Valget står mellem
kultur og faglighed

SKOLELUKNINGER: Per Skøt, der er skoleleder på Gørslev Skole, stiller sig diplomatisk over for forslaget om at lukke skolen.

GØRSLEV: Det bliver afgjort inden for de kommende måneder, om der efter august 2015 stadig vil være en skole i Gørslev.
Skoleleder, Per Skøt, mener, at politikerne står over for et valg om, hvorvidt de vil sikre en kulturbærende institution eller sikre optimal faglighed.
- Det betyder meget for lokalsamfundet, at der er en skole, og der er kvaliteter på den lille skole. Eksempelvist har vi en stor fleksibilitet i undervisningen, ligesom vi bruger holdinddelinger mere end stamklasser. Der er klart nogle værdier i den lille skole, som man kan vælge at bevare, siger Per Skøt.
Omvendt har han også en diplomatisk tilgang i forhold til forslaget, idet Gørslev Skole er udfordret med et elevtal på 52 efter sommerferien, ligesom flere forældre i forvejen vælger at flytte deres børn på en større skole.
- Det er en helt reel problemstilling, at Gørslev Skole er udfordret på elevtallet. Og det er vanskeligt, hvis skolen bliver for lille, at sikre lærerressourcer nok og leve op til de forventninger og krav, der er i for eksempel folkeskolereformen, siger Per Skøt og fortsætter:
- Vi havde håbet, at udviklingen ville vende, så der kom flere børn til skolen. Men desværre har lukningstruslen gennem flere år betydet, at der er forældre, som har valgt at flytte deres børn til en større skole allerede.

Fordele ved større skole
Børnene fra Gørslev Skole skal, hvis forslaget vedtages, flyttes til Skovboskolen. Her er Per Skøt også skoleleder, og derfor vil der ikke være de store ændringer i forhold til den faglige tilgang.
- Vi bruger samme læringsdesign på de to skoler, og derfor vil børnene komme til noget kendt, ligesom undervisningsplaner og materialer i forvejen hænger sammen, siger Per Skøt.
Han mener, at der er en fordel ved den store skole, hvis man udelukkende ser på spørgsmålet ud fra et skolefagligt synspunkt.
- Det optimale elevtal er omkring 600, som Skovboskolen ville komme op på, og har tre spor i udskolingen. På den måde har man mulighed for at tilbyde en række valgfag og lave flere holdinddelinger. Men det er nu engang politikernes beslutning, om de vil vægte det højest, eller de kan se en kvalitet i at bevare den lille skole, siger Per Skøt.

Den tredje mulighed
  Skoleleder på Gørslev Skole og Skovboskolen, Per Skøt, mener,
 at politikerne står over for et valg om at bevare en kulturbærende
 institution eller sikre en stor skole, hvor fagligheden er bedre sikret.
 Han påpeger også, at der er en mulighed for at sikre begge dele
 ved at slå skolerne sammen og gøre Gørslev Skole til ind-
 skolingsskole.
Og faktisk mener han, at der er en mulighed for at sikre både kulturen og en større skole.
- Hvis politikerne vil spare mursten, så lad dem det. Men jeg kan godt se muligheder i eksempelvist at lave en fælles skole med indskoling på Gørslev Skole, mens de højere klassetrin er på Skovboskolen. På den måde kunne man sagtens tænke i at lave en anden løsning end bare at lukke skolen ned, siger Per Skøt.
Skolebestyrelsen på Gørslev Skole holder ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag, hvor forslaget om at lukke skolen er på dagsordenen. Her skal bestyrelsen beslutte, om de vil kæmpe for overlevelse eller støtte det politiske forslag.
- Jeg er spændt på, hvad de beslutter, ligesom jeg er spændt på, om der er forældre, som beslutter at flytte deres børn nu. Sikkert er det, at vi jo går ind i en politisk proces, hvor vi tidligere har set, at forslag kan laves om. Også når det gælder Gørslev Skole.
Formand for skolebestyrelsen, Erik Andersen, udtalte i DAGBLADET tirsdag, at han er ked af lukningsforslaget, men at han først tager stilling til, om man bør tage kampen igen på mødet torsdag.


Fra: Dagbladet - Trine Møller Pedersen - onsdag den 21. maj 2014.     Foto: Elmer Madsen (arkivfoto).


Sidst opdateret den 21. maj 2014