Biblioteks-fusioner kan give problemer

  Bendt Lundsbjerg fra Demokrati-
 listen peger på at det kan blive
 meget svært at slå de små
 biblioteksfilialer sammen med
 skolebibliotekerne.
I forbindelse med planerne om at slå skole og folke-bibliotekerne sammen flere steder i kommunen, så peger Demokratilisten på, at det i praksis kan blive meget svært - for ikke at sige umuligt.

KØGE: Hvordan får man plads til flere tusinde nye biblioteksbøger på et skolebibliotek, hvor bøgerne allerede står tæt på hylderne - og hvordan skal det fungere i praksis, når både skolebørn og ældre borgere skal bruge biblioteket?
Det er bare nogle af de praktiske problemer som politikerne i Køge skal have svar på i forbindelse med planerne om at slå folkebibliotekerne i for eksempel Ejby og Bjæverskov sammen med områdets skolebiblioteker. Planerne om at »samlokalisere« bibliotekerne er en væsentlig del af Budgetaftale 2011-2014, men Bendt Lundsbjerg fra Demokratilisten forudser, at det kan være meget svært at føre planerne ud i livet.
- Jeg har selv været rundt for at se på samtlige biblioteker og skoler, hvor det er på tale, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger han og peger på, at der både er pladsproblemer, og at det nye »fællesbibliotek« kun kan være åbent for alle borgere om aftenen, da de om dagen skal bruges af skolen til forskellige former for undervisning.
 Kulturudvalgsformand Erik Swia-
 tek (S) afviser ikke, at Ejby og
 Bjæverskov biblioteker skal
 lukkes, men understreger, at der
 stadig vil være bibliotekstilbud i
 nærområdet.
 
- Det er slet ikke en optimal løsning, hvis det skal fungere på den måde. Det eneste sted, hvor det virkelig giver mening, at slå de to ting sammen er på Herfølge Bibliotek, da skolen og biblioteket ligger dør om dør, konkluderer han.
Det er specielt de mindre filialer i Bjæverskov og Ejby, der er i spil til at blive lagt sammen med områdets skolebiblioteker.
Kulturudvalgsformand Erik Swiatek (S) forklarer i den forbindelse, at det meget vel kan ende med, at de nuværende biblioteker bliver lukket og flyttet et andet sted hen, men han pointerer, at der stadig vil være et »biblioteksudbud« i Ejby og Bjæverskov.

Ingen besparelse
Forvaltningen i Køge Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde et forslag til, hvordan det skal kunne lade sig gøre at føre planerne om en sammenlægning ud i livet. Den redegørelse er Bendt Lundsbjerg spændt på at se, men han pointerer, at hvis det kræver en udbygning af for eksempel skolebibliotekerne, så er der ingen besparelse at hente for så vil pengene gå til omkostningerne ved ombygning og indretning af lokalerne.
- Derfor fastholder vi vores forslag om, at biblioteket i Bjæverskov bliver flyttet ned til Bjæverskov-centeret, hvor der vil være meget bedre muligheder for at styrke kulturtilbudene og samtidig vil de ældre, der alligevel bor i området, have bedre adgang til biblioteket, siger Bendt Lundsbjerg. Han forklarer, at det endda vil kunne ske uden at koste kommunen noget, da der er »billige« lokaler i centeret, som vil kunne betales af det der kommer ind ved salget af den nuværende biblioteksbygning.


  Her er det Bjæverskov Bibliotek, der i følge Bendt Lunds-
 bjerg (D) burde flyttes til Bjæverskovcentret.
Bibliotek tæt på
Når det kommer til biblioteket i Ejby og Ølby, så peger han på, at det vil være en stor fejl at lukke det nuværende bibliotek i det centrale Ejby og flytte det til Ejby Skole.
- Specielt på Ejby Bibliotek foregår der en masse aktiviteter for børn og ældre. Det er et kulturcenter det vil være rystende at nedlægge og derudover bliver der langt til biblioteket for de fleste borgere i Ejby, hvis man flytter det til en skole, hvor der i øvrigt slet ikke er plads til det, siger han og fortsætter:
- Derfor skal biblioteket i Ejby blive liggende, hvor det er nu, og så må man selvfølgelig se på åbningstiderne og hvor der ellers kan spares penge på driften, siger han og udtrykker det samme ønske i forhold til Ølby Bibliotek i Ølby Center.
- Med de store summer, der skal spares, så kan det godt være, at der ryger nogle hoveder, for vi kan ikke finde alle pengene på bleer og blyanter, men det vigtigste for os er, at den kulturelle dækning i nær-områderne er så god som mulig. Det var en forudsætning for, at vi overhovedet gik med i budgetforliget, at biblioteks-strukturen skulle bevares, understreger Bendt Lundsbjerg, der er medlem af kulturudvalget.
Udvalget skal på et ekstraordinært møde torsdag den 11. november tage stilling til forvaltningens oplæg til en omlægning af biblioteksstrukturen i Køge Kommune.

 Skovboskolens skolebibliotek bliver flittigt brugt af skoleeleverne, men i fremtiden skal resten af
 områdets borgere måske også bruge det.

Fra: Dagbladet / sn.dk - Torben Thorsø (toth) - lørdag den 6. november 2010. Foto: Bjørn Armbjørn.


Sidst opdateret den 21. november 2010