Retorik og praksis i Køge Kommune
af: Kenn Klinthøj, Menigt Skolebestyrelsesmedlem på Skovboskolen,
bragt i xx onsdag den 9. januar 2008.

   Kenn Birger Klinthøj
I anledning af at Skolebestyrelsen på Skovboskolen har modtaget Køge Kommunes Agenda-21 pris, føler jeg behov for at sætte nogle relationer om politik, bæredygtighed, økologi, økologisk mad i relief som det ser ud på politikernes papir og så den konkrete praksis. Specielt på Skovboskolen og i Køge Kommune. Anders Foghs fraværende miljøpolitik, samfunds- og menneskesyn går jeg let udenom i denne omgang.

Som menigt medlem af Skolebestyrelsen vil jeg først takke den konstituerede Skoleleder på Skovboskolen, Kirsten Vej Petersen, for at have indstillet Skovboskolen til Agenda-21 prisen. Det var et smukt træk i en meget svær tid og situation på Skovboskolen. Dernæst en tak til medlemmerne i Skovboskolens eget Agenda-21 udvalg, som jeg mener Køge Kommunes Agenda-21 pris bør gå til. Det er her engagementet, ideerne og debatterne omkring økologi og bæredygtighed på Skovboskolen er foregået. Det er her de visionære diskussioner om børn, pædagogik, bæredygtighed, økologi, fremtidens skole og samfund er foregået. Lige fra anbefalingen om den banale affaldssortering i dagligdagen, lærernes/pædagogernes lyst til at bruge bæredygtige materialer/mad i hverdagen, samt engagement i ikke mindst den "økologiske uge" i foråret, hvor en økologisk vidende og fortællende Nikolaj Kirk var på besøg, over pedellernes viden om strøm, vand, varme, pumper m.m. til undertegnedes ideer om væksthus og bæredygtigt byggeri. Der er en stor viden og lyst til at gøre Skovboskolen bæredygtig på ALLE områder. Der er både behov og efterspørgsel for bæredygtighed - for at blive i det liberale argumentationsunivers.

"...Og så er der jo ikke noget i vejen for, at nogle af pengene går til et nyt væksthus!!!" udtalte Dommerkomitteen fra Køge Kommune - formodentligt dybt ironisk. Personligt er jeg dog af den overbevisning, at vi nok skal få et "væksthus" ud af en startkapital på 10.000 kr. såfremt Marie Stærke og Byrådet formår at holde vilje, fokus, og investeringer på de globale, nationale og lokale hensigtserklæringer og visioner om bæredygtighed. Det drejer sig jo om vores (børns) fremtid, både miljømæssigt og læringsmæssigt!. Vi skal ikke længere tilbage end til Marie Stærkes åbningstale ved det såkaldte "Stjernetræf" på Vemmedrupskolen for at høre Borgmesterens retorik om bæredygtighed. Men om det er Fogh der bremser den lokale (og nationale) bæredygtighedsudvikling via økonomistyringsaftaler med Kommunernes Landsforening osv. eller om det er Byrådets fraværende vilje til at implementere bæredygtighed i budgetterne skal i første omgang stå ubesvaret. Tanken om "væksthuset" er blandt andet opstået fordi jeg gentagne gange har bedt om bedre pladsforhold til eleverne på Skovboskolen/SFO. Udover at pladsforholdene for eleverne er Fiskekonens tønde på Gl. Strand værdig, er dele af Skovboskolen ved at rådne væk, fordi en skimmelbelagt Festsal er bygget på en mose. Blot at skifte Scenen er symptombehandling!. Det har også vist sig at der generelt kommer flere elever til Skovboskolen, udover dem der eventuelt vil komme fra Gørslev - når og hvis Gørslev skole en dag bliver nedlagt. Der er nok nogle kloge politikere der skal få ophævet nærhedsprincippet og bremset udviklingen i lokalsamfundet. De er jo dyre de der lokale institutioner. Så som biblioteker og buskørsel !!!. Vi får at se!. Der er behov for mere og bedre plads på Skovboskolen. Dette "væksthus" skal bestå af en kantine, teater/festsal samt naturvidenskabelige værksteder. Et Væksthus vil frigive lokaler til andre kreative fag, hvor eleverne kan suge lærdom til sig, udvikle sig til gavn for samfund, arbejdsgivere og sig selv. Kort fortalt er et Væksthus en idé og en læreproces der bør involvere elever/lærere/personale/skolebestyrelse/ kommune/håndværkere/lokale gamle kloge koner og mænd. Væksthuset skal bygges i bæredygtige (lokale) materialer ud fra principper om aktiv og passiv solvarme, masseovne, små vindmøller til strøm (uden lavfrekvent støj), genveks-ventilation, solceller (evt. i vinduerne), genbrugsmaterialer hvor det kan lade sig gøre, ler/sand/kalk i stedet for cement, regnvands-opsamling, multtoiletter, sandlager m.m. Meget, meget gerne i en æstetisk arkitektur tilpasset skole og omgivelser. Kantinen er tænkt som et sted hvor brugerne af skolen kan spise enten deres medbragte mad eller købe den økologisk kokkererede mad. Der skal ansættes en kok eller madkone. F.eks. efter samme princip som vores Haller bliver bestyret? Man kan også stille spørgsmålet: Hvor mange penge og tid bruger en familie med 2 børn på at smøre madpakker om måneden? Kunne det tænkes at hvis vi var mange der spiste hver dag på skolen, så kunne vi spare Mor og Far for mange penge og tid. De økologiske fødevarer kan og skal skaffes lokalt. Kan eleverne selv producere nogle krydderurter og samtidig lære noget om biologi/kompost og jeg skal komme efter dig? Kan eleverne hjælpe kokken og samtidig få undervisning i sund kost? Kan vi selv have et par grise/køer/høns gående? Hvor og Hvem skal passe dyrene? Kokken, eleverne, pedellerne, kloge koner? Hvor skal dyr og kartofler gro. På den anden side af Halvejen? Er det ikke Kommunens ejendom? Kan man/må man dyrke ris i regnvandsbassinet? Eller på marken ved Halvejen? Sikkert ikke. Måske vil produktion af ris ikke kunne lade sig gøre, men så en anden afgrøde der kunne suge vandet - så det ikke løb over Halvejen! - og skabte usikkerhed i trafikken, og skimmelvækst i Festsalen!. Kunne det tænkes at nogle af de gamle førstegenerationsindvandrere fra Københavner-Trekket til Bjæverskov i 1971 ville spise a la carte i kantinen om aftenen. Eller-.?

Festsalen er tænkt som stedet hvor elevernes produktioner af kunst, stile, billeder kan udstilles. Eller deres matematiske ligninger og fysiske eksperimenter? Kan også benyttes til en del af kantinen - afhængig af Væksthusets størrelse. Til elevopvisning, eksamen, fester, jule-tam-tam osv. Kan det udlejes til debat/foredrag/opvisning/kunstnere? Kan Festsalen skabe mulighed for igangsætning af ..? Kan det generere indtægter? Skabende naturvidenskabelige værksteder. Hvilken arbejdsgiver vil ikke gerne have en medarbejder der kan tænke selv. Uden at tænke på sig selv.! Tænk at være en del af noget - frem for sig selv, selv, selv! Vi kan her skabe nogle rammer som giver vores børn/elever mulighed for at lave forsøg med alt fra kompost til solceller. I stedet for at sende vores elever til Danfoss University kan vi give dem mulighed for de legende, lærende, abstrakte og alligevel håndgribelige metoder på selve skolen. Tænk at vi kan bruge selve Skolen som institution til at imødegå at vores børn bliver CO2-junkier. Det taler jeg lige med Bertel Haarder og Connie Hedegaard om, - så er det på plads. Hvordan? Her kan vi bl.a. lære af nogle af de gamle førstegenerationsindvandrere fra Københavner-Trekket til Bjæverskov i 1971 der sammen byggede Klubhuset i Bjæverskov. Her kan vi tale om et lokalt forbillede der har skabt en følelse af ejerskab. Der var nogen, der gik foran. Der blev vist vilje til samarbejde. Kunne det tænkes at noget lignende kunne ske på Skovboskolen? At kommune, erhvervsliv, private, elever, lærere, forældre gik sammen om at skabe nogle rammer for bæredygtig liv og læring i bogstaveligste forstand? Autoriserede håndværkere til at koble det rigtigt sammen. Kan en elev flytte en mursten? Hvor mange sten kan 600 elever så flytte? Så er gulvet lagt! Kan eleverne komme med input i byggefasen? Kan de lære noget af at arbejde med bæredygtige materialer, konstruktioner, beregninger? Kan vi løse konflikter ved at have "konflikter"? Liv og byggeri er en læringsproces. Det er vekselvirkningen mellem teori og praksis der er interessant - i byggeri og liv generelt. Politikere som Fogh og Marie Stærke formår kun at tale flot retorik - uden at omsætte det i praksis! Tænk hvor meget CO2 vi kan spare - både i anlæg og drift ved at bygge bæredygtigt. Det skaber også jobs. Så bliver både Anders Fogh og Claus Hjort glade. Undertegnede ville bare gerne sætte som krav at det skulle være menneskeligt udviklende og sjovt at bygge - for alle.


Sidst opdateret den 18. januar 2008