Jeg vil gerne lukke små skoler

Debat


KØGE: Skal vi lade være med at lukke skoler, fordi vi er bange for vælgerne?
Jeg vil gerne lukke skoler. Jeg vil gerne lukke Lellinge Skole og Gørslev Skole. Jeg vil gerne have de andre partier til at ville det samme. Når det ikke kan lade sig gøre, skyldes det vælgerløfter. For et år siden lovede en række partier, at de for intet i verden ville lukke skoler.
Men hvorfor?
Er det fordi fagligheden er større på de små skoler? Ikke nødvendigvis. Jeg har ikke hørt ET validt argument endnu, der forklarer hvorfor vi skal lade skoler med så lav klassekvotient forblive åbne - det eneste jeg hører er, at vi skal styrke fagligheden. Men er det ikke selvmodsigende? Når regeringens rejsehold efter lang tids arbejde har konkluderet... når flere andre undersøgelser har konkluderet... når man blandt andet i Finland kan konkludere, at der ofte er større faglighed forbundet med større skoler - er det argument så gyldigt? Nej!
Det næste argument, jeg møder er at vi skal bevare lokalsamfundene. Prisen pr. elev i Køge ligger allerede markant lavere end landsgennemsnittet. Har vi råd til at lade vores skolevæsen agere redningskrans for yderområderne?
Nej. I Gørslev og Lellinge kunne man sørge for at mange af fritidsfaciliteterne som bruges af foreningerne bliver oprustet. Det tror jeg vil kunne holde liv i lokalsamfundet. Overalt i Danmark er små skoler blevet lukket - lokalsamfundene dør ikke pga. skolelukninger, men fordi politikerne glemmer lokalsamfundene. Det gør jeg ikke.
Først og fremmest giver det ikke mening, hvis vi laver færre distrikter, hvor Gørslev og Lellinge er med. Forestil jer at folk der bor tæt på Skovboskolen eller Vemmedrupskolen skal fragte deres børn ud til Gørslev for at klasserne skal fyldes op. Forestil jer at elever fra Ejby eller Højelse skal fragtes til Lellinge så klasserne kan blive fyldt op. Er det fair? Er det fornuftigt? Nej - det giver ingen mening. Og det er altså ved at klasseoptimere (fragte børn rundt så klasserne bliver fyldt op), at man finder de millioner som nogle partier mener, der er at hente ved færre distrikter. Jeg vil meget gerne lave færre distrikter - både fordi det står i vores budgetaftale, men også fordi det kan være fornuftigt - men det skal give mening.
Modsvaret til at lukke skoler er i disse dage ved at blive mobiliseret. Der bliver spekuleret i, at lægge Hastrupskolens og Ellemarkenskolens distrikt sammen... Ydermere bliver der spekuleret i at lave en hurtig indfasning af en ny skolestruktur, således at alle elever i Køge Kommune skal indgå i nye klassedannelser for at klasseoptimere. Mit svar til disse tanker: No fucking way! Jeg lader ikke folks børn... 9-årige, 10-årige, 11-årige, 12-årige, 13-årige... mine fætre... min søster... indgå i fuldstændigt nye klasser så vi kan finde penge. Vil du fortælle din datter eller søn, at han/hun måske skal gå i en ny klasse efter sommerferien? Nej. Det er alternativet til at lukke to små skoler! Det er alternativet til vælgerfrygt. Til et budgetforlig som ikke kan rykkes pga. valgløfter! Det er demokratiet. Stædigt! Jeg vil finde penge ved færre distrikter... Jeg vil finde penge ved at lukke to små skoler. Ikke ved at kaste alle kommunens børn op i luften!
(Indlægget forkortet af red.)

Jacob Mark (SF)
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Byrådsmedlem Køge

Fra: Dagbladet - torsdag den 9. juni 2011.


Formand for Lellinge Skole:
Det er løftebrud

Skolebestyrelsesformanden på Lellinge Skole føler sig ført bag lyset, efter det alternative forslag om at lukke små skoler er kommet frem.

Det er ikke, hvad vi blev lovet, siger Janne Jensen, der er formand for skolebestyrelsen på Lellinge Skole.
Hun er både harm og fortørnet over det alternative forslag om at lukke tre små skoler, der netop er blevet offentliggjort i forbindelse med forslaget til den nye skolestruktur i Køge Kommune.
Årsagen til hendes harme er ikke kun, at Lellinge Skole står på listen over skoler, man har foreslået at lukke. Men også at hun som frivillig har brugt utallige timer på at sidde med i den arbejdsgruppe, som skulle bistå Børne- og Ungdomsudvalget med at udarbejde forslaget til den nye skolestruktur.
Hun beskriver sit arbejde i arbejdsgruppen som en »pseudo-inddragelse«, når det i et notat fra Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den l. juni 2011 fremgår, at forslaget til skolestrukturen er indstillet på baggrund af »en bredt sammensat arbejdsgruppe af interessenter, der har leveret input til Børne- og Ungdomsudvalgets fortløbende drøftelser frem mod nærværende indstilling om kommunens fremtidige skolestruktur«.
Det mener hun ikke er tilfældet.
- Vores grundlag var et kommissorium, hvor det netop fremgik tydeligt, at der ikke bliver nedlagt nogle undervisningssteder. Og så er det jo meget bekvemt af Johnna Stark (Formand for Børne- og Ungdomsudvalget (SF) red.) efterfølgende at bruge ordet undervisningssteder uden at ville komme med en forklaring på, hvad det indebærer. Undervisningssteder er jo et rummeligt begreb, og hvis det betyder, at der bare skal være en eller anden form for undervisning på stedet, så kan man ligeså godt lade være med at have en skole, siger Janne Jensen.
Hun efterlyser, at man melder mere klart ud, hvad et undervisningssted egentligt er.

Distrikter
Janne Jensen er også bekymret for, hvordan det på sigt vil gå de små skoler ved distriktsammenlægningen, hvis det fra politisk side i første omgang bliver besluttet, at de små skoler får lov at bestå.
- Ved distriktsammenlægning sker der jo det, at de skoler, der bliver slået sammen under ét distrikt, ikke længere er selvstændige skoler, men bliver til undervisningssteder under én og samme skole. Det øjeblik man ændrer en skole til et undervisningssted, kan man fra kommunens side nedlægge det, uden at det skal i høring, forklarer Janne Jensen og henviser til det lovgrundlag, der er for skolevæsenet i Køge Kommune.
Hun er bekymret for, at der vil blive tilfældet, hvis de små skoler får lov at klare frisag i første omgang.
I øjeblikket indgår Janne Jensen sammen med over 20 interessenter fra skolerne i den såkaldte reflektionsgruppe, der er efterfølger til førnævnte arbejdsgruppe.
- Sjovt nok, er vi ikke blevet bedt om at reflektere over noget som helst endnu, siger Janne Jensen, der har lavet en rundspørge blandt medlemmerne af reflektionsgruppen. Her har ingen af de adspurgte endnu svaret tilbage, at de er blevet spurgt til råds af Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den nye skolestruktur.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - torsdag den 9. juni 2011.


Sidst opdateret den 9. juni 2011