De sidste elever
forlader Gørslev Skole

SKOLELUKNING: Mandag forlader de sidste elever Gørslev Skole. Forældrene har opgivet kampen om skolens overlevelse og har bedt om at få flyttet eleverne hurtigst muligt til Skovboskolen.

   Kun en enkelt klasse kan i disse dage lege i skolegården på
  Gørsfev Skole. Mandag flytter eleverne som den sidste klasse
  ind på Skovboskolen, efter et ønske fra forældrene.
GØRSLEV: Kort før sommerferien holdt den fælles skolebestyrelse for Gørslev Skole og Skovboskolen et forældremøde, hvor de drøftede politikernes forslag om at lukke Gørslevs Skole.
Mødet resulterede i, at rigtig mange af forældrene ansøgte skolen om at flytte eleverne til Skovboskolen hurtigst muligt, og politikerne valgte at imødekomme ansøgningerne.
- Forældrene havde ikke overskud til at tage kampen op endnu en gang. Allerede tidligt på foråret havde næsten alle forældre til den kommende nulteklasse søgt om dispensation til at komme på Skovboskolen, og det betød, at der til skolestart i år hverken var en nulte eller første årgang, siger formand for skoleudvalget Helle Poulsen (V) og fortsætter:
- I stedet for at skolen skulle køre på pumperne et år, så kunne vi lige så godt give dispensationerne nu, så eleverne kan flytte samtidig og skolen kan lukkes på en ordentlig måde.

Skolen ikke lukket
På Skovboskolen holder Per Skøt, der er skoleleder på både Gørslev Skole og Skovboskolen fast i, at skolen endnu ikke er lukket.
- Det bliver der først taget stilling til 23. september, og vælger politikerne at lukke skolen, bliver det først fra næste skoleår, siger Per Skøt.
Han forklarer dog, at undervisningen af alle skolens elever fra mandag sker på Skovboskolen, efter at politikerne i samarbejde med forvaltningen og ham selv har givet dispensation til forældrene om at flytte børnene hurtigst muligt.
- Vi har 51 børn fordelt på fire klasser. Overflytningen af femte- og sjetteklasserne er sket helt uproblematisk. Tredjeklasserne er flyttet i går, og mandag starter anden klasse på Skovboskolen, siger Per Skøt og forklarer, at der derefter ikke er flere børn tilbage på Gørslev Skole, da SFO'en rykker med.
Skolelederen ser udelukkende noget positivt i at flytte undervisningen til Skovboskolen.
- Eleverne er helt uproblematisk blevet opslugt i de nuværende klasser på Skovboskolen. Fordi Gørslev Skole netop ikke er lukket, har vi kunnet flytte alle fem lærere med som en ekstra ressource, da det ikke har været nødvendigt at oprette ekstra klasser, siger Per Skøt.
Han er dog bevist om, at skolen nok ikke får lov at beholde den ekstra lærerressource næste skoleår.
Det har været et kæmpe arbejde at nå at flytte eleverne på så kort tid. Tidspresset har været afgørende for, at ikke alle fire klasser kunne starte på Skovboskolen umiddelbart efter sommerferien i år.
- Jeg ser kun noget positivt i flytningen. Det kan godt være, at nogle forældre har tænkt, at når de andre flytter, så må vi også hellere, men der er mange, der også har haft et ønske om et større fagligt og socialt miljø, siger Per Skøt og fortsætter:
- Man kan diskutere, om det lokalområdemæssigt er vigtigt med en skole eller ej. Men andre steder er det lykkedes at beholde et idræts- og kulturtilbud i de mindre bysamfund, selv om skolen er lukket, så når forældrene selv ønsker det, så tror jeg, det er en god ide.
Per Skøt har været 30 år i branchen, og har set, at tendensen går mod at lukke de små skoler.
- Det har næsten været på tale at lukke skolen, lige siden den blev bygget. Skolen har været nævnt de sidste tre gange, politikerne har talt om at lukke skoler, forklarer skolelederen.
Skovboskolen har med sine 630 elever til gengæld aldrig været så stor, som den er nu.
- Lærerne er også lykkelige over at komme over på Skovboskolen til et større kollegialt netværk. Selvfølgelig kan det godt være lidt vemodigt, men de er kommet godt i gang og er glade, siger Per Skøt.


Fra: Dagbladet - Lene Ploug Frederiksen - tirsdag den 19. august 2014.     Foto: Michael Borre (arkivfoto).


Sidst opdateret den 19. august 2014