de er glade for at gå på skolen. Det samme gælder holdningen til lærerne på skolen - eleverne er overvejende positive.

Også forholdet til klassekammeraterne er generelt fint - tre ud af fire (74 procent) har mere end fem kammerater i klassen og føler desuden, at kammeraterne kan lide den person, man er. Men en mindre gruppe - under 10 procent - har ifølge besvarelserne udsat for mobning. Det er for mange, skriver skoleleder Henrik Marker i skolebladet "Kontakten", også selv om det ikke er så mange elever.

- Vi har en mobbeplan på skolen, og jeg vil indskærpe over for personalet, at vi skal bruge den, hvis der opstår problemer. Vi har også ressourcepersoner blandt personalet, som man kan trække på. Akkurat ligesom tolerancegrænsen skal være lav, hvis der tales grimt, skal der være en klar markering af, at mobning er uønsket på skolen, skriver Henrik Marker.

Skolen fortsætter med at tygge sig gennem resultaterne fra undersøgelsen, og planen er, at man drøfter en handlingsplan på et kommende møde. Når handlingsplanen en dag ligger klar, vil den kunne studeres på skolens hjemmeside www.skovboskolen.dk.

Næste møde finder sted den 30. marts, hvor såvel personale som elever og skolebestyrelse vil være repræsenteret.

Fra: Dagbladet - Agnete Vistar (vistar) - lørdag den 1. april 2006.


Sidst opdateret den 13. juli 2008