Bilag til Økonomiudvalgets møde 7. juni 2011:

Forslag til ny skolestruktur fra og med skoleåret 2012/13.pdf

Tal for nuværende struktur - Bilag 3.pdf


Fra: Dagbladet - Simon Hansen - tirsdag den 7. juni 2011:

Små skoler er igen i farezonen

Der er optræk til opsplitning i grundskoler og overbygningsskoler i Køge Kommune, hvis forslaget til en ny skolestruktur gennemføres. Tre skoler skal lukkes helt. Lærerne tager klart afstand fra forslaget.

KØGE: Det varslede forslag til en ny skolestruktur i Køge er nu sendt ind i det politiske system, og der er optræk til dramatiske ændringer i forhold til i dag.
De nuværende 16 skoledistrikter skæres ned til otte distrikter, og ifølge forslaget til en ny skolestruktur kan der derefter laves såkaldte overbygningsafdelinger internt i de enkelte distrikter.
Det indebærer, at de ældste elever fra 7.-9. klasse samles på en skole, mens de yngste samles på en anden For de to byskoler Sct. Nicolai og Søndre vil det betyde, at de ældste elever fremover skal møde i skole på henholdsvis Ellemarkskolen og Hastrupskolen.
Samtidig fremgår det af forslaget til den nye skolestruktur, at landsbyskolerne Lellinge, Gørslev og Alkestrup kan lukkes ned.
Baggrunden for den nye skolestruktur er dobbelt, for det handler både om at styrke fagligheden for eleverne og spare penge ude i distrikterne.
Tanken er, at den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2012/2013, men forslaget bliver ikke godt modtaget i Lærerkreds Køge og Stevns, som opfordrer til, at man allerede nu dropper forslaget.
- Det her vil være et opgør med den danske enhedsskole, hvor vi har et sammenhængende forløb fra 0.-9. klasse. I Danmark har vi succes med enhedsskolen, hvor det er lærerne, der er den gennemgående nøgleperson for eleverne, og det skal vi fastholde, siger formanden for lærerkredsen Poul Erik Madsen.
Han vurderer samtidig, at besparelsen ved overbygningsafdelinger vil være minimal, da der kræves store investeringer i faglokaler.
- Det er tvivlsomt, om man overhovedet sparer nogle penge ved det her. Hvis du skal lave ungeskoler fra 7.-9. klasse, så skal du også til at bygge faglokaler om, og på skolerne for de mindste elever vil der opstå trafikale udfordringer. Der er intet overslag over de udgifter, påpeger lærerkredsformanden, som appellerer til, at man ikke fra kommunens og politikernes side kaster sig ud i voldsomme strukturændringer midt i en økonomisk trængt tid.


Lærerformand: Det er hastværk

Formand for Lærerkreds Køge og Stevns kalder forslaget til ny skolestruktur i Køge Kommune for hastværk. Han tager klart afstand fra idéen om at opdele i grundskoler og overbygnings-skoler.

  Lærerkredsen forudser nye forældredemonstrationer i
  kølvandet på den nye skolestruktur, der arbejdes med
  lige nu i kommunen. Forslaget indebærer otte skole-
  distrikter, hvor eleverne deles i grundskoler og over-
  bygningsafdelinger.
 
Otte skoledistrikter i Køge Kommune, hvor der i hvert distrikt kan komme en overbygningsafdeling for eleverne i 7.-9. klasse, mens de mindste samles fysisk et andetsted i distriktet.
Det er kernen i det forslag til ny skolestruktur, som Køge Kommune arbejder med at at indføre allerede fra skoleåret 2012/13. Forslaget er netop behandlet første gang i Børne- og Ungdomsudvalget, som indtil videre kun har sendt forslaget videre til byrådet.
Men lærerkredsen for Stevns og Køge har allerede kigget med på sidelinien, og fra kredsformand Poul Erik Madsen lyder der klar kritik.
Lærerne afviser blankt idéen om at splitte op i en op i og underskole i Køge Kommune.
- Jeg tror ikke, det her bliver til noget. Det vil være et opgør med den danske enhedsskole, hvor vi har et sammenhængende forløb fra 0.-9. klasse. I Danmark har vi succes med enhedsskolen, hvor det er lærerne der er den gennemgående nøgleperson for eleverne, og det skal vi fastholde siger Poul Erik Madsen.

Et tilbageskridt
Lærerkredsformanden henviser til Finland.
- Finland er erklæret verdensmester i skoler, og de har for længe siden arbejdet sig væk fra et delt skolesystem. Vi vender tilbage til tidligere tiders opdelte skoler i Danmark, og det er ikke en god vej at gå. I den delte skole fokuseres der mest på det faglige, men der kommer til at mangle nogle pædagogiske kompetencer, når tilknytningen til læreren forsvinder. Der kommer til at mangle noget klasseledelse, siger Poul Erik Madsen.
Han kalder det aktuelle forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune for »hastværk«.
- Det er tvivlsomt, om man overhovedet sparer nogle penge ved det her. Hvis du skal lave ungeskoler fra 7.-9. klasse, så skal du også til at bygge faglokaler om, og på skolerne for de mindste elever vil der opstå trafikale udfordringer. Der er intet overslag over de udgifter, påpeger kredsformanden.

Forventer protester
Poul Erik Madsen forventer, at det nye forslag til en skolestruktur vil mobilisere kommunens forældre i protest.
Både fordi byskolerne Søndre og Sct. Nicolai foreslås omdannet til skoler for 0.-6. klasse, men også fordi der arbejdes med at nedlægge de tre små og pr. elev dyre skoler i kommunens landdistrikter.
Det er Alkestrup, Lellinge og Gørslev.
- Når du lukker de små skoler, så lammer du også de små samfund. Det også, at der blomstrer privatskoler op, som vi ser det på Stevns, og de private skoler skal der ydes tilskud til fra kommunen. Så er der intet tjent alligevel, vurderer Poul Erik Madsen.
Han opfordrer til, at man dropper de voldsomme strukturændringer midt i en trængt tid.
- Der skal på en eller anden måde justeres i de områder, hvor der er vigende børnetal, og det er klart, vi bliver nødt til at have denne her dialog. Men jeg vurderer, at det her er for uspiseligt, og det er ikke hensigtsmæssigt at lave en så voldsom strukturændring midt i en økonomisk trængt tid, siger lærerkredsformanden.


De otte skoledistrikter

I forslaget til ny skolestruktur skæres antallet af distrikter ned fra 16 til otte i kommunen.
De otte nye distrikter er:
    Borup: Borup Skole.
    Nord: Ejby Skole, Højelse Skole, Lellinge Skole.
    Sydvest: Skovboskolen, Vemmedrupskolen, Gørslev Skole.
    Kirstinedal: Kirstinedalsskolen.
    Asgård: Asgård Skole.
    Køge C: Sct. Nicolai Skole, Ellemarkskolen.
    Køge S: Søndre Skole, Hastrupskolen.
    Syd: Herfølge Skole, Holmebækskolen, Alkestrupskolen.


Et todelt skolesystem

Med den nye struktur er der lagt op til at etablere større overbygningsmiljøer for eleverne i 7.-9. klasse.
Det sker ved at samle overbygningseleverne i hvert distrikt på ét undervisningssted, hvor man tilstræber at skabe et stærkere socialt og fagligt miljø til gavn for de unge elever og med sigte på at højne andelen.
De skoler der i følge forslaget til ny struktur kan rumme overbygningsafdelinger er Ejby Skole, Skovboskolen, Ellemarkskolen og Herfølge Skole.
I ét distrikt (Køge S) er der udformet en model for etablering af en egentlig overbygningsskole på Hastrupskolen.


Tidsplan for ny struktur

Køge Kommune og politikerne i byrådet arbejder med følgende tidsplan for en ny skolestruktur i kommunen.
Senest 15. november 2011: Forslag til ny struktur sendes i høring med to måneders høringsfrist og efterfølgende 14 dage til behandling af høringssvar.
Februar 2012: Ny skolestruktur behandles endeligt af Børne- og Ungdomsudvalget.
Marts 2012: Ny skolestruktur behandles endeligt af byrådet.
August 2012: Ny skolestruktur træder i kraft.


Tre små skoler er igen i fare for lukning

   Alkestrupskolen er en af de tre skoler, der bliver foreslået
  nedlagt i kommunens nye skolestruktur.
Lellinge, Gørslev og Alkestrup skoler er igen udpeget til lukning i den nye skolestruktur for Køge Kommune.

I arbejdet med en ny skolestruktur for Køge Kommune har forvaltningen og politikerne også kigget på, hvordan en fremtidig struktur vil se ud uden de tre mindste af de nuværende 16 skoler.
Her er svaret, at de små skoler kan rummes indenfor de øvrige undervisnings-steder.
Eleverne fra Lellinge Skole vil således kunne rummes på henholdsvis Højelse og Ejby skole. Der reduceres dermed fra i alt 41 klasser til 34 klasser, og den gennemsnitlige klassekvotient vil stige fra 20,1 til 24,2 i distriktet.
Eleverne fra Gørslev Skole vil kunne rummes på henholdsvis Skovboskolen og Vemmedrupskolen. Der reduceres dermed fra i alt 44 klasser til 38 klasser i distriktet og den gennemsnitlige klassekvotient vil stige fra 20,6 til 23,9.
Eleverne fra Alkestrupskolen vil kunne rummes på henholdsvis Herfølge Skole og Holmebækskolen. Der reduceres dermed fra i alt 45 klasser til 37 klasser, og den gennemsnitlige klassekvotient vil stige fra 20,6 til 25,1 i distriktet.


Sidst opdateret den 7. juni 2011