Lærere tyvstarter skoleåret

LÆRING: Skovboskolen tager snart hul på et nyt skoleår og skolens lærere har brugt den sidste uge på at toptime pædagogikken.

  En del af undervisningen er lagt an på, at gæstelæreren, Amy Smith, giver grupperne et oplæg til
  diskussion.

BJÆVERSKOV: Skoleåret er endnu ikke begyndt, men på Skovboskolen har lærerne allerede sat sig på skolebænken for at være klar til det snarlige rykind af elever fra hele omegnen.
På store plancher rundt om i lokalet, hvor de mange lærere er samlet, står der med fed skrift udsagn som: Optimisme, Engagement, Ansvar og Succes, Ved tavlen er den amerikanske gæstelærer, Amy Smith, ved at fortælle om en af de vigtigste midler til at få alle elever i klassen med i undervisningen.
- Det handler om vedholdenhed og respekt for, at eleverne lærer stoffet og ikke bare kommer igennem det, siger hun med en smittende entusiasme og overbevisning. Det er skolelederen for Skovboskolen og Gørslev Skole, der har samlet alle lærerne til et kursus, der tager udgangspunkt i det pædagogiske program »True North«.
  Amy Smith underviser til dagligt i Californien, men er også en del af
 det inspirerende hold bag True North.
- Vi skal være klar til at undervise områdets børn, og her gælder det om at have gode pædagogiske værktøjer, så det ikke bare bliver til en masse fine ord, siger Per Skøt.

Nye teknikker
Han forklarer, at det hele handler om at fylde lærernes håndværks-mæssige værktøjskasse op, så de har nogle teknikker de kan bruge i hverdagen med eleverne. Han fortæller, at netop programmet »True North«, som skolen selv har finansieret, er effektivt fordi det bygger på moderne teknikker, som man har haft gode resultater med i blandt andet USA.
- Lærerne får et design på lektionerne, der er i overensstemmelse med den seneste hjerneforskning - det er altså validt, at det her virker i undervisningen, understreger Per Skøt og fortæller, hvordan lærerne for eksempel også hører noget om, hvordan hjernen reagerer på forskellige situationer - og hvordan der kan være forskel på elevernes reaktionsmønstre. Det er væsentlig viden, når man som lærer står overfor en elev og skal viderebringe viden, så den sidder fast.

Alle elever med
  Per Skøt, der er skoleleder på Skovboskolen og Gørslev Skole, tror
 på, at de pædagogiske tanker bog programmet True North vil gøre
 hans lærere endnu bedre til at undervise skolens mange elever.
Skolelederen fortæller, at den grundlæggende ide med at give lærerne den seneste viden gennem programmet selvfølgelig er, at få endnu flere elever godt igennem skoletiden. Her bliver der blandt andet lagt stor vægt på, at skabe en personlig relation mellem læreren og eleven, så de unge oplever, at læreren er der for at hjælpe dem.
- Grund-ideen er at få en mere inkluderende og differentieret undervisning, der rammer den enkelte elev. Vi gør det her for at få en endnu bedre undervisning, der fanger flere - i sidste ende er målet selvfølgelig at få alle eleverne med, siger Per Skøt og tilføjer, at når lærerne oplever, at de får engageret eleverne, så vil det også give en bedre og mere tilfredsstillende arbejdsdag for lærerne.
Det er også en af de pointer som Amy Smith fremhæver i hendes oplæg for lærerne, hvor der på tavlen bag hende er skrevet med fed: Du gør en forskel.


Fra: Dagbladet - Torben Thorsø - fredag den 9. august 2013.     Foto: Elmer Madsen.


Sidst opdateret den 9. august 2013