Kommende daginstitution
kan skubbe til specialelever

BØRNEPASNING: En ny daginstitution til 40 millioner kroner er efter planen på vej til indbyggerne i Bjæverskov i Køge Kommune. Ifølge forvaltningens planer skal institutionen huse 80 vuggestue- og børnehavebørn og placeres på Skovboskolens matrikel.
  Kommunens politikere har de senere år afsat penge til flere byggerier af nye vuggestuer og børnehaver for at få plads til et stigende antal børn, og de 40 millioner kroner er allerede afsat i budgettet.
  De konkrete planer og placeringen af institutionen skal nu godkendes af de lokale politikere, og der skal undervejs blandt andet findes en løsning for Skovboskolens to specialklasser, som umiddelbart vil miste deres nuværende lokaler.
  Specialeleverne har i dag hjemme i en træpavillon på skolens område, men den bygning skal ifølge de nuværende planer fjernes for at give plads til den nye daginstitution. I forlængelse af det håber Skovboskolens leder Per Skøt Sørensen, at man finder en god løsning for både skolen og eleverne.
  - Vi er blevet lovet midler, så vi kan genetablere det, vi har i dag for specialklasserne, og at det skal ske i samarbejde med personalet. Det forventer jeg, at man lever op til, siger Per Skøt Sørensen.

Bjæverskov kan se frem
til ny daginstitution

BØRNEPASNING: Der er lagt op til at bygge en ny integreret daginstitution på Skovboskolens areal. Det betyder blandt andet, at elever i specialklasser skal flyttes.

BJÆVERSKOV: Pladsen er og bliver i fremtiden trang hos flere af Køge Kommunes vuggestuer og børnehaver. Derfor har kommunens politikere løbende sat millioner af kroner af til at bygge nyt, og flere steder skyder daginstitutioner i øjeblikket og de kommende år op.
  Et af stederne er i Bjæverskov. Her skal der efter planen stå en daginstitution klar i oktober 2024 med plads til 80 vuggestue- og børnehavebørn. Derudover vil blive etableret et produktionskøkken, som skal levere mad til i alt fem børnegrupper, forklarer Teknik- og Miljøforvaltningen i sagen.
  Samtidig lægger forvaltningen op til, at der etableres nye parkeringspladser, som supplement til de pladser, der i forvejen er i området.
  Konkret er planen lige nu, at daginstitutionen bygges på en del af Skovboskolens areal. Ifølge lokalplanen er området, som er et stykke jord mellem skolens løbebane og Lidemarksvej, nemlig udlagt til offentlige formål.
  Det samlede areal er på i alt 5.200 kvadratmeter, og i dag ligger der på grunden en gammel pedelbolig, der skal rives ned, samt en træbygning, som huser to specialklasser, forklarer forvaltningen. Denne bygning skal ifølge planen ligeledes fjernes, og eleverne i specialklasserne flyttes. For at finde en god løsning er forvaltningen derfor i dialog med Skovboskolen.
  Daginstitutionen vil koste omkring 40 millioner kroner, som findes i et allerede afsat rådighedsbeløb. Grundet prisstigninger i byggebranchen forventer forvaltningen dog, at tilbudspriserne vil overstige det afsatte rådighedsbeløb med op mod 25 procent.
  Ifølge forvaltningens tidsplan skal der være byggeopstart i december 2023, og daginstitutionen skal som nævnt stå klar i efteråret 2024.
  DAGBLADET ville gerne have spurgt Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget, om hendes syn på sagen, men hun har valgt at vente med at kommentere på den kommende daginstitution i Bjæverskov, indtil hun har fået forvaltningens orientering på det næste møde i udvalget.
  Sagen skal forbi Børneudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, før etableringen og placeringen af daginstitutionen er endelig vedtaget.

Skoleleder om dagtilbud
i baghaven: - Det giver udfordringer

  Skoleleder Per Skøt Sørensen hilser den nye daginstitu-
  tion velkommen men peger også på flere udfordringer i
  etableringen.
  Der er lagt op til at placere den kommende daginstitution
  på Skovboskolens matrikel.
BØRNEPASNING: En kommende daginstitution på Skovboskolens matrikel kan give udfordringer, lyder det fra skolens leder, som dog hilser byggeriet velkommen og også ser flere fordele.

BJÆVERSKOV: Ifølge de nuværende planer skal en ny daginstitution med plads 80 børn placeres i baghaven af Skovbo-skolen og vil overtage en del af skolens område.
  Planerne for byggeriet hilser skoleleder Per Skøt Sørensen umiddelbart velkommen, men han peger også på flere udfordringer, som han håber, der vil blive taget hånd om af Køge Kommune.
  Der er nemlig to ting, som han vil holde nøje øje med i den kommende tid, når daginstitutionen skal etableres. Det er først fremmest udsigten til, at en lille bygning med skolens to specialklasser skal flyttes. For hvor skal eleverne i så fald skal hen?
  Derudover har Per Skøt Sørensen øje for, hvordan nye parkeringspladser i forbindelse med daginstitutionen bliver etableret i forhold til skoleelevernes nuværende veje til skolen og deres trafiksikkerhed.
  Undervejs har Skovboskolen været ind-draget flere gange i processen, ikke mindst er ledelsen blevet foreholdt placeringen af daginstitutionen, og ifølge Per Skøt Sørensen er det meget naturligt, at man kigger på skolens område.
  - Vi er blevet spurgt til forskellige scenarier, og vi har været med til at pege på, hvor det ville være mindst bøvlet at placere en institution på vores matrikel, fortæller skolelederen.
  Undervejs har han også bidraget med flere idéer og tanker om det kommende byggeri, fortæller Per Skøt Sørensen, blandt andet om hvordan man kunne løse etableringen af de ekstra parkeringspladser i nærheden af skolen.

Specialklasser skal flyttes
En af de opgaver, som kommunen sammen med Skovboskolen skal løse, er som nævnt hvor man vil flytte skolens to specialklasser med elever på mellemtrinnet hen. De bor i dag i en træbygning, som fungerer godt, fortæller Per Skøt Sørensen
  - Der er to undervisningslokaler, et par mødelokaler, et fællesrum, toiletter og egen indgang. Det er en verdensklasse bygning med glimrende forhold, siger Per Skøt Sørensen.
  Det er lige nu uklart, hvad der skal ske med bygningen og specialklasserne, men ifølge skolelederen er der flere forslag på bordet.
  Den løsning, han helst ser og har nævnt for forvaltningen, er at flytte selve træbygningen, som er en midlertidig pavillon, til et andet sted på skolens område. På den måde ville eleverne beholde deres nuværende rammer, påpeger Per Skøt Sørensen.
  - Men spørgsmålet er, om man kan flytte den, uden at den går i stykker, siger han.
  En anden mulighed, der kan være i spil for specialklasserne, er at placere dem i den ende af skolen, som ligger tættest på Skovbohallen, fortæller Per Skøt Sørensen. Her kunne man i de to bagerste lokaler lave en ombygning med blandt andet en væg og skabe to lokaler samt et fællesrum, lyder det fra skolelederen.
  - På den måde bliver eleverne stadig en del af skolen, som de kender godt i dag, forklarer han.
  Dog ser skolelederen en udfordring her: For kigger man på befolkningsprognosen for de kommende år i Bjæverskov, tyder meget på, at flere børn vil rykke ind på Skovboskolen. Det kan resultere i tre spor i stedet for de nuværende to, og hvis specialklasserne flyttes ind på skolen, vil pladsen i fremtiden blive trang.
  - I så fald udskyder man problematikken, indtil vi skal kigge på, om vi skal have en faseopdelt skole. Men vi er blevet lovet midler, så vi kan genetablere det, vi har i dag for specialklasserne, og at det skal ske i samarbejde med personalet. Det forventer jeg, man lever op til, fastslår Per Skøt Sørensen.
  Hvad kan det have af konsekvenser for eleverne i specialklasserne, at de skal flyttes?
  - Jeg tænker ikke, vi kan tillade os at sige, at det har konsekvenser. Og hvis vi ender med en løsning, hvor de flytter ind på skolen, vil det være noget, de er vant til og med de samme lærere, pointerer skolederen.

Et plus for tilflyttere
Trods mulige udfordringer ser Per Skøt Sørensen en fremtidig positiv effekt af at have en daginstitution med både vuggestue- og børnehavebørn så tæt på Skovboskolen.
  - Jeg håber, at vi så kan lave et fantastisk samarbejde og en brobygning med de børn, som senere skal i skole og vælger Skovboskolen, siger Per Skøt Sørensen.
  Hvad tror du, den kommende daginstitution vil betyde for Bjæverskov?
  - Jeg vil tro, at det vil være en fordel som tilflytter, at man blandt andet har en daginstitution med både vuggestue og børnehave lige ved siden af en skole. For mig at se er det et plus for nye familier, siger Per Skøt Sørensen.
  Samtidig ser han også en samfunds- og energimæssig fordel i at have en daginstitution så tæt på en folkeskole.
  - Det vil betyde, at hvis man har et barn i vuggestue og et i skole, skal man ikke transportere børnene flere forskellige steder hen. Man kan måske endda cykle derhen. Hvis alle skoler var tænkt sådan, ville vi udlede meget mindre CO2, påpeger skolelederen.


Fra: Dagbladet - Simon de Visme - Torsdag den 1. december 2022.       Foto: Jørgen Chr. Jørgensen


Sidst opdateret den 3. december 2022