Ny skolestruktur kan blive aflyst

For at en ny skolestruktur kan blive en realitet i Køge Kommune, kræver det politisk enighed.
Det mener formand for børne- og ungdomsudvalget Johnna Stark (SF}, efter hun og forligskredsen i onsdags blev enige om, at det nuværende forslag til en ny skolestruktur ikke holder.
Hun synes, det er en svær opgave at nå til enighed, og hun er heller ikke sikker på, at det kan nås, inden forligskredsen igen skal til forhandlingsbordet til august.
Alleryderste konsekvens kan blive, at der slet ikke bliver nogen ny skolestruktur i denne omgang.

Fra: Dagbladet - lørdag den 25. juni 2011.


Johnna Stark efterlyser
et bredt skoleforlig

   Forslaget til en ny skolestruktur er gået på som-
  merferie. Hvis der ikke bliver politisk enighed om
  det efter ferien, vil Johnna Stark (SF) dumpe det.
Formand for børne- og ungdomsudvalget Johnna Stark (SF) efterlyser bred politisk enighed, hvis en ny skolestruktur i Køge Kommune skal blive en realitet. Og det er der ingen garanti for.

Der er en klar politisk uenighed om, hvordan vi skal skrue skoledistrikterne sammen.
Det siger formanden for børne- og ungdoms-udvalget Johnna Stark (SF) ovenpå de politiske forhandlinger om en ny skolestruktur i Køge Kommune.
Hun er ikke sikker på, at der vil nå at komme politisk enighed, inden forligskredsen atter sætter sig til forhandlingsbordet i august måned. Men nu har parterne sommeren til at summe i.
- Vi blev enige om at fokusere på det, vi var enige om. Hvis vi ikke kan finde en løsning på selve strukturdelen, så må vi stedet for kigge på selve indholdsdelen, så vi kan få det bedst mulige ud af vores skolevæsen. Og det kan vi sagtens uden at lave en ny skolestruktur. Jeg mener, det er uklogt på nuværende tidspunkt at begynde at presse noget igennem, siger Johnna Stark.
Hun havde helst set, at man på nuværende tidspunkt havde fundet frem til en model med sammenlægning af distrikter, der kunne frigive midler til forbedring af undervisningen. Men samtidig ser hun ingen grund til at sende noget i høring, der ikke er opbakning til.
- Vi vil jo ikke forandre for forandringens skyld. Der skal være en mening med det, vi beslutter, siger hun.

Skolelukninger
Johnna Stark ærgrer sig over, at der ikke kunne findes politisk opbakning til at drøfte skolelukninger.
Men samtidig er hun også glad for, at debatten nu er lukket indtil næste valgperiode, for hun mener ikke, at hverken forældre, elever eller personale på skolerne kan være tjent med at skulle gå i uvished.
- Nu er debatten om skolelukninger lukket for denne gang, men jeg kunne forestille mig, at det er et emne, som S og SF vil gå til valg på. Det er vigtigt, at vi tænker på helheden, og det vil sige. at vi tænker på alle de cirka 7400 skolebørn, vi har i kommunen. At lukke skoler ville skabe en mere solidarisk fordeling af udgifterne i stedet for som nu, hvor der er stor forskel på, hvad en elev koster, siger Johnna Stark, som mener en løsning nu og her kunne være, at pengene skal følge den enkelte elev.
Johnna Stark håber, at der vil komme gang i en debat hen over sommeren, der kan føre til løsninger.
- Sådan en kunne vi godt trænge til, siger hun.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - lørdag den 25. juni 2011.     Foto: Jesper From.


Det mener politikerne
om skolestruktur

KØGE: DAGBLADET har spurgt samtlige politikere i Køge Byråd, hvilke visioner de har gjort sig omkring fremtidens skolevæsen i Køge. Politikerne har fået valget mellem at svare som enkeltpersoner eller som parti, og det er der kommet følgende svar ud af.


Socialdemokraterne

Socialdemokraterne mener, at oplægget til en ny skolestruktur med cirka 1000 elever i hvert skoledistrikt generer flere elever end det gavner.
Oplægget frigiver langt fra ressourcer nok til at forbedre den indholdsmæssige del i kommunens folkeskoler. Her tænker vi på styrkelse af lærernes uddannelsesniveau, implementering af IT-undervisning, differentieret undervisning, ledelse på højt niveau, styrkelse af mellemtrin og udskoling, sammentænkning af skole/SFO og så videre.
Det bliver ikke med vores stemmer, at man udsulter alle skoler til fordel for de små dyre skoler, og sender elever fra Ejby til Lellinge og elever fra Skovbo {Bjæverskov webm.) til Gørslev, netop fordi der ikke er nok børn i Lellinge og Gørslev.
Som det ser ud nu, anser vi det for en svær manøvre at kunne opnå politisk enighed omkring strukturændringen, fordi V og K er imod den alternative løsning i oplægget {skolelukning red.), som vi dog ser stor fornuft i at gennemføre.
Socialdemokraterne respekterer selvfølgelig det indgåede budgetforlig, hvor skolelukninger er udelukket, med mindre der kan opnås fuld enighed.
Men hvor er det så V og K vil hente ressourcer nok til en forbedring af indholdsdelen? Det kunne være interessant at høre, hvilken forbedring af kvalitet og faglighed V og K mener, man kan få for de beskedne frigivne ressourcer i strukturoplægget!
Hvordan skal det være muligt at arbejde videre med oplægget fra lærere, skoleledere, skolebestyrelsesformænd, pædagoger, fagbevægelse (nu reflektionsgruppe) med hensyn til indholdsdelen i vores folkeskoler, når de økonomiske forudsætninger ikke er opnået via strukturændring? Desuden påpeger denne gruppe, at scenarierne i deres oplæg medfører, at det kan blive skolebestyrelserne, der kommer til at lukke undervisningssteder!
Er det politisk lederskab at overlade de ubehagelige beslutninger til menigmand?
Er det rimeligt, at 6.600 elever skal stilles ringere, for at bevare 200 dyre elever på de to små skoler?
Og er kvaliteten og fagligheden markant bedre på de små skoler med cirka 100 elever?
Socialdemokraterne ser gerne en succesfuld skolegang, der tilgodeser alle elever i Køge Kommune, og vi tør tage ansvar.

Marianne Wessmann (S),
næstformand i børne- og ungdomsudvalget på vegne af Socialdemokraterne.


Venstre, Konservative og Demokratilisten

Venstre, Konservative og Demokratilisten ønsker alle en bedre folkeskole og en bedre fremtid for vores børn, end det vi ser i dag.
Regeringens mål er, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det mål vil vi gerne være med til at opfylde. Men der skal fælles vilje og handling til, hvis vi seriøst ønsker at højne skolernes afgangskarakterer, der i dag ligger under landsgennemsnittet.
Vi ønsker at effektivisere skolernes ledelse og administration som det også er blevet gjort på daginstitutionsområdet for at bruge pengene mest optimalt. Herunder vil vi holde fokus på at få nedsat det alt for høje sygefravær, der stadig er i kommunen. Begge dele vil være med til at finansiere udgifterne til at højne kvalitet og faglighed og sikre, at vi får hævet vores børns karakterer til over landsgennemsnittet.
Et middel til at hæve fagligheden er, at lærerne får et kvalifikationsløft i form af videreuddannelse. Vi har taget udgangspunkt i Rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen, der anbefaler større skoledistrikter for at gøre folkeskolerne mere robuste.
En ny skolestruktur med nye og større distriktsledelser, men med samme antal undervisningssteder, vil effektivisere og højne kvaliteten, ved at udnytte de 16 undervisningssteder optimalt for eleverne.
Vores beregninger viser, at pengene til at højne fagligheden på skolerne i Køge Kommune kan findes, ved at lave færre og mere administrationseffektive distrikter samt ved bedre udnyttelse af ressourcerne ved en gennemsnitsklassekvotient på cirka 25 elever.

Mette Jorsø (V),
medlem af børne- og ungdomsudvalget på vegne af Demokratilisten, Konservative og Venstre i Køge.

Fra: Dagbladet - lørdag den 25. juni 2011.


Dansk Folkeparti vil ikke lukke skoler

Debat


KØGE: Efter økonomiudvalgets møde hvor den fremlagte skolestruktur blev lagt ned, er hele forligskredsen nu inddraget i debatten.
I Dansk Folkeparti mener vi, debatten omkring omlægningen af skoledistrikterne mere og mere kom til at handle om lukning af tre små skoler.
Vi gentager gerne, vi deltager ikke i skolelukninger. Vi mener en skole er vigtig for at bevare et godt og velfungerende lokalsamfund. At blive ved med at rejse den debat skaber kun utryghed blandt de forældre og børn som er glade for lige netop deres skole. Den debat bør tages i forbindelse med et kommunalvalg. Forligsteksten som alle partier har skrevet under på, er jo hel klar - der skal ikke lukkes skoler.
En analyse fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut siger jo også at skolelukninger kan være spild af penge, og peger på, at de sjællandske folkeskoler kan blive langt mere effektive end de er i dag, ved at fokusere på effektiviseringer og nedbringelse af sygefravær, hvilket vi er meget enige i.
Vi ønsker effektivisering gennem en ny ledelsesstruktur, en øvelse hele daginstitutionsområdet har været igennem. Ledelsesdistrikter i stedet for skoledistrikter, men med samme antal undervisningssteder.
I DF har vi også et ønske om mere undervisningstid til vore elever. Vi ønsker flere pædagoger ind i de mindre klasser, med en hel klar faglig opdeling mellem lærer og pædagog.
Vi skal have en god og velfungerende folkeskole for alle vore elever, uanset om de bor i byer eller yderområderne.

Dora Olsen
Gruppeformand i byrådet Dansk Folkeparti.

Fra: Dagbladet - tirsdag den 28. juni 2011.


Sidst opdateret den 29. juni 2011