Alle Køges folkeskoler
skal være profilskoler


SÆRKENDE: En folkeskole med fokus på idræt, en anden på musik og en tredje på naturfag.
  Det kan blive fremtiden i Køge Kommune, hvor skoleudvalget netop har besluttet at tillade og opfordre alle kommunens folkeskoler til at vælge og udmelde en særlig profil, »der kan styrke skolens identitet, faglige resultater og gøre skolen attraktiv«.
  - Mange af skolerne har jo et hovedfokus i forvejen - om det er bevægelse eller musik - men vi vil gerne have, at de sætter ord på, hvad de vil fokusere på og arbejde med. Derfor lægger vi op til, at skolerne får en grundig dialog om, hvad de gerne vil profilere sig på, siger Helle Poulsen (V), formand for skoleudvalget.
  Udvalget stiller ikke krav om, at skolerne nødvendigvis skal vælge en profil, men formand Helle Poulsen har en klar forventning om, at de gør det, siger hun.
  Profilskoler er en god idé, muner Per Skøt, skoleleder på Skovboskolen, men der bør følge midler med politikernes udmelding.
  - Hvis vi rigtig skal promovere os og gøre noget anderledes, bør der følge et beløb med. Ellers sliber man nok bare kanterne på skolerne lidt og ændrer lidt i, hvad man har i forvejen, siger skolelederen fra Skovboskolen, der siden 2013 har arbejdet med en profil omkring læringsstilen True North.


Profilskoler skal
tiltrække nye borgere


PROFILSKOLER: Folkeskoler med særlige profiler kan tiltrække nye borgere til Køge Kommune, mener skoleudvalgsformand Helle Poulsen (V). God idé, men det kræver hårdt arbejde og penge, påpeger skoleleder.

 Samtlige skoler i Køge Kommune skal være profilskoler, mener politikerne.     Arkivfoto: Mikael Borre

KØGE: Skovboskolen i Bjæverskov indførte i 2013 en ny læringsstil for hele skolen. True North kaldes stilen, der handler om at udvikle elevernes personlige styrker og sociale kompetencer, så de - med skoleleder Per Skøts ord - »kan blive den bedste version af dem selv.«
  Skoleudvalget i Køge Kommune lægger nu op til, at samtlige folkeskoler i kommunen - som Skovboskolen allerede er godt i gang med - vælger og udmelder en profil, »der skal styrke skolens identitet, faglige resultater, og gøre skolen attraktiv«.
  Såkaldte profilskoler - der er skoler med en stærk og helt særlig faglig profil - kan trække nye børnefamilier til kommunen, mener Helle Poulsen (V), formand for Skoleudvalget.
  - Vi vil gerne tiltrække nye borgere til kommunen. Det kan man gøre på mange måder, og vi mener, at skolerne også kan være en af dem. Derfor ser vi gerne, at skolerne har en klar profil. Mange af dem har jo et hovedfokus i forvejen - om det er bevægelse eller musik - men vi vil gerne have, at de sætter ord på, hvad de vil fokusere på og arbejde med. Derfor lægger vi op til, at skolerne får en grundig dialog om, hvad de gerne vil profilere sig på, siger Helle Poulsen.

Op til skolerne selv at vælge profil
Profilskoler er et begreb i flere af landets kommuner, men rammerne for det er ikke ens i alle kommuner.
  Nogle kommuner har oprettet profilskoler for at gøre skoler med faldende elevtal attraktive, mens andre kommuner har etableret profilskoler ved at udvælge et antal faglige profiler, som skolerne så i indbyrdes konkurrence har kunnet byde ind på.
  I Køge Kommune ønsker Skoleudvalget, at folkeskolerne selv - efter en intern dialog på skolerne - vælger, hvilken profil de hver især vil have. Det kan eksempelvis være med udgangspunkt i fag som musik, it og idræt, tværgående tiltag som innovation og entreprenørskab og særlige arbejds- og undervisningsmetoder.
  Udvalget stiller ikke krav om, at skolerne nødvendigvis skal vælge en profil, men formand Helle Poulsen har en klar forventning om, at de gør det, siger hun.
  - Det er lokale løsninger, der er de bedste. Vi kommer ikke og siger, at for eksempel Søndre Skole skal være bevægelseskole. Hvis tre skoler vælger samme profil, så er det ok, for det vigtigste er, at det er en lokal beslutning, siger Helle Poulsen.

Omfattende arbejde
På Skovboskolen synes skoleleder Per Skøt umiddelbart, at det giver god mening, at skolerne i kommunen hver især vælger en profil, som de vil bygge skolen op omkring.
  - Jeg tror, at hvis hver skole forfølger, hvad deres personale, elever og forældre kan stå sammen om at brænde for, har det en god effekt. Det at få en profil skaber et fællesskab og et fælles sprog. Det gør det nemmere at snakke om ting. Jeg synes, det er dejligt, at politikerne også synes, det giver mening at forfølge noget i fællesskab, siger han.
  Men det er ikke bare sådan lige at skabe en stærk profil, påpeger han. Eksempelvis har alle lærere på Skovboskolen været på kursus i, hvordan de bygger undervisningen op omkring True North-læringsstilen, ligesom også både pædagoger, elever og forældre løbende er på kursus i True Norths grundprincipper.
  - Det er ikke bare noget, man gør. Man kunne godt ansætte tre musiklærere og så kalde sig en musikfolkeskole, men det er ikke nemt, når hele skolens mindset skal ændres, siger Per Skøt.

Ingen midler til det
Derfor kunne skolelederen på Skovboskolen også godt tænke sig, at der fulgte penge med politikernes udmelding. I Køge Kommune skal skolerne finde pengene til profileringen inden for deres egne budgetter, mens andre kommuner har valgt at satse store beløb på etablering af lokaler og udstyr til profilskolerne.
  - Hvis vi rigtigt skal promovere os og gøre noget anderledes, bør der følge et beløb med. Ellers sliber man nok bare kanterne på skolerne lidt og ændrer lidt i, hvad man har i forvejen. Så er det, at man bare ansætter et par musiklærere, mener han.
  For Skovboskolen er der derfor ikke meget, der ændrer sig med Skoleudvalgets opfordring. Skolen kan nu officielt melde sin True North-profil ud på sin hjemmeside, men vil ellers blot fortsætte arbejdet med profilen.
  Helle Poulsen ville ønske, at Køge Kommune også kunne afsætte midler specifikt til en profilering af kommunens folkeskoler.
  - Jeg har en drøm, om at vi kan tilføre midler til profilskolerne. Men lige nu er vi i en økonomisk situation, hvor det ikke kan lade sig gøre, siger hun.
  Skolernes særlige profil kan træde i kraft fra 1. august 2016.


Fra: Dagbladet - Anne Dahl Bertelsen - Torsdag den 10. marts 2016.


Sidst opdateret den 15. marts 2016