Lukning af små skoler er afblæst

Lukningen af tre små skoler i Køge Kommune er skudt ned af politikerne i økonomiudvalget.

KØGE: Det forslag, der ligger på bordet nu, har ingen gang på jord.
Denne udmelding lod synkront fra Palle Svendsen (V) og Flemming Christensen (K), der begge er medlemmer af økonomiudvalget, efter forslaget til den ny skolestruktur blev drøftet på økonomiudvalgets møde i går.
Problemet er, at forslaget strider mod det budgetforlig, der i sin tid blev indgået i Køge Kommune.
- Der bliver ikke lukket skoler i Køge Kommune, og det står højt og tydeligt i budgetforliget, at der skal være 16 undervisningssteder i kommunen, siger Flemming Christensen.
Palle Svendsen forstår ikke, hvordan forvaltningen har kunnet komme frem til forslaget og mener ikke, børne- og ungdomsudvalget har formået at løfte opgaven.
- På basis af budgetforliget tror jeg ikke, der kan skaffes politisk flertal for forslaget, men jeg kan selvfølgelig kun udtale mig på baggrund af den harmoni, vi har i økonomiudvalget, siger Palle Svendsen, der mener, forslaget bør forkastes helt.
Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Johnna Stark (SF), forsvarer forslaget, men erkender, at skolelukninger strider mod budgetforliget:
- Selve forslaget med at indføre syv skoledistrikter og oprette overbygningsskoler strider ikke mod budgetforliget, og jeg mener også, vi har løftet opgaven om at få udlignet udgifterne per elev, som der også er blevet lagt op til fra politisk side, siger hun.
Forligskredsen er blevet indkaldt til møde senere på måneden, hvor forslaget skal drøftes, før det eventuelt sendes i høring.

Fra: Dagbladet - Line Jensen og Simon Hansen - onsdag den 8. juni 2011.


Ingen skolelukninger

Der kommer ingen skolelukninger i Køge Kommune i forbindelse med en ny skolestruktur. Politikerne i økonomiudvalget fejer forslaget til ny skolestruktur af bordet.

Det her oplæg til en ny skolestruktur har ingen gang på jord.
Så klar lyder meldingen fra den Konservative gruppeformand i byrådet og medlem af Køge Kommunes Økonomiudvalg, Flemming Christensen (K), når det handler om det aktuelle forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune.
Som DAGBLADET beskrev i går, så indeholder forslaget til ny struktur muligheden for lukning af skolerne i Gørslev, Lellinge og Alkestrup. Forslaget er sendt videre fra Børne- og Ungdomsudvalget i det politiske system, og det blev allerede i går bremset af et enigt økonomiudvalg.
- Der bliver ikke lukket skoler i Køge Kommune, og det står højt og tydeligt i budgetforliget, at der skal være 16 undervisningssteder i kommunen. Det er der i dag, og det bliver der ved med at være. Det er forvirrende, at det her kommer frem, og nogen har ikke løst deres opgave ordentlig, hvilket både gælder Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen, siger Flemming Christensen.
Han afviser også, at der på nuværende tidspunkt skal tages stilling til en deling af elever i overbygningsmiljøer og grundskoler.
- Lige nu drejer det sig om at lave nogle nye skoledistrikter, og der kan godt være flere skoler under samme ledelse i et distrikt. Derefter kan distriktsledelserne være med til at planlægge, hvordan de enkelte distrikter skal indrettes, siger Flemming Christensen, som forklarer, at det også er helt åbent, hvor mange skoledistrikter, der ender med at være i kommunen.
- Om det ender på otte skoledistrikter, det ved vi slet ikke endnu, men det er det, vi skal finde ud af.

V: Forkast forslaget
Venstre melder også fra på forslaget til ny skolestruktur.
Medlem af økonomiudvalget Palle Svendsen (V) undrer sig, og han bekræfter, at det aktuelle forslag ingen gang har på jord. Jeg fatter ikke, hvordan forvaltningen kan komme frem til det forslag. Da vi i sin tid forhandlede budgetforlig, kom vi til enighed om, at der ikke skulle lukkes nogle skoler, siger han.
Han påpeger, at der er enighed i økonomiudvalget.
- I økonomiudvalget er der enighed omkring, at der ikke bliver nogle skolelukninger. Hvad det enkelte medlem mener om sagen, kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, siger Palle Svendsen, som mener, hele forslaget bør forkastes, da det ikke lever op til de krav, der fremgår af budgetforliget.

Fra: Dagbladet - Line Jensen og Simon Hansen - onsdag den 8. juni 2011.


Johnna Stark: Forslaget om
skolestruktur holder stadig

   Johnna Stark (SF) forsvarer forslaget til
  en ny skolestruktur. Hun erkender dog,
  at tankerne om at lukke tre små skoler
  strider mod aftalerne i det seneste poli-
  tiske budgetforlig.
Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Johnna Stark (SF) fastholder, at forslaget til en ny skole-struktur er et godt udgangspunkt for de videre politiske forhandlinger.

På trods af at forslaget til den nye skolestruktur fra flere kanter er blevet beskyldt for ikke at overholde de krav. der i sin tid blev indgået på budgetforliget i Køge Kommune, fastholder formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark (SF), at forslaget stadig er gangbart.
- Man skal dele forslaget i to. Selve forslaget med at indføre syv skoledistrikter og oprette overbygningsskoler strider ikke mod budgetforliget, og jeg mener også vi har løftet opgaven om at få udlignet udgifterne per elev, som der også er blevet lagt op til fra politisk side. Den anden del er det alternative forslag om skolelukninger, men det kan man jo bare pille ud, hvis man ikke bryder sig om det, siger Johnna Stark, der mener den politiske debat omkring skolelukninger er nødvendig, før man sætter sig fast på en model for den nye skolestruktur.
Hun mener, det i sidste ende er afgørende, om forslaget får politisk opbakning og at forslaget giver mening for brugeren.
Hun erkender dog, at det alternative forslag om at lukke Gørslev Skole, Alkestupskolen og Lellinge Skole strider mod budgetforliget. Men i samme åndedrag, savner hun en bredere diskussion af, hvordan man definerer et undervisningssted. Derfor mener hun, det alternative forslag om at lukke skoler stadig er værd at tage med til de kommende politiske forhandlinger om skolestrukturen. En skolelukning er, ifølge Johnna Stark, ikke ensbetydende med, at skolerne ikke fortsætter som undervisningssteder.
- Det handler om, at man ændrer tilgangen til, hvad man bruger undervisningsstederne til. Det kunne foreksempel være at oprette indskoling eller flytte noget undervisning fra de andre skoler ud på de skoler, vi alternativt har foreslået at lukke. Det er måske ikke, hvad man havde forestillet sig, da man i sin tid forhandlede budgetforliget, så derfor er det vigtigt, at vi nu tager diskussionen om, hvad det egentligt er vi tænker, når vi tænker undervisningssted, siger Johnna Stark.

Lukning
Det alternative forslag om at lukke skoler er kommet på baggrund af, at man fra politisk side har ønsket at få lavet beregninger på, hvor stor en ekstra besparelse man ville kunne opnå, hvis man vælger at lukke skoler.
En af årsagerne er, at det ikke har givet de ønskede besparelser blot at lave om på skoledistrikterne og skære i skoleledelsen.
- Som forslaget ligger nu, vil det give omkring to millioner kroner i snit om året i besparelser de næste ti år, og det frigiver ikke de nødvendige ressourcer til at løfte fagligheden for de 7400 skolebørn, vi har i kommunen, siger Jobnna Stark.
Hun mener, det er vigtigt at forslaget ikke blot bliver en øvelse på papiret.
Både Johnna Stark og næstformand i udvalget Marianne Wessman (S) er enige om, at et forslag til en ny skolestruktur skal give mening for borgerne, hvis det skal søsættes, og et af argumenterne går på, at nogle elever vil få unødvendig lang transport til skole, hvis der skal hentes besparelser på sammenlægningen af skoledistrikter.
- Oplæggets beregninger med større skoledistrikter viser, at vi ikke på den måde opnår de store penge til en styrkelse af folkeskolen, og det umiddelbart er meget stor ståhej at lave for så lidt. Det er på ingen måde acceptabelt at forlange, at elever fra Ejby skal køre til Lellinge Skole for at optimere klassekvotienten der. Det samme gør sig gældende med at elever fra Skovbo skal køre til Gørslev Skole fordi der er meget få elever i Gørslev. Det vil jeg ikke være med til, siger Marianne Wessmann.
Der har ifølge Johnna Stark ikke været enighed om forslaget i Børne- og Ungdomsudvalget. Derfor bliver forslaget taget op i forligskredsen senere på måneden, hvor det vil bliver drøftet endnu engang, inden det eventuelt bliver sendt til høring.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - onsdag den 8. juni 2011.     Foto: Kim Rasmussen.


Sidst opdateret den 8. juni 2011