Pressemeddelelse:

Køge Kommune iværksætter vagttilsyn
på skoler og institutioner i sommerferien




Indbrud, tyverier og hærværk er desværre forhold, som kommunens ferielukkede skoler er særligt udsat for i sommerperioden. Køge Kommune overgik ved indgangen til 2007 fra at være fuldt forsikringsdækket mod skader - til på mange områder at være selvforsikrede, hvilket kræver et nyt, målrettet, og mere forebyggende fokus omkring de skader der løbende sker.

Som en del af den forebyggende indsats har kommunens risikokoordinator indgået aftale med privat vagtfirma om tilsyn på kommunens ferielukkede skoler. De professionelle og uddannede vagter vil dagligt være synlige på skolerne, og ved den præventive tilstedeværelse begrænse risikoen for hærværk og indbrud.

Borgmester, Marie Stærke, udtaler: Vores nye forsikringspolitik i kommunen bevirker, at vi nu skal tænke nyt i forhold til at begrænse antallet af skader, og alene det er naturligvis en positiv udvikling. Her tænker jeg ikke kun på muligheden for en positiv økonomisk effekt, men sandelig også muligheden for at kunne forbedre trygheden for vore borgere og medarbejdere i kommunen. Initiativet med vagttilsyn på skolerne i sommerferien er en del af opstarten på vores forebyggelses-strategi, men vi er i fuld gang med yderligere tiltag…

Yderligere information fås hos Søren Bo Lyderik, risikokoordinator,
Køge Kommune - Drift og Anlæg, Tlf. 56 67 68 22.


Sidst opdateret den 26. juni 2007