Nye veje for skolernes madordninger

Flere skoler har måtte sætte deres madordninger i bero, fordi transportudgifterne blev for høje - på Skovboskolen fandt man en ny løsning.

Skovbo: Børne- og kulturudvalget har netop besluttet at fordele de 150.000 kroner, der er sat af i udviklingspuljen til projekt SUND mad på skolerne. Det sker i forhold til elevtallet på de fem folkeskoler i den nuværende kommune - men det ser ud til, at man på to af skolerne ikke får noget udbytte i form af sund mad fra pengene; i hvert fald ikke lige nu.

Det forholder sig nemlig sådan, at madordningerne er ret forskellige fra skole til skole i kommunen. To af skolerne har den 1. august måttet stille deres madordninger i bero med den begrundelse, at transportudgifterne bevirkede, at priserne på maden blev for høj. Det drejer sig om Gørslev Skole og Vemmedrupskolen.

En tredje skole, Skovboskolen, har droppet leveringen af mad fra KRAM af samme årsag - nemlig at transportudgifterne var for høje. Men Skovboskolen har til gengæld fundet sig en anden løsning, nemlig at få maden leveret fra Den Glade Bager i Borup-centret. Samme system har i øvrigt Borup Skole.


For få elever

Ejby Skole fortsætter med at få mad leveret fra Enhedsplejen i Skovbo Kommune. Der kan vælges varmt/koldt efter en madplan for én måned ad gangen - én ret koster 12 kroner.

På Gørslev Skole foretæller sekretær Berit Lykke Blond, der har været tovholder på madordningen indtil sommerferien, at der i gennemsnit kun var 10 børn om dagen, der benyttede sig af madordningen sidste skoleår. I alt er der ca. 90 børn på skolen, så ordningen kunne ganske enkelt ikke bære.

- Vi fik mad fra KRAM, og de tog 60-70 kroner om dagen for levering af maden, som kom oveni, så det endte med at blive en bekostelig affære. Det kunne ikke løbe rundt. Situationen ville have været en helt anden, hvis halvdelen af eleverne havde valgt at benytte sig af ordningen, siger Berit Lykke Blond.


En glad bager

På Skovboskolen benyttede man sig tidligere af KRAM.

- Men KRAM's transportudgifter blev for dyre. De startede med at lægge ud med et tilbud på 350 kroner, som de så satte ned til 175 kroner, men det har vi ikke råd til. Det kunne jo hurtigt løbe op, når vi fik maden leveret tre gange om ugen, og vi er nu gået over til at få leveret maden fra Den Glade Bager i Borup. Transportprisen er inkluderet i priserne der. Vi er meget tilfredse med ordningen efter den første måneds tid, vi har benyttet os af bageren, beretter skoleleder Henrik Marker.

På skolen er det - sådan jævnt fordelt - mellem 110 og 130 elever, der benytter sig af madordningen. Eleverne kan vældig godt lide maden fra bageren, der også indeholder sunde ting. I alt er der i dag 515 elever på Skovboskolen, så det er mindst hver femte elev, der benytter sig af ordningen.


Overskuddet

- Og så kan du godt skrive, at overskuddet fra madordningen har kunnet anvendes. Eleverne her på skolen får selv lov til at disponere over overskuddet, som er blev brugt til seks klapborde og stole, som står rundt om på skolen. Der kan man sidde og spise maden, og i øvrigt anvende møblerne, når man er i gang med projektarbejde osv., forklarer Henrik Marker.

Skolelederen beskriver priserne hos bageren som rimelige; desuden får skolen en god behandling. Det er sekretæren og pedellen, der står for salg af maden i et lokale i underetagen, hvorfra der sælges i 10 og 12 frikvarteret.

På Vemmedrupskolen benyttede man sig tidligere af KRAM, og også her syntes man, at transportudgifterne blev for høje. I gennemsnit benyttede ca. 30 elever sig af ordningen, men det vekslede i øvrigt meget fra dag til dag - fredagen var altid den dag, der var mest run på maden. Men det ser ikke ud til, at der procentvis var ret mange flere, der benyttede sig af madordningen, end det var tilfældet på Gørslev Skole. Der var knap 300 elever på Vemmedrupskolen sidste år.

På Vemmedrupskolen arbejder man nu på en ny madordning.

Fra: Dagbladet - tirsdag den 10. oktober 2006.


Sidst opdateret den 12. oktober 2006