Bjæverskov Skole foran nedlæggelse

Undervisning i skolens ældste bygninger gennem snart 60 år

Samtidig med at den nye Skovboskolen tages i anvendelse ved det kommende skoleårs begyndelse, nedlægges automatisk Bjæverskov Skole, hvis ældste bygninger har fungeret gennem snart 60 år. Skolens ca. 170 elever overføres til den nye skole sammen med godt 30 elever fra Lidemark Skole. Også Lidemark Skole nedlægges med udgangen af dette skoleår. Skovbo kommune har ikke modtaget indsigelser fra beboerne i Lidemark Skoles distrikt om nedlæggelsen, oplyser skoleudvalgsformand, parcellist Ove Jensen, Slimminge.

- Det er foreløbig hensigten, at de to gamle skoler skal sælges - gerne til industrielle formål, men det vil nok være tvivlsomt, om de ældste bygninger ved Bjæverskov Skole kan anvendes, mens forholdet er anderledes, når det gælder den fløj, som blev opført ved skoleudvidelsen i Bjæverskov i 1939, siger Ove Jensen.
Behovet for en ny skole i Bjæverskov til erstatning for den gamle hovedskole har været enormt i mange år på grund af de utidssvarende lokaler og den stigende pladsmangel.
For at gennemføre undervisningen for eleverne fra 1. til 7. skoleår har man udvidet med et par træbarakker, ligesom også gamle boliger ved skolen er blevet inddraget som skolestuer.
På et tidspunkt drøftedes det i sognerådet, om den kommende børnehave i Bjæverskov eventuelt burde have til huse i den hidtidige skole, men ombygningen ville blive for dyr. Om skolen kan benyttes til ungdomsklub eller fritidsklub er ikke drøftet i sognerådet, siger Ove Jensen.
Skovboskolen i Bjæverskov skal på længere sigt kunne rumme knap 400 børn. Efter sommerferien vil den nye skole modtage omkring 230 elever, heraf elever i en ottende klasse.

jet-
Israelsk aften i Bjæverskov

Efter generalforsamlingen i Bjæverskov Brugs i morgen i Bjæverskov forsamlingshus indbydes alle interesserede til israelsk aften. Lærer Uri Yaari, der er bosat i Danmark, vil efter filmen „Bon Voyage" fortælle om Israel og landets kultur. Desuden underholder to israelske folkesangere, Ruth Sifroni og Moshe Hiller.
Brugsen er vært ved fælles kaffebord, og der bliver til sidst trukket lod om en del præmier.


Skoleudvidelsen må vente i Skovbo

Blandt de sager, der blev udskudt til den nye kommunalbestyrelses afgørelse var:
spørgsmålet om en udbygning af Skovboskolen, således at denne udbygning kan tages i brug senest den 1. august 1972,
spørgsmålet om ansættelse af en rådhuspedel ved den nye administrationsbygning i Borup,
spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en pensionsordning for ikke-tjenestemænd i kommunen samt visse andre.
Efter en del diskussion blev det vedtaget:
- At Ejby- Nr. Dalby sogneråd optager et lån på godt 1,2 millioner til finansiering af kloakeringen i Ejby by (alene hovedledningen fra Yderholm til Søndergården vil koste ca. ½ mill kroner),
- at oprette 8.-klasser fra det nye skoleårs begyndelse i hovedskolerne i de tre kommuner samt, at påbegynde planlægningen af en udvidelse af Ejby hovedskole.


Politik er sammenhæng

Den 3. marts skal borgerne afgøre, hvem der skal lede de nye store kommunale enheder de kommende fire år.
Kommunalbestyrelserne får blandt andet til opgave at omsætte kommunalreformen i praksis. Reformens grundlæggende ide er, at mere magt skal flyttes fra stat til kommune.
Med kommune menes ikke blot amtet, men også den lokale enhed. Om hensigten nås, beror på de valgtes evne til at udnytte reformen.
...


Fra: Dagbladet - onsdag den 25. februar 1970.


Sidst opdateret den 19. februar 2009