Køge Børnebyråd 2008

Børnebyrådet holdt møde den 7. februar 2008 kl. 9.00 i Byrådssalen under ledelse af Borgmester Marie Stærke.
Foruden borgmester Marie Stærke var 34 folkeskoleelever fra stort set alle kommunens skoler mødt op. Børnene havde 150.000 kroner til rådighed, som de efter grundig diskussion valgte at bruge på

  • en stor fodbold- og rundboldturnering for alle klasser til september (Hastrupskolen/Vemmedrupskolen) samt
  • gratis frugt til alle skoleelever en gang om ugen i fire uger (Alkestrupskolen).
De valgte repræsentanter fra Skovboskolen havde gode og relevante kommentarer til forslagene.
Borgmester Marie Stærke er sikker på, at mødet udviklede de unge samfundsborgeres demokratiske sans. - Det er vigtigt, at de unge kan se, at deres stemme har indflydelse, og det må man sige, at den har her, siger hun.
Det var en spændende formiddag i Byrådssalen på Køge Rådhus.Valgt på Skovboskolen til Køge Børnebyråd 2008

Sara Enevoldsen 5.A, Nicolaj Bøje Hansen 7.A og Kaja Schuster Damgaard 8.A.

Suppleant: Mohamad Jaafar Mouamin 6.BBørnebyråd

Med henblik på at fremme kendskab til den demokratiske proces i et repræsentativt demokrati afholder Køge Kommune Børnebyråd i alle lige år.
Børnebyrådet arrangeres af Fælleselevrådet og rammebeløbet fastsættes af Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
Der vælges børnebyrådsrepræsentanter på de enkelte skoler i december ulige år og forslag til aktiviteter fremlægges. Børnebyrådet træder sammen februar lige år - for at vælge, hvilke af elevrådenes forslag, der skal gennemføres.
De vedtagne forslag gennemføres af de forslagsstillende skoler.

Fra: Bilag til Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2007.Sidst opdateret den 11. februar 2008