Den skitserede ændring af parkering,
sti- og vejforløb ved Skovboskolen

Stianlægget skal udføres i skolesommerferien 2008 således, at det står færdigt ved skolestart i august 2008, mens P-pladsen skal færdiggøres i september 2008.
Ændringen vil forbedre sikkerheden for børn og voksne - der kører på cykel eller går under tunnellen.
Anlægsarbejdet følges op af flytning af cykelparkeringen.


Sidst opdateret den 4. april 2008