Skovbo
Fra Dagsordener & Referater
Skovbo.dk

Børne- og Kulturudvalgets møde den 20. juni 2006
Folkeskolens udviklingspulje 2006

REDEGØRELSE:
Skolerne har fremsendt vedlagte 10 ansøgninger, i alt kr. 291.574, til folkeskolens udviklingspulje.
Med henvisning til restpuljebeløbet, kr. 170.500, har skoleledergruppen i møde d. 23.5.2006 prioriteret nedenstående 6 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 180.650.
Den enkelte skole er medfinansierende med samme beløb, som der søges.
Projekterne indgår i skolernes indsatsområder, der er iværksat for at kunne leve op til de overordnede kommunale mål på folkeskoleområdet.

Skovboskolen:
1. Fortsættelse af støtte-/samtalegruppe i indskolingen "Sølvminen" 46.000 kr
Borup Skole:
2. Fagligt udviklingsarbejde i Dansk og matematik 20.000 kr
3. International projektuge "Hele Verden i Borup" uge 41 2006 30.000 kr
Ejby Skole:
4. Afholdelse af pædagogisk weekend, hvor indholdet vi være teamarbejde/teambuilding indenfor og på tværs af faggrupperne 44.850 kr
Gørslev Skole:
5. Fortsættelse af indsats om Læringsstile. Kursus for to ressourcepersoner (Kursets samlede pris er kr. 17.000, hvoraf Gørslev Skole har mulighed for at medfinansiere kr. 4.200) 12.800 kr
Vemmedrupskolen:
6. Fortsættelse af skolens arbejde med forebyggende indsats overfor elever med særlige behov og holddannelse. Pædagogisk døgn med indsatsområde Adfærd, kontakt og trivsel 27.000 kr
I alt prioriteret:

Herudover foreligger følgende ansøgninger:

180.650 kr
Borup Skole:
7. Videreudvikling af det naturvidenskabelige fagområde - fysiske anskaffelser 30.000 kr
Ejby Skole:
8. Kursusdeltagelse og indførelse af AKT (adfært, kontakt og trivsel)-lærer 20.000 kr
9. Motionsfremmende aktiviteter. Multibane til motion i skole/SFO 15.500 kr
Gørslev Skole:
10. Projekt "Handleplan for bedre Læsefærdigheder på begyndertrinnet" 45.424 kr

ØKONOMI:
Folkeskolens udviklingspulje 2006 udgør i alt kr. 435.000.
Af beløbet er følgende disponeret:
Projekt Sund Mad kr. 150.000
Øget lektionslængde - Musikskolen kr. 37.000
Drift Ungdomsråd kr. 50.000
Udviklingsprojekt Borup SFO kr. 27.500
Restpulje kr. 70.500
Prioriterede ansøgninger i alt kr. 180.650
Merforbrug i forhold til restpuljen kr. 10.150
Der er herudover overført kr. 57.000 fra år 2005.
Beløbet, kr. 150.000, til projekt Sund Mad er ikke udmøntet.

Bilag: Skolernes ansøgninger.

INDSTILLING:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:
  • at de 6 prioriterede ansøgninger godkendes,
  • at merforbruget, kr. 10.150, i forhold til restpuljen dækkes af overført restbeløb fra 2005

AFGØRELSE:
Godkendt som indstillet.


Sidst opdateret den 24. juni 2006