Jeg elsker at være skolelærer i dag!

  Lærer Susanne Jensen var glad for elevernes og politikernes hyldest.

   Skolebestyrelsen havde sørget for lækre lagkager til
  lærerne.
   Borgmester Marie Stærke hyldede blandt andet lærerne
  for deres indsats for at gøre eleverne til hele mennesker.
   Borgmester Marie Stærke og Ali Yahya skar lagkage ud
  til lærerne på Skovboskolen.
SURPRISE: Elever og politikere overraskede lærerne på Skovboskolen på Lærernes Dag.

BJÆVERSKOV: Gulerødder og madpakker var så småt kommet frem på bordene i skolens spisefrikvarter, da borgmester Marie Stærke og udvalgsformand Ali Yahya onsdag formiddag åbnede døren til lærerværelset på Skovboskolen i selskab med formand for den lokale lærerkreds Pernille Nørgaard.
  Det overraskende besøg var foranlediget af Lærernes Dag. Siden 1994 har FN 5. oktober fejret lærergerningen over hele kloden - i år med deltagelse af mere end 100 lande, oplyste Marie Stærke i sin tale på lærerværelset.
  Hun roste lærerne for deres stærke faglighed og for deres indsats for at gøre elverne til duelige borgere i et demokrati.
  - I danner vores børn og unge til at blive hele mennesker: Og i den dannelse er fællesskabet noget helt afgørende. Det store, varme og givende fællesskab. Men også det fællesskab, der kan være svært. Det fællesskab, hvor hvert enkelt individ skal udvikle sig samtidig med, at at der er plads til alle, sagde hun.

I er eksperterne
Borgmesteren oplyste, at Køge Kommune er blandt de kommuner, der har ansøgt Kommunernes Landsforening om at være blandt deltagerne i en såkaldt velfærds-aftale på skoleområdet. Tanken er at give skolerne større frihed fra nationale og lokale regler.
  - Præcis hvordan aftalen kommer til at se ud - hvis vi altså får ok fra KL til det - ved vi ikke endnu. Men jeg håber, at en aftale vil give jer mulighed for selv at være med til at lave de løsninger, der fungerer bedst lokalt - for det er I eksperterne i.

Tak fra udvalgsformanden
Formand for Skoleudvalget Ali Yahya brugte sine egne oplevelser fra folkeskolen i sin hyldesttale. Udvalgsformanden fortalte om sine egne stærke minder fra skoletiden og seks år som lærervikar. Oplevelser som har givet den 26-årige Yahya en stor respekt for de faglige, sociale og pædagogiske kompetencer, lærergerningen kræver.
  - Tusind tak til jer, der dagligt knokler for at give vores børn en tryghed og redskaber for en god fremtid, sagde han blandt andet og sluttede talen med en anerkendelse af lærerens mange forskellige roller.
  - Udover at I er lærere, er i vel også elevens anden familie, ven og fortrolige. Og derfor er jeres position som lærer i den danske folkeskole så vigtig.

Børnenes overraskelse
Under talerne blev der smilet og nikket ved bordene. En af de smilende lærere var Susanne Jensen, som kunne fortælle, at skolens børn allerede tidligere på formiddagen havde givet lærerne en dejlig overraskelse.
  - Lige pludselig blev der sagt "Så er det nu" over anlægget - og så rejste de sig allesammen op og klappede. Og så fik vi et stykke chokolade. Jeg elsker at være lærer - i dag, sagde hun.
  Hendes kollega Kay Scharck var helt enig:
  - Det er dejligt at få sådan en anerkendelse. Det sker ikke så tit i en travl hverdag, konstaterede han.
  Fasekoordinator i udskolingen Steen Ingemann Rasmussen bed især mærke i Ali Yahyas tale, som faldt helt i tråd med Skovboskolens arbejde med at gøre eleverne til hele samfundsborgere.
  - Han har været på gulvet og lagde vægt på, at det ikke er nok at være god til at undervise i matematik. Du skal kunne møde børnene i øjenhøjde, og det er ikke noget, du kan læse dig til - det er et kald.


Fra: Dagbladet - Henrik Førby Jensen - Torsdag den 6. oktober 2022.       Foto: Henrik Førby Jensen og Jørgen Chr. Jørgensen
Fra: Ugeavisen Køge - Henrik Førby Jensen - Onssdag den 12. oktober 2022.


Sidst opdateret den 13. oktober 2022