Køge-elever klarer sig godt

Elever fra skolerne i Køge Kommune klarer sig bedre end lands-gennemsnittet ved sidste års afgangsprøve i 9. klasse. Det viser en opgørelse, som Ministeriet for Børn og Undervisning har offentliggjort i dag.

KØGE: Mens Børne- og Ungdomsudvalget trækker i arbejdstøjet forud for nye forhandlinger om skolerne i Køge, kan de glæde sig over, at eleverne her klarer sig bedre end en gennemsnitlig elev på landsplan.
Ministeriet for Børn og Undervisning har i dag offentliggjort en opgørelse over karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag ved afgangseksamen i 9. klasse sidste år. Opgørelsen viser, at karaktergennemsnittet på landsplan i mundtlig dansk ligger på 7,3, mens det tilsvarende gennemsnit for Køge Kommune er oppe på 7,6. Eleverne i Køge Kommune ligger også over landsgennemsnittet i mundtlig engelsk, hvor køgenserne med 7,5 igen ligger 0,3 karakterer over landsgennemsnittet på 7,2.

Store forskelle

Kigger man på tallene for de enkelte skoler, ser man imidlertid store udsving i karaktererne. Faktisk er forskellen på det højeste og laveste gennemsnit i mundtlig dansk hele 3,6 karakterer, og der lader desuden til at være en tendens til, at eleverne på de små skoler klarer sig bedre til eksamen end på de store. Dette ser ud til at være en generel tendens for de bundne prøvefag: Dansk, engelsk, fysik/ kemi og matematik.
På Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside, uvm.dk, findes en genvej til opgørelsen, hvis man har lyst til at nærlæse den.

Fra: Dagbladet - Adam Villaume - torsdag den 1. marts 2012.


Sidst opdateret den 1. marts 2012