Skovbo

Nyt fra Skovbo Kommunalbestyrelses
møde den 27. juni 2006Takstforhøjelse fordeles på SFO 1 og 2

Skovbos politikere har lyttet til forældreprotest mod en forhøjelse af SFO 2-taksten for 3. klasserne. I stedet for at sætte taksten på SFO 2 op med 575 kr. til 1095 kr. pr måned, deles forhøjelsen ud på både SFO 1 og SFO 2, så alle forældre med børn i SFO fra den 1. august i år får en takststigning. Forhøjelsen bliver på 90 kr. om måneden.

Skovbo Kommunalbestyrelse besluttede på deres møde i maj efter en indstilling fra Børne- og Kulturudvalget, at forældre med børn i de nuværende 2. klasser skulle fortsætte med at betale SFO 1-takst, når deres børn kom i 3. klasse. Takstforhøjelsen, der vil indbringe Skovbo Kommune ca. 700.000 kr., skulle være med til at nedbringe en budgetoverskridelse på 1,8 mio. kr., som primært er sket på børnepasningsområdet.

Beslutningen om takstforhøjelsen fik imidlertid forældre til kommende 3. klasser på Ejby Skole til at indsamle protester til Kommunalbestyrelsen, fordi de mente, at takstforhøjelsen urimeligt ramte en lille gruppe forældre.

Formanden for Børne- og Kulturudvalget, Hans Henning Andersen (V), siger om sagen:

- Vi har behandlet sagen og er nu nået frem til en mere retfærdig og solidarisk fordeling af den kommende takstforhøjelse. Vi kan sådan set godt forstå forældrenes utilfredshed med den oprindelige beslutning, men vi havde i den oprindelige beslutning taget forskud på den takst, vi forventer bliver gældende i ny Køge.

Med Kommunalbestyrelsens nye beslutning er de forældre, der har børn i de nuværende 2. klasser, for juli måned blevet opkrævet for meget. Dette vil blive refunderet med regningen for august 2006.


Taksterne per måned fra 1. august 2006 - 31. december 2006 ændres således til:

SFO I med morgenpasning kr. 1.491,-
SFO I uden morgenpasning kr. 1.185,-

SFO II - 3. - 4. klasse

kr.

610,-
SFO II - 5. - 7. klasse kr. 327,-


Sidst opdateret den 5. juli 2006