Fælles om visioner og værdier

   Skovboskolen og Gørslev Skole står sammen i arbejdet
  med at finde fælles værdier og visioner.
   Værdiord som »ansvar«, »læring«, »nysgerrighed« og
  »trivsel« blev fundet gennem en række samarbejdslege i
  sidste uge.
Skovboskolen og Gørslev Skole havde i sidste uge temauge om visioner og værdier. Ugen var en fortsættelse af elevernes temadag om samme værdier. Visionerne og værdiordene skal munde ud i et værdigrundlag i samarbejde med skolebestyrelsen, forældrene, personalet på skolerne og i skolefritidsordningerne samt eleverne. Det er nemlig vigtigt at alle får et ejerforhold til skolernes værdi-grundlag, oplyser skolen om baggrunden for tiltaget.

Temaugen er blevet brugt til den praktiske del af arbejdet med værdiordene og nogle af værdiordene f.eks. ansvar, læring, nysgerrighed og trivsel blev praktiseret ved at få hygget sig sammen om blandt andet bål, snitning, samarbejdslege, affalds-samling, træsåning, fletning af naturstole, afslapningsøvelser, sunget og snakket om børn i andre lande.

De to skoler oplyser, at arbejdet fortsætter efter efterårsferien.


Fra: Dagbladet - onsdag den 19. oktober 2011.


Sidst opdateret den 19. oktober 2011